Burgemeester Lippens vrijuit in onderzoek naar mogelijke belangenvermenging: zaak geseponeerd

Het Brugs parket heeft het dossier naar mogelijke belangenvermenging van Leopold Lippens (79) geseponeerd.
De burgemeester van Knokke-Heist wordt dus niet vervolgd en gaat vrijuit in de zaak.


Het parket startte een onderzoek na een melding van mogelijke belangenvermenging van de burgemeester in een dossier over de omvorming van een agrarisch gebied in de Tolpaertpolder naar een woonuitbreidingsgebied.
Er werden vragen gesteld bij de rol van burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen).
Zo was er sprake van mogelijke belangenvermenging.
"De Tolpaertpolder is vandaag landbouwgrond en eigendom van de kinderen van de burgemeester.
Via sluipende besluitvorming en invloed op alle niveaus over de jaren heen wordt deze landbouwgrond stilaan omgezet in woongebied", klonk het bij de oppositie.
Om die manier zou de familie van de burgemeester plots peperdure bouwgrond in handen hebben in plaats van landbouwgrond.

Het onderzoek van het parket kwam er naar aanleiding van een forensisch audit van Audit Vlaanderen, een agentschap van de Vlaamse overheid.
Daar hadden ze informatie verkregen over mogelijke onregelmatigheden.
Wie die informatie doorspeelde, maakten ze evenwel niet bekend.
Zo zou Lippens aanwezig zijn geweest op gemeenteraden, in 2016 en eerder, en nam deel aan debatten die gingen over het noordelijke deel van de Tolpaertpolder.

Volgens Audit Vlaanderen had Lippens zichzelf moeten wraken toen de ontwikkeling van de Tolpaertpolder aan bod kwam en hierover beslissingen genomen werden omdat familieleden van de graaf er belangen hebben.
Burgemeester Lippens had naar eigen zeggen weet van één vergadering waarop hij beter niet aanwezig was geweest.
Volgens hem kwam dat door een onoplettendheid van de bevoegde dienst.

Het parket heeft het onderzoek ondertussen afgerond en geseponeerd.
Dat betekent dat Lippens vrijuit gaat in de zaak en niet vervolgd zal worden.

Lippens