Gemeentesecretaris en voormalig directeur Compagnie voor de rechter.

De raadkamer in Brugge heeft beslist om de geschorste gemeentesecretaris Marc Verhaeghe en de voormalige directeur-generaal van de Compagnie Het Zoute, Georges Jacobs toch voor de rechter te brengen.
In totaal worden er negentien ambtenaren van Stedenbouw West-Vlaanderen, burgemeesters, gemeentepersoneelsleden en projectontwikkelaars doorverwezen naar de strafrechter wegens corruptie met bouwvergunningen.
Ze worden beschuldigd van actieve en passieve corruptie en omkoperij bij de toekenning van bouwvergunningen.
In ruil voor etentjes, reizen en geld lieten ze ambtenaren bepaalde zaken regelen in bouwdossiers.

Het ging onder meer om de verbreding van wandelpaden tussen verkavelingen, zodat ook auto's er door konden rijden.
Zo kregen de binnenpercelen een meerwaarde.
De kans bestaat dat tijdens het proces burgemeester Leopold Lippens wordt opgeroepen als getuige.
Lippens was in die tijd afgevaardigd bestuurder van de compagnie en als Burgemeester baas van de heren Jacobs en Verhaeghe.
Jacobs zou de gemeentesecretaris omgekocht hebben om dossiers over bouwvergunningen in onze badstad beïnvloeden.

Compagnie Het Zoute was contractueel verbonden met de NV Belimco, die wordt vertegenwoordigd door Georges Jacobs, tijdens zijn voorarrest gaf hij de corruptie ook toe.
Terwijl de gemeentesecretaris dit bleef ontkennen.