Alle jonge ooievaars met zender uit Zwin Natuur Park bereiken Afrika

Alle ooievaars die in 2022 een zender kregen in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist hebben Afrika bereikt. En dat is een primeur, want het is de eerste keer sinds de start van het zenderproject dat alle jonge vogels die in een bepaald jaar een zender kregen, de oversteek maken.
Vorige jaren bleef een deel van de vogels in Spanje om daar de winter door te brengen.

De vijf vogels uit het project van dit jaar vertrokken in de zomer vroeger dan gebruikelijk vanuit het Zwin richting zuiden.
Die vroege start was mogelijk te wijten aan het aanhoudende zomerse weer.
Doordat ze snel en ongehinderd zuidwaarts konden trekken, waren de ooievaars in staat om sneller het uiterste zuiden van Spanje te bereiken.
Van daar maakten ze de oversteek naar Marokko.


“Het is onduidelijk of de droogte van de voorbije zomer in grote delen van West-Europa een rol heeft gespeeld.
Door de droogte was er mogelijk minder voedsel beschikbaar op plaatsen waar ooievaars anders langer zouden blijven pleisteren.
Uit eerdere resultaten van het zenderproject is anderzijds bekend dat de vogels meestal voedsel zoeken op afvalverwerkingsplaatsen.
Wellicht heeft de droogte geen doorslaggevende rol gespeeld voor de voedselbeschikbaarheid op die plekken, dus droogte lijkt niet de meest voor de hand liggende verklaring”, klinkt het bij het Zwin.

Het is verder afwachten om te zien waar de vijf jonge ooievaars uiteindelijk zullen overwinteren.


Zenderproject
Het opzet van het zenderproject is om meer inzicht te krijgen in de verspreiding van ooievaars uit het Zwin Natuur Park in ruimte en tijd, ook in functie van veranderende leefomstandigheden van de vogels.


“Het volgen van de jonge ooievaars die een zender kregen, leverde al heel wat interessante informatie op”, zeggen de verzorgers.
“Een opvallende blikvanger is dat vrijwel alle ooievaars, die hun eerste winter overleven, in het volgende voorjaar terugkeren naar de Zwinstreek.
Hoewel ze trektochten van duizenden kilometers ondernemen, vinden de vogels dus feilloos de weg terug naar hun geboortegrond.
Het zenderproject wijst uit dat vrijwel alle zender-ooievaars tijdens die omzwervingen voor korte of lange tijd in de Zwinstreek verblijven.
Er valt nog zoveel te leren over de ooievaars.
Het project leert ons welke trekroutes de ooievaars nemen, waar ze overwinteren en het zal ook inzichten geven in de uitdagingen waarmee de vogels te maken krijgen.”

Datum