Lippens op pensioen ?

vrijdag, 17 november, 2017

Het is toch zo moeilijk om die macht op te geven en los te laten.
Er zijn genoeg voorbeelden in de wereld, kijk naar Mugabe 93 jaar en niet willen aftreden.
Zo is er in Knokke-Heist ook een Mugabe met naam als Leopold Lippens.
Hij denkt er niet aan om te stoppen als burgemeester al is hij ook al 76 jaar.

Oppositiepartij N-VA stelt zich ernstige vragen bij de houding van burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen) in verscheidene bouwdossiers waarbij Compagnie Het Zoute - die rechtstreeks verbonden is aan Lippens - betrokken is.

Wie woensdagavond naar het één-programma Pano had gekeken, kon vaststellen dat er uitgebreid werd ingegaan over een mogelijke belangenvermenging van burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen)
Daarin werden kritische vragen gesteld over het beleid dat de graaf al jarenlang voert.
Eén van de pijnpunten die aangehaald werden is het gebrek aan communicatie over de inbreng van Compagnie Het Zoute in verschillende bouwdossiers.
De vastgoedontwikkelaar is rechtstreeks verbonden aan de graaf.

“Kan niet”, vindt ook oppositiepartij N-VA.
“Ofwel doe je aan vastgoed en ga je niet in de politiek, of omgekeerd.
Wie kiest voor de politiek heeft een deontologische code en is gebonden aan het algemeen belang”, benadrukt fractieleidster Cathy Coudyser.
“In Knokke-Heist zijn al 40 jaar dezelfde politici aan de macht. Ze kunnen hun plannen met voorkennis realiseren.
Het volstaat niet om even ‘naar buiten te gaan’ of ‘om die akte als burgemeester niet te tekenen’.
Het is mijn taak als gemeenteraadslid om de bevolking de correcte informatie te bezorgen.”

Ouderdom

Volgens burgemeester Lippens is er weinig aan de hand.
Problemen of enige vorm van belangenvermenging ziet hij al helemaal niet.
Toch blijft de kritiek aanzwellen.
Voor het eerst sinds lang worden open en bloot vragen gesteld die de gemiddelde burger in Knokke zich stelt.
Oók over de toekomst van de nu 76-jarige burgervader.
De uitslag van de gemeentelijke verkiezingen zal terug een maat voor niets zijn.
Huidige burgemeester zal ook de volgende legislatuur voor zijn rekening willen en nemen.
Daarom heeft hij in het verleden Gemeentebelangen als partij in het leven geroepen.
De postjes zijn een jaar voor de verkiezingen al verdeeld.
Wie hem durft tegenspreken zal niet op een postje moeten rekenen.
De verkiezingen hebben eigenlijk nog weinig nut.
De kiezer moet beseffen dat aan het einde van de volgende termijn Lippens bijna 86 jaar zal zijn.
Heel wat van zijn generatiegenoten hebben al afgezwaaid.
Hij verdient lof voor de zaken die hij voor Knokke-Heist deed.
Maar op deze leeftijd zou hij moeten genieten van een welverdiend pensioen en de golf.

Nog 20 jaar

De reactie van Lippens liet dan ook niet op zich wachten.
Wat de N-VA beweerde viel niet in goede aarde bij burgemeester Leopold Lippens zelf.
Hij voelt zich niet te oud en wil nog twintig jaar burgemeester blijven.
Nochtans is er meer dan ooit nood aan nieuwe politici die de oude politieke cultuur opbergen en het algemeen belang dienen.