Nieuw casino toch nog niet afgevoerd.

Nu het megalomaan project van Leopold Lippens rond het nieuwe casino niet haalbaar is, gaat men een nieuwe poging ondernemen om toch een nieuw casino uit de grond te stampen.
Al zijn er toch bepaalde lessen getrokken uit de vorige flop.
De gemeente gaat eerste alle hoekgebouwen opkopen om de volledige site te bezitten.
Vervolgens zal er een nieuwe uitbater worden gezocht alvorens er een nieuw casino komt.

Hiervoor is de procedure gestart om de uitbating vanaf 2018 toe te wijzen.
De gemeente koopt alvast de hoekgebouwen om de hele site in handen te hebben.
Zo wil burgemeester Lippens vermijden dat er een project komt dat niet realiseerbaar is.

De ambitieuze plannen voor de 100 meter hoge casinotoren in Knokke werden eind 2013 afgeblazen.
Het ontwerp van de befaamde architect Steven Holl bleek te megalomaan.
Van dan af was het muisstil over wat er nu met het Casino Knokke stond te gebeuren.
Al is er nu drie jaar later een procedure gestart om een nieuwe uitbater te zoeken.

De bestaande concessie loopt eind 2017 af.
Pas als geweten is wie de toekomstige uitbater wordt - en dat kan gerust de huidige uitbater Napoleon Games zijn, zal de gemeente samen met hen toekomstplannen maken.
Renovatie van het bestaande gebouw of een nieuwbouw blijven beide mogelijk.
Enige zekerheid  en ook een moeilijkheid is dat de beschermde Magrittezaal moet behouden blijven.

Eerst zal er dus uitgekeken worden wie de concessie zal binnen slepen en dan zal er volgens Leopold Lippens gekeken worden welk realistisch plan aan bod zal komen.
Schijnbaar heeft Lippens het spreekwoord begrepen “Bezin voor je begint”.
Lippens hoopt voor eind april de aanbesteding op te starten.
De nieuwe uitbater zal dan moeten met zijn toekomstplannen over de brug komen.
Wat al vast staat, is dat de gemeente de hoekgebouwen van het casino zal kopen.
Het hele casino is eigendom van de gemeente, maar de hoekgebouwen waren steeds in handen van de uitbaters.
Toen Napoleon Games de concessie van het casino in 2013 overkocht van Partouche voor 16,5 miljoen euro, maakten de twee hoekgebouwen deel uit van de verkoop.

De gemeente zal de twee overblijvende hoekgebouwen overkopen.
Zo hebben ze het hele gebouw in handen en kunnen ze met de site doen wat ze willen.
De waarde van die gebouwen moet nog bepaald worden, maar zal rond de 6,5 miljoen euro liggen.
Diegene die 'insteken' in de concessie, moeten dat bedrag dan terugbetalen", aldus Lippens.

De nieuwe concessie start in 2018 en loopt voor 15 jaar, met een mogelijke verlenging van nog eens 15 jaar.
Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling (AGSO) krijgt de opdracht om de mededingingsprocedure op zich te nemen.
Het bedrag voor de concessie zal van de offertes van de geïnteresseerden afhangen.
Nu ontvangt Knokke-Heist zo'n 450.000 euro per jaar voor de concessie.

N-VA fractieleider Cathy Coudyser wil dat er snel werk gemaakt wordt van de toekomstplannen.
De casinosite heeft altijd bijgedragen tot de aantrekkingskracht van Knokke-Heist.
Na meer dan tien jaar stilstand kan dit niet opnieuw het geval zijn.

Napoleon Games moet dan nog even geduld koesteren.

Datum