Knokke-Heist vergroent met nieuw stadsrandbos van 27 hectare groot

dinsdag, 26 januari, 2021

Op maandag 25 januari 2021 vond in het akkerland ten westen van het Duinenwatermeer in Knokke-Heist de eerste spadesteek plaats voor het aanplanten van een volledig nieuw stadsrandbos.
Deze bijkomende groene long, gelegen tussen Duinenwater en Duinbergen, zal bestaan uit een echt ecologisch natuurbos in combinatie met een speelbos.
Het gebied wordt doorsneden door waterlopen en wandel-, fiets en ruiterpaden.
Voor de aankoop van deze gronden heeft het gemeentebestuur 3 miljoen euro voorzien.
Voor de aanleg van een 50.000-tal bomen is er in het meerjarenplan voorlopig 2 miljoen euro uitgetrokken.
Het stadsrandbos is een realisatie van het gemeentebestuur Knokke-Heist in nauwe samenwerking met het ontwerp- en adviesbureau Arcadis, het architectenbureau Generiek en Bos+. 

Grote biodiversiteit

Er zijn zones voorzien met boomsoorten die veel licht doorlaten en andere die meer schaduw werpen. In de eerste fase gaat het om boomsoorten zoals fladderiep, grauwe abeel, haagbeuk, lijsterbes, populier, ruwe berk, schietwilg, tamme kastanje, winterlinde, zomereik en gewone esdoorn.  
Deze grote variatie zorgt voor een afwisseling in de vegetatie op de bodem en dus ook voor een grote biodiversiteit.
Langs de huidige bestaande paden is gekozen voor een aaneengesloten beplanting van snelgroeiende soorten.
Op die manier ontstaat vlug een bosgevoel en worden de boompjes in de kern van de aanplanting beschermd tegen wind.
In de kernen worden niet alle plantvakken beplant waardoor er plaats is voor natuurlijke verjonging van bomen en struikgewas.

Avontuurlijk speelbos voor jongeren 

In de volgende fases wordt dit ecologisch waardevol polderbos niet alleen stelselmatig verder uitgebreid maar wordt er speciaal voor onze jeugd ook een apart speelbos aangelegd met o.a. uitdagende klautertoestellen, een avontuurlijk balanceerparcours, boskamers met braamstruiken, een spannend labyrint tussen bessenstruiken en een open speelweide met wilgenhutten om zalig te verpozen. Het bos wordt doorsneden door afzonderlijke fiets-, wandel- en ruiterpaden langs rustgevende wateraders en bosvijvers.  

Aanplanting gerealiseerd tegen het voorjaar van 2022

Als alles volgens plan verloopt zou de aanplant en aanleg van deze 27 hectare bos tegen het voorjaar van 2022 volledig gerealiseerd moeten zijn.  
Om van een echt bos te kunnen genieten zal het wel nog 20 tot 30 jaar duren eer alle bomen volgroeid zijn.
De nieuwe bosrand wordt op termijn ook nog eens geflankeerd door een ecogolf met 3 x 7 holes met vijvers en duinen.  

  • Algemeen

    Nieuwsberichten over algemene zaken