Heraanleg Astridplein en Ooststraat

Op maandag 9 augustus start de her aanleg van de Sint-Jorisstraat in Knokke-Heist. 

De nutsmaatschappijen beginnen eerst met de sanering van de nutsleidingen.
Vanaf 1 oktober start de aannemer in opdracht van het AGSO met de rioleringswerkzaamheden.
Ook worden de rijweg en het trottoir volledig vernieuwd.
Bij gunstige weersomstandigheden zouden de werken binnen enkele maanden afgewerkt moeten zijn.
De garages in de Oude Tramweg blijven bereikbaar via De Klerckstraat.
Voetpaden in steenslag worden voorzien.
Het gemeentebestuur en de lokale politie vragen de bevolking om de signalisatie en afsluiting van de werfzones, aanduiding voetgangerszones en de verkeersomleidingen te respecteren zodat de werken vlot en veilig kunnen verlopen.

Ooststraat

Globale fasering en timing
Voorbereidende fase:
- alle werkzaamheden voor het vernieuwen van de nutsleidingen zijn uitgevoerd.

Wegenis en rioleringswerken:
- fase 1: Ooststraat vanaf huisnummer 43 - 21 en Astridplein vanaf huisnummer 2 - 20
- fase 2: Ooststraat vanaf huisnummer 21 tot aan de Elizabetlaan
- fase 3: Astridplein tot aan de Elizabetlaan

Het einde van de werken is voorzien tegen 30 november 2021.
De timing en fasering is steeds onder voorbehoud van gunstige weers- en/of werfomstandigheden.


Actuele toestand

De werkzaamheden voor het vernieuwen van de nutsleidingen en de riolering zijn uitgevoerd.
De aannemer is bezig met het afwerking van de klinkerwerken rondom het plein en met de her aanleg van het middenplein.

 

Speelplein

Verkeersmaatregelen
- het Astridplein en de Ooststraat zijn afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer;
- plaatselijk verkeer is toegelaten;
- de bereikbaarheid tot de woningen in de werfzone wordt maximaal behouden voor voetgangers.

Volg de signalisatie goed op, dit komt de kwalitatieve afwerking en algemene veiligheid ten goede.

Praktische info
Er wordt gevraagd aan de bewoners om hun vuilniszakken tijdens de werken buiten de werfzone (bv. aan de hoeken van de straten) te plaatsen zodat de afvalophaling vlot kan verlopen.
Er wordt gevraagd om dit tijdig te doen.


Meer informatie over dit project
Wie meer gedetailleerde info wenst over de her aanleg van het Astridplein en de Ooststraat kan terecht aan het station van Duinbergen.
Daar zijn diverse infopanelen opgesteld met alle ontwerpen en praktische info.

Datum