Napoleon Games op kruissnelheid voor de Casino concessie van Knokke-Heist

De concessieovereenkomst tot het exploiteren van het Casino van Knokke-Heist loopt af op 31 december 2017, zodat de gemeente een  procedure heeft opgestart tot aanduiding van een nieuwe uitbater voor de komende dertig jaar.

Drie kandidaten werden door de gemeenteraad goedgekeurd en mochten dus ook een offerte indienen. 
Na evaluatie van deze offertes blijkt dat ECK nv (Exploitatie Casino Knokke) de meest gunstige prijsofferte heeft neergelegd, zodat het college van burgemeester en schepenen deze kandidaat heeft aangewezen als voorkeursbieder.

Dit is een tussenstap in de procedure en geen eindbeslissing, zodat over de inhoud van de offertes geen toelichting kan worden verstrekt.
Er worden met ECK onderhandelingen aangeknoopt om tot een nieuwe overeenkomst te komen. 
Mochten die afspringen, dan wordt de eerstvolgende gerangschikte kandidaat uitgenodigd.
Pas wanneer er een volledig akkoord is over alle contractvoorwaarden zal het college de opdracht definitief toewijzen en de nieuwe concessie ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorleggen.
Er wordt verwacht dat tegen eind september 2017 dit dossier kan worden afgerond.

Datum