Miljoenen euro's steun voor Het Zwin

woensdag, 14 oktober, 2009

Een opvallend project 'Recreatie en Ecotoerisme in de Zwinstreek, werd goedgekeurd door de stuurgroep van het Interreg IV A- programma 2007-2013 Vlaanderen - Nederland  
Er wordt een diepgaande en grensoverschrijdende samenwerking gecreëerd waarbij de troeven van de Zwinstreek op een geïntegreerde wijze worden uitgespeeld. 
Via de verbreding en versterking van aanwezige natuur (natuurparken, slikken, schorren, polders, cultuurhistorische elementen (vestingsteden, hoeves, Spaanse forten en linies, dijken en voormalige zwingeulen) en andere toeristisch-recreatieve elementen (wandel- en fietsroutes) in het gebied, kan de aanwezige economische meerwaarde geoptimaliseerd worden. 
Bedoeling is het natuurreservaat het Zwin op het vlak van natuur- en milieueducatie  opnieuw een internationale uitstraling te geven.
De Zwinstreek in het algemeen moet uitgroeien tot een ankerpunt voor toerisme en recreatie met bijzondere aandacht voor het unieke historische polderlandschap, de verbinding en samenwerking tussen West- en Zeeuws-Vlaanderen en de relatie met de natuurlijke, historische en culturele ontwikkeling van het gebied.