Parket Brugge voert onderzoek naar mogelijke belangenvermenging burgemeester Lippens

Lippens

Het Brugse parket voert een opsporingsonderzoek naar Leopold Lippens, burgemeester van Knokke-Heist, na een melding van belangenvermenging.
Dat schrijft De Standaard.
Het is niet de eerste keer dat de graaf vragen krijgt over dergelijke vastgoedkwesties.

De omvorming van een agrarisch gebied in de Tolpaertpolder naar een woon­uitbreidingsgebied is een van de prioriteiten van het gemeente­bestuur van Knokke-Heist.
Tussen het centrum en Westkapelle ­moeten er honderden betaalbare ­woningen bijkomen in de kust­gemeente met het prestigieuze imago.
Maar er worden vragen ­gesteld bij de rol van burgemeester Leopold Lippens (Gemeente­belangen) in dit dossier. En meer bepaald over mogelijke belangenvermenging.

Forensische audit

Het Brugse parket bevestigt dat er een ­onderzoek naar Lippens loopt.
De basis daarvoor is een in maart ­vorig jaar afgeleverde forensische audit, uitgevoerd door Audit Vlaanderen, een agentschap van de Vlaamse overheid.
Dat had ­informatie verkregen over mogelijke onregelmatigheden. Burgemeester Lippens was aanwezig op gemeenteraden, onder meer in 2016 en in een verder verleden, en nam deel aan debatten die gingen over het noordelijke deel van de Tolpaertpolder.

Enig probleem: familieleden van de burgemeester, onder meer zijn kin­deren, hebben belangen in 33 percelen daar.
Uit de inschatting van Audit Vlaanderen blijkt dat Lippens zichzelf had moeten wraken, toen de ontwikkeling van de Tolpaertpolder aan bod kwam en hierover beslissingen genomen werden. 
Burgemeester Lippens heeft naar eigen zeggen weet van één ver­gadering waarop hij beter niet aanwezig was geweest.
Volgens hem kwam dat door een onoplettendheid van de bevoegde dienst.
Binnen het gemeentebestuur valt effectief te horen dat de burgemeester zich in principe steevast terugtrekt als er mogelijk een belangenconflict dreigt. 

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de graaf in een dergelijk dossier onder vuur komt te liggen. 
Mogelijke belangenvermenging  kwam eind 2017 al uitgebreid aan bod tijdens het één-programma Pano.
Daarin werden kritische vragen gesteld over het beleid dat Lippens al jarenlang voert.
Eén van de pijnpunten die aangehaald werden is het gebrek aan communicatie over de inbreng van Compagnie Het Zoute in verschillende bouwdossiers.
De vastgoedontwikkelaar is rechtstreeks verbonden aan de graaf.

Oppositiepartij N-VA was toen al streng.
“Kan niet”, klonk het bij fractieleidster Cathy Coudsyer.
“Ofwel doe je aan vastgoed en ga je niet in de politiek, of omgekeerd.
Wie kiest voor de politiek heeft een deontologische code en is gebonden aan het algemeen belang.”