Een van de mooiste natuurgebieden in België

De Duivelsput

Over de Duivelsput werden vroeger allerlei sterke verhalen verteld. 
Zeventig jaar terug schreef onderwijzer-dichter Ward Vervarcke in een toneelstuk over de Duivelsput, opgevoerd door de leerlingen uit het achtste leerjaar van de Gemeenteschool:

Zou het waar zijn wat men ons vertelt.
Dat eens een kerk door het zeegeweld
Verslonden werd met beuk en zuil, In deze grondeloze kuil, 
Dan is het geen wonder dat het er spookt
En 's nachts een duistere damp er rookt.