Burgemeester Leopold Graaf Lippens voluit in de Knack.

Als we mogen geloven wat in de Knack te lezen valt is Leopold Lippens een 'doodgelukkig' man.
De burgemeester ondertussen 76 jaar, denkt er niet aan om te stoppen als burgemeester van Knokke-Heist.
Sommige personen zijn zo machtsbelust en het spreekwoord zegt, “Een duivelszak is nooit gevuld”.

De heisa over de verstrengeling tussen politiek en projectontwikkelaars gaat totaal aan hem voorbij.
“Soms is dat deontologisch niet in orde, terwijl het wél interessant is.”
Een kwestie van interpretatie, zegt Lippens over het aantal ouderen die in de kustgemeente wonen.
Volgens hem moet u maar eens een foto van zeventigers van vandaag naast een foto van zeventigers van zestig jaar geleden leggen.
“U zult schrikken: de zeventigers van nu zijn veel fitter en gezonder.
Dat is het fantastische aan dit land: we hebben de beste hartdokters, de beste kniedokters, noem maar op.
Mensen leven daardoor langer dan vroeger, en hier doen ze dat ook nog eens in een aangename omgeving”.

In het artikel ook de visie van Burgemeester Leopold Graaf Lippens op de nationale politiek en omschrijft zichzelf als een christelijke liberaal.
Veel lof voor de N-VA nationaal en Hilde Crevits (CD&V) die hij omschrijft als werkers.

Voor de N-VA lokaal is hij minder positief.
Wie kritiek op hem of zijn beleid durft te uiten is natuurlijk de boeman.
De N-VA'ers uit de oppositie in Knokke-Heist suggereren dat Burgemeester Lippens in de buurt een school bouwde om een excuus te hebben om daar ook woningen te kunnen bouwen.
“Dat is pure demagogie. Enfin, ze moeten zelf weten wat ze doen.
Hoe agressiever zij oppositie voeren, hoe meer stemmen ze kunnen verliezen”, besluit Lippens in Knack.

Het dossier betreft de Tolpaertpolder, grond die op naam staat van de kinderen van Leopold Lippens, en momenteel nog ingeschreven staat als landbouwgrond.
Cathy Coudyser (N-VA) wijst er echter op dat de gemeentelijke tentoonstellingen Horizon Net voor investeringen in Knokke-Heist al een maquette toonde voor 450 gezinswoningen op die Tolpaertpolder.
Die woningen worden gebouwd door Compagnie Het Zoute, het familiebedrijf van Lippens.

Ondertussen heeft de provincie inderdaad besloten dat de Tolpaertpolder binnen het klein stedelijk gebied valt.
Daardoor wordt een eventuele ontwikkeling van de gronden voor woningen mogelijk.
Alle procedures werden gevolgd', moet Coudyser toegeven.
“Er werden geen juridische of administratieve fouten gemaakt als de grond straks wordt bebouwd. Maar is dit deontologisch?”

Lippens verdedigt zich tegen de aantijgingen.
“Als er in het schepencollege dossiers werden besproken waarbij de Compagnie betrokken was, ging ik altijd naar buiten”, zegt Lippens.
“Is dat voldoende om belangenvermenging tegen te houden? Ik denk van niet”, zegt Coudyser.
Maar wie durft hem een strobreed in de weg te leggen?
“Wat Lippens in Knokke-Heist doet, is nog wel wat anders dan de dossiers die in Antwerpen en Gent commotie hebben veroorzaakt.
Dit gaat om persoonlijke zelfverrijking: ik zou daar gewetensproblemen over hebben.”

De Tolpaertpolder is in de ogen van de oppositie extra verdacht omdat er enkele jaren geleden een school opende in die buurt.
Zo was er helemaal geen behoefte aan een nieuwe gemeenteschool.
Het aantal kinderen daalt in Knokke-Heist.
Er zitten amper 200 leerlingen op de nieuwe school, terwijl ze een capaciteit van 400 kinderen heeft.
Die school wordt als argument gebruikt voor de bouw van woningen voor jonge gezinnen.
Je voelt aan alles dat dit spel niet eerlijk wordt gespeeld.

Lippens is zich van geen kwaad bewust.
Hij noemt de opmerkingen van Coudyser, die ook al aan bod kwamen in Pano, 'pure demagogie'.

Lippens