Verschillende wegwerken zorgen komende weken voor hinder in Knokke-Heist

woensdag, 6 mei, 2020

De komende weken staan heel wat werkzaamheden gepland in Knokke-Heist.
De herinrichting van de Elizabetlaan tussen de Lippenslaan en het Abraham Hansplein wordt momenteel afgewerkt.
De bestratingswerken van het nieuwe voet- en fietspad aan de even zijde van de Elizabetlaan tot de aansluiting met de Paul Parmentierlaan, zullen klaar zijn tegen vrijdag 8 mei.
Vanaf zaterdag 9 mei is deze zone opnieuw veilig toegankelijk voor voetgangers en fietsers.

Herstellingswerken aan zijde oneven huisnummers

Aan het nieuwe trottoir en fietspad aan de oneven zijde van de Elizabetlaan worden tot 20 mei herstellingswerken uitgevoerd.
Aangezien de huidige aanleg niet voldoet aan de strenge kwaliteitseisen, is deze ingreep noodzakelijk.
Tijdens deze periode is de stoep tussen de Paul Parmentierlaan en Leopoldlaan niet toegankelijk.
De toegang tot de garages is tijdens deze periode ook niet mogelijk.

Asfalteringswerken

Van 13 tot 15 mei vinden asfaltwerken plaats op de zuidelijke rijbaan van de Elizabetlaan.
Er wordt ook een nieuwe toplaag asfalt aangebracht ter hoogte van de aansluiting met de Paul Parmentierlaan en het Abraham Hansplein.
Alle werken van de huidige fase zouden moeten afgewerkt zijn tegen 22 mei.
Vanaf 23 mei wordt de Elizabetlaan opnieuw in beide richtingen opengesteld voor alle verkeer.

Op de Elizabetlaan, tussen het Abraham Hansplein en de Lippenslaan, is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de richting van de Lippenslaan.
Alle doorgaand verkeer in de richting van de Lippenslaan wordt vanaf de Canada Square omgeleid via de Bayauxlaan naar de Lippenslaan.
Er zal enkel plaatselijk verkeer in de beide rijrichtingen toegelaten zijn in de August Dansestraat en in het zuidelijke deel van de Leopoldlaan.
Het fietsverkeer wordt vanaf het Abraham Hansplein omgeleid via de Paul Pamentierlaan en Guldenvliesslaan naar de Lippenslaan.

Verkeersmaatregelen van 13 tot 15 mei

De Paul Parmentierlaan ter hoogte van het Abraham Hansplein wordt afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt via de Boudewijnlaan en Meerlaan naar de Elizabetlaan omgeleid.
De noordelijke rijbaan van de Elizabetlaan, tussen de Leopoldlaan en het Abraham Hansplein, wordt afgesloten voor het verkeer.
Het verkeer op de Elizabetlaan wordt via de Leopoldlaan en Bayauxlaan omgeleid. In de Leopoldlaan, tussen Bayauxlaan en Elizabetlaan, is er enkel plaatselijk verkeer toegelaten.

Hinderbeperkende maatregelen

Er wordt gestreefd naar maximale toegankelijkheid van woningen, garages en handelszaken. Onafgewerkte voetpaden worden voorlopig met steenslag voorzien om de hinder te verkleinen.
Aan omwonenden en passanten wordt gevraagd de signalisatie van de werfzones, alsook de verkeersomleidingen, te respecteren.
Zo kunnen de werken vlugger verlopen en blijft ook de veiligheid van weggebruikers en werklui gegarandeerd.