Wankelende banken

Adieu, meneer Lippens. Mijn medeleven gaat niet uit naar de institutionele belleggers en beroepsspeculanten die op de beursvloer forse verliezen hebben geleden door de teloorgang van Fortis.
Mijn sympathie ligt veeleer bij die noeste Vlamingen aan wie u beloofd had 'uw' en 'onze' Fortis-bank als een goede huisvader te besturen.

Iedere particulier en ondernemer die bij uw bank aanklopt voor een financiering, wordt het ei uit zijn gat gevraagd omtrent zijn 'vermogen', de mogelijkheid om de bank 'waarborgen' aan te bieden, de bereidheid van ouders of schoonouders om zich borg te stellen.
En u, meneer Lippens, besluit zonder ook maar enige gedegen financieel plan tot de aankoop van een Nederlandse bank die u vroeger eens stokken in de wielen had proberen te steken bij een andere overname.
De gevolgen zijn inmiddels desastreus gebleken.

Gaan uw gedachten wel eens uit naar al die tienduizenden personeelsleden van 'uw' bank, meneer Lippens?
Goed opgeleide, gemotiveerde mensen, trots op het logo van hun werkgever.
Mensen, met gezinnen, toekomstplannen, ambitie, met geloof en vertrouwen in u, meneer Lippens.
Doet het u wat, te weten dat deze mensen nu ten prooi zijn aan vertwijfeling en zorgen?

U hebt op mij altijd een hautaine indruk gemaakt.
Ik verdenk u ervan niet wakker te liggen van de drama's die zich momenteel door uw toedoen in talrijke Vlaamse huisgezinnen afspelen.
Ja er komt geen parlementair onderzoek naar de gang van zaken rond de crisis, hoogstens een 'onafhankelijke commissie' die aanbevelingen zal doen om dit soort rampen in de toekomst te vermijden.
U kunt dus rustig doorgaan uw foie gras weg te spoelen met enkele ferme slokken Cristal Roederer.

H.T, Brugge.