Grondbezitters in Knokke-Heist trekken naar Raad van State.

vrijdag, 17 januari, 2020

“Onze bouwgrond wordt landbouwgebied, ten voordele van de familie Lippens”
Enkele grondbezitters in Knokke-Heist trekken naar de Raad van State.
Volgens de families heeft de gemeente hun potentiële bouwgrond omgevormd tot landbouwgebied, en wel ten voordele van de familie Lippens.
Ze stellen namelijk dat hun grond agrarisch gebied moest worden ter compensatie van een nieuw woonproject op de Tolpaertpolder.
“Maar dat is absoluut niet het geval. Beide zaken hebben absoluut niks met elkaar te maken”, verzekert schepen van Ruimtelijke Ordening Kris Demeyere (GBL).

Een onderzoek van het Brugse parket naar mogelijke belangenvermenging had burgemeester Leopold Lippens eerder al aan zijn been, nu komt daar ook een procedure bij de Raad van State bij.
Alles draait rond de (toekomstige) bestemmingswijziging van de Tolpaertpolder, waar de gemeente een nieuw bouwproject wil realiseren.

Audit Vlaanderen bracht eerder aan het licht dat burgemeester Lippens aanwezig was bij een gemeenteraad waarop gedebatteerd werd over de Tolpaertpolder.
Omdat zijn familie daar verscheidene stukken grond bezit, had de graaf dat niet mogen doen.
Daarop opende het parket een onderzoek om te achterhalen of er effectief sprake is van belangenvermenging.
Het gemeentebestuur zelf ontkende dat in deze krant eerder al met klem.
“Onze burgemeester is altijd de eerste om buiten te gaan als er sprake zou kunnen zijn van belangenvermenging.
Bovendien hebben wij geen enkele beslissing genomen met de gemeenteraad.
Het ging enkel om een advies, dat bovendien unaniem werd goedgekeurd, zelfs door de oppositie. De eigenlijke beslissing is uiteindelijk de taak van de provincie”, klonk het.

Nu komt daar dus het verzoekschrift bij de Raad van State bij.
Een groep grondbezitters zette de procedure in, nadat de gemeente recent de bestemming van hun terreinen in Westkapelle wijzigde.
Terwijl de grond jarenlang was ingekleurd als woonuitbreidingsgebied - potentiële bouwgrond dus - werd dat nu agrarisch gebied.
Volgens de families - zo vertellen ze tegen ‘De Tijd’ - wordt hun eigendom opgeofferd voor die van de familie Lippens. 

Nieuw woongebied creëren – zoals de gemeente wil op de Tolpaertpolder – gebeurt namelijk niet zomaar.
Volgens zij die naar de Raad van State stappen, moest hun grond wijken en agrarisch gebied worden ‘ter compensatie’.

Financieel enorme domper

Schepen van Ruimtelijke Ordening Kris Demeyere wuift die beschuldigingen weg.
“Beide zaken hebben absoluut niks met elkaar te maken.
Het gebied waarvan sprake is, ligt nu eenmaal te ver van stedelijke voorzieningen.
Ook sportfaciliteiten en openbaar vervoer zijn er niet voorhanden.
Het gaat puur om een stedenbouwkundige beslissing”, aldus Demeyere. 
Nog een argument is dat de gronden watergevoelig zijn en dus niet ideaal om op te bouwen.
“Er zijn nu eenmaal betere opties in Knokke-Heist”, zegt Demeyere. 

In ‘De Tijd’ zeggen de grondeigenaars dat ze niet akkoord gaan met die stelling.
De beslissing is voor hen vooral financieel een enorme domper.
De prijs per vierkante meter voor bouwgrond is in Knokke tientallen keren hoger dan voor landbouwgrond.