Ondanks fel protest wordt Het Zwin toch uitgebreid

vrijdag, 15 januari, 2010

Net over de grens werd in het Retranchement een infovergadering georganiseerd over de uitbreiding van Het Zwin. 
Het project krijgt een voorlopig kostenplaatje van 30 miljoen euro mee en zou over enkele jaren voltooid moeten zijn.
Nu de Raad van State in Nederland de uitdieping van de Schelde heeft toegelaten, worden de uitbreidingsplannen voor Het Zwin wel erg reëel. 
Over de plannen van de uitbreiding voor het natuurreservaat, was al eerder een infovergadering gepland door de provincie Zeeland.

Petitie

Een petitie met honderden handtekeningen, die overhandigd werd aan minister-president Kris Peeters, kon echter niet verhinderen dat de politici beslisten om de uitbreiding van Het Zwin toch door te voeren.
Ook de eerdere protestacties van landbouwers werden gewoon van tafel geveegd. 
De enige toegeving is dat de uitbreiding herleid werd tot 120 hectaren, in plaats van de 180 hectaren die oorspronkelijk gepland waren.

Aanleg van nieuwe dijk

Nu wordt er vooral gewerkt aan de inrichting van het gebied. ‘Bij de uitbreiding van Het Zwin wordt de Internationale Dijk verlegd.
Er komt een nieuwe dijk rond het vergrote reservaat. Het plan bevat ook nieuwe fiets- en wandelpaden. 
Het is de bedoeling dat het ontwerp klaar is tegen maart en zonder beroepsprocedures moeten de definitieve plannen rond zijn binnen een jaar', klinkt het bij Miguel Berteloot van de afdeling Kust
De landbouwers blijven echter tegen de uitbreiding van het natuurreservaat protesteren omdat ze vrezen dat hun akkers zullen verzilten.
‘De universiteit Gent heeft een studie gemaakt waaruit blijkt dat de verzilting juist zal verminderen.
Bovendien moeten pompen ervoor zorgen dat de verzilting binnen bepaalde grenzen blijft', reageert Berteloot op de kritiek.

Drinkwater badstad bedreigd ?

Dijkgraaf Jan Vandepitte heeft eveneens zijn twijfels over de uitbreiding:
‘Ik begrijp dat er een aantal natuurwaarden moeten behouden blijven, maar het agentschap Natuur en Bos is zeer machtig en nooit tevreden.
Dat er landbouwgrond onder water wordt gezet, kan voor mij niet. Dat er geen spuiwerking komt, valt eveneens te betreuren omdat die ook de verzanding kan tegengaan.
De spuiwerking is een goed alternatief om de wateroverlast in het poldergebied binnen de perken te houden.
Daarnaast vormt de verzilting ook een bedreiging voor het drinkwater voor Knokke-Heist ', zegt Vandepitte.
De werken in Het Zwin zouden eind 2010 beginnen. Als alles volgens plan verloopt, moet de uitbreiding rond zijn binnen twee jaar. 
Het project kost zo'n 30 miljoen euro.

Het nieuwe Zwin staat in de steigers.

Het grote Zwinproject is een van de accenten van de provincie het komende jaar. Dat bleek tijdens de nieuwjaarsreceptie voor het provinciepersoneel. 
‘Tegen 2012 moet het natuureducatie Zwin volledig klaar zijn.' Stefaan Reuse 
In het Provinciaal Hof op de Markt verzamelden een kleine duizend personeelsleden van de verschillende provinciale diensten voor de traditionele Nieuwjaars drink.
Tijdens de receptie voelde Focus-journaliste Evelien Vanwalleghem de gouverneur en de verschillende gedeputeerden aan de tand over hun accenten voor 2010.

Landbouwers vergoeden

Guido Decorte (CD&V - N-VA) wees als nieuwe gedeputeerde voor Leefmilieu naar het grote Zwinproject dat de komende maanden gerealiseerd zal worden.
‘Tegen 2012 moet het natuureducatie, ECO toeristische Zwin volledig klaar zijn.
Het getijden onderhevig natuurgebied van het Zwin zal flink uitgebreid worden met 120 hectare van de Willem-Leopoldpolder, door de internationale dijk landinwaarts te verplaatsen.'
Volgens Decorte zullen de landbouwers die nu gebruik maken van die gronden er billijke vergoedingen en andere ondersteunende maatregelen voor ontvangen. 
‘En zo zullen we met de provincie het Zwin uitbouwen tot een nieuw en eigentijds toeristisch en educatief project', zegt de nieuwbakken gedeputeerde.
Blikvangers worden het nieuwe bezoekerscentrum en het kijkcentrum met panoramisch zicht over de Zwinvlakte.

Tentoonstellingen

‘De verkommerde en verouderde gebouwen van het huidige bezoekerscentrum zullen volledig worden gesloopt. Het nieuwe bezoekerscentrum zal een belangrijke onthaalfunctie krijgen voor de Zwinstreek.
Een deel ervan zal gratis toegankelijk zijn en toegang geven tot de nieuwe cafetaria met terras.
In het andere gedeelte van het bezoekerscentrum zal ruimte zijn voor permanente en tijdelijke tentoonstellingen.'
De Corte wijst erop dat het Zwin ook dienst zal doen als internationale luchthaven voor vogels. 
‘Aan het knikpunt van de dijk zal er een all weather-kijkcentrum gebouwd worden dat ook toegankelijk zal zijn voor rolstoelgebruikers.'
Daarnaast zal ook de vrije kolonie ooievaars in stand worden gehouden, zullen er nieuwe waterpartijen aangelegd worden en zullen de vogels in kooien beperkt worden tot een waardevolle didactische selectie van typische Zwinsoorten. ‘En die huisvesting zal op een verantwoorde manier gebeuren', benadrukt De Corte.
Het project moet af zijn tegen 2012 en zal 16 miljoen euro kosten. De gemeente Knokke-Heist zal alvast financieel een rol spelen in het bezoekerscentrum.