Werkzaamheden rond Canadasquare.

Naar aanleiding van de internationale architectuurwedstrijd voor de herinrichting van de Casinosite moeten er kabels en leidingen worden verlegd. 
Om de exacte ligging van deze kabels en leidingen in beeld te brengen, gaat de firma LLGI thv – Lamote, op diverse locaties rondom de Canadasquare en in de Elizabetlaan tussen de Meerlaan en het Abraham Hansplein proefsleuven maken in de voet- en fietspaden en parkeerstroken. 

Deze werkzaamheden starten vanaf maandag 20 november 2023 (onder voorbehoud van de weersomstandigheden) en duren circa 14 dagen.
De werkzaamheden zullen rond de Elizabetlaan tussen Meerlaan en Abraham Hansplein en plaats vinden.
De doorgang van het verkeer wordt steeds gegarandeerd. 
De locaties zijn afhankelijk van waar gegraven wordt en kunnen per dag variëren. 
Zodra de kabels en leidingen zijn ingemeten, gaat de sleuf weer dicht en is het trottoir en/of fietspad weer toegankelijk.

Datum