Gouverneur neemt maatregelen tegen waterschaarste

donderdag, 19 juli, 2018

De gouverneur van West-Vlaanderen heeft een aantal dringende maatregelen genomen tegen de waterschaarste naar aanleiding van het opgebouwde neerslagtekort sinds juni 2018.

Sinds donderdag 19 juli 2018 is het in de hele provincie en dus ook in Knokke-Heist, verboden water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen.
Alleen op de bevaarbare waterwegen, met name de IJzer en de Leie, mag nog water gecapteerd worden.
Het is verboden kraantjeswater te gebruiken voor het wassen van voertuigen, het vullen van zwembaden en het besproeien van tuinen en sportterreinen.
Het sproeien van gazons met elk type van water (bv. grondwater of uit regenputten) mag alleen tussen 20 uur ’s avonds en 8 uur ‘s morgens.
De aanhoudende droogte zorgt ook voor brandgevaar.
In heel West-Vlaanderen is het dan ook verboden om kampvuren te maken.
In alle natuurgebieden zoals in het Zwin geldt een strikt rook- en vuurverbod.
Overtredingen op dit politiebesluit van de gouverneur worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete van 208 tot 1600 euro.