Proefproject met nieuw duingebied van 5.400 m² moet kust van Knokke-Heist beter beschermen

In Knokke-Heist is gestart met de werken voor een proefproject op een van de meest kritische zones van het strand. 
Concreet wordt werk gemaakt van een nieuwe duinengordel die extra bescherming moet bieden tegen zware stormen of de stijgende zeespiegel.
Welke bijkomende maatregelen nodig zijn om onze kust te beschermen tegen de stijgende zeespiegel, onderzoekt de Vlaamse overheid momenteel binnen het project Kustvisie. 
Meer dan 90 stakeholders onderzochten de verschillende opties om onze kust de komende 100 jaar en langer te blijven beschermen tegen overstromingen uit zee. 
Op basis van dat onderzoek blijven voor de strandzones nog twee kansrijke alternatieven over: de hoog- en laagwaterlijn behouden waar ze nu is (alternatief ‘Ter plaatse’) of op termijn gefaseerd verschuiven richting de zee (alternatief ‘Zeewaarts’).
De plannen voor een kunstmatig eiland voor de kust van Knokke-Heist - die enkele jaren geleden op tafel lagen - zijn ondertussen al een tijdje afgevoerd. 
Tot opluchting van de kustgemeente. 
Ze denken er wel al langere tijd na over bijkomende proefprojecten. 
Dat doen ze in overleg met het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en de KU Leuven.
Dat is nu ook zichtbaar op het strand. 
In Knokke-Heist is deze week namelijk gestart met de werken voor het natuurgericht proefproject ‘duin voor dijk’ om stormschade te voorkomen. 
“De zeespiegel blijft immers stijgen, dus extra maatregelen op lange termijn zijn nodig”, zegt schepen van Strand Anthony Wittesaele (GBL).
“In dit proefproject wordt resoluut gekozen voor het principe van duin voor dijk, wat eerder al gebeurde in Middelkerke en Oostende. 
Maar hier in Knokke-Heist ligt het duingebied dichter bij zee waardoor onderzoekers van KU Leuven en UGent de gevolgen nog beter in beeld kunnen brengen”, aldus Wittesaele. 

Twee nieuwe duingebieden

Concreet worden er twee nieuwe duingebieden aangelegd in de zone ter hoogte van het Rubensplein tot een 200-tal meter voor Van Bunnenplein. 
Het gaat om stroken van 30 op 90 meter in een kritische zone inzake kustbescherming. 
Op deze manier is er nog voldoende ruimte tussen de duinzone en de zeedijk om strandcabines te plaatsen. 
Op het niveau van het huidige strand zal er een afgebakende zone zijn, waar er aanplant is van duinvegetatie zoals helmgras. 
Dit helmgras zorgt voor de gestage ophoping en aangroei van zand, waardoor duinen zich beginnen vormen tot op het niveau van de huidige strandcabines en -bars zodat de bewoners op de zeedijk hun zeezicht blijven behouden. 
De impact van springtij en stevige stormen op dit proefproject wordt in kaart gebracht. 
De proefzone ligt ook dichter bij de hoogwaterlijn dan gebruikelijk. 
Zo wordt nagegaan of deze zachte beschermingsmaatregel volstaat om een zware storm te trotseren of als er op deze locatie stevigere ingrepen nodig zijn.

Het gaat om een investering van zo’n 100.000 euro. 
De eerste effecten zouden binnen enkele maanden al moeten duidelijk worden. 
Ondertussen roept het gemeentebestuur met aandrang op om de afgebakende duinenzones te respecteren zodat de natuur zich ten volle kan ontwikkelen. 
Tussen de twee duinzones wordt een doorgang naar de zee voorzien.

Datum

Keuze

Jaartal