Tijdelijke rotonde moet werken aan nieuwe balkonrotonde in Natiënlaan vlotter laten verlopen.

maandag, 17 augustus, 2020

Het Agentschap Wegen en Verkeer is volop bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van een balkonrotonde op het kruispunt Kalvekeetdijk met de Natiënlaan.

“Een dergelijke grootschalige ingreep heeft natuurlijk een impact op het autoverkeer, zoals sluipverkeer via andere routes”, zegt het gemeentebestuur van Knokke-Heist.
Daarom zal het Agentschap Wegen en Verkeer op het kruispunt Kalvekeetdijk / Hazegrasstraat / Sluisstraat een tijdelijke rotonde aanleggen om de hinder op deze route ten gevolge van de werken te beperken, de doorstroming voor het autoverkeer te faciliteren, maar ook de veiligheid van de fietsers te garanderen.
Deze werken starten op 21 september en zullen afhankelijk van de voortgang van de werken ongeveer een zestal weken in beslag nemen.

Proefopstelling

Deze tijdelijke ingreep fungeert eveneens als proefopstelling om te onderzoeken welke mogelijkheden op langere termijn mogelijk zijn om de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming op dit kruispunt te verbeteren.
De doorstroming op het huidige T-kruispunt voor verkeer komende van de Kalvekeetdijk en de Hazegrasstraat verloopt ook vandaag soms zeer moeizaam, en zorgt voor onveilige situaties voor fietsers en auto’s.
Daarom wordt het kruispunt nu tijdelijk omgevormd naar een rotonde.
Een rotonde heeft het voordeel dat voor het verkeer het invoegen op de vier takken veiliger kan gebeuren. Tevens wordt de druk van het verkeer over de vier toekomende wegen beter verdeeld.