Geschorste secretaris krijgt volledig loon uitbetaald.

De Raad van State heeft uitspraak gedaan over het feit dat gewezen gemeentesecretaris Marc Verhaeghe, door het schepencollege preventief werd geschorst en hierdoor zijn loon verloor.
De gewezen gemeentesecretaris werd beschuldigd van passieve corruptie van stedenbouwkundige vergunningen.
Op 19 mei 2006 besliste het college om Marc Verhaeghe, zijn wedde voor 50 procent in te houden vanaf 1 september2006.
Het gebrek aan motivering van de schorsing van de gemeentesecretaris en het te laat versturen van de brief om dit recht te zetten, leidde de Raad van State tot een beslissing  waardoor alle schorsingen uit het verleden vervallen en de ex-secretaris dus recht heeft op zijn volledige wedde.
In de zaak van passieve corruptie worden tot nu toe een 20-tal mensen verdacht.
Volgende maand valt de beslissing over wie zich voor de rechter zal moeten verantwoorden.