Nieuwe Architectuurwedstrijd Casino Knokke-Heist kent een veelbelovende start

Datum

Met het officieel afsluiten van de inschrijvingsfase op 26 januari 2023 is de architectuurwedstrijd voor de renovatie van het Casino van Knokke-Heist in een volgende fase beland. 
De interesse blijkt alvast heel groot. 
Maar liefst 26 gerenommeerde teams uit binnen- en buitenland wagen hun kans in wat, volgens experten, dé architectuuropdracht van 2023 moet worden. 
Elk team bestaat –gezien de veelzijdigheid en complexiteit van de opdracht- uit één of meerdere architectenbureaus, stedenbouwkundigen alsook landschapsarchitecten.


Selectie 5 best gerangschikte kandidaten
Nu volgt de moeilijke taak om uit de ingediende kandidaturen de 5 best gerangschikte kandidaten te selecteren op basis van de in de selectieleidraad opgenomen criteria. 
Voor deze selectie laat het gemeentebestuur zich bijstaan door technische adviseurs en de jury –onder voorzitterschap van Luc Deleu- die vanuit verschillende invalshoeken (architectuur- historisch, constructie & stabiliteit, cultuur/kunst en event-organisatorisch) de nodige (bij)sturing geven.

3 laureaten
Deze 5 geselecteerde kandidaten worden vervolgens in een eerste ontwerpfase uitgenodigd om op basis van de projectdefinitie een schetsontwerp uit te werken. 
Dit ontwerp zal worden beoordeeld aan de hand van de gunningscriteria zoals opgenomen in de selectieleidraad. 
Ook hier laat het gemeentebestuur zich adviseren door de technische adviseurs en de jury. 
Enkel de drie best gerangschikte ontwerpen (Laureaten) worden verder meegenomen in de verder procedure.
Het belooft voor Knokke-Heist op stedenbouwkundig vlak in elk geval een zeer interessant en boeiend voorjaar te worden!