Gewijzigd parkeerplan vanaf 1 mei 2012.

dinsdag, 1 mei, 2012

Het huidig gemeentebestuur heeft nogmaals maar eens het parkeerplan van Knokke-Heist gewijzigd. Hoe er nog uit wijs geraken is maar de vraag.
Het begint stilletjes op pesterijen aan het adres van de bevolking te lijken.
Waar vroeger op weekdagen in de oranje parkeerzone (volledige zeedijk, verlengde Parmentierlaan) niet betaald worden , moet dit vanaf 1 mei nu wel.
Bestuurders in een oranje zone zijn verplicht een ticket te kopen van 1,50 euro voor vijf uur. Een dag ticket kost daar 15 euro.
Nog een uitzondering: op de Leopoldlaan is betalend parkeren van kracht tot middernacht.
Ook houders van een mini-vignet (10 euro per jaar) moeten rekening houden met de wijziging.
Voor inwoners en tweede-verblijvers met een maxi-vignet (30 euro per jaar) wijzigt er niets. Op schooldagen blijft de oranje zone voor hen gratis.
Op weekends en in vakantieperiodes bedraagt het tarief in de oranje zone met een maxi-vignet 1 euro per dag.

Laten we de hele zaak nog eens samenvatten.

Betalend parkeren en gebruik van de parkeerschijf is alle dagen van kracht in de kustgemeente tussen 11.oo en 19.oo uur.
Rode zone: alle dagen betalend parkeren. Maximum 1 uur parkeren. Vignet kost 2 euro per uur.
Oranje zone: alle dagen betalend parkeren. Maximum 1 dag parkeren. 1,5 euro voor de eerste 5 uren of 15 euro voor dag ticket.
Groene zone: betalend parkeren tijdens de weekends, schoolvakantie en wettelijke feestdagen. 1 euro per uur of 3 euro voor dag ticket.
Blauwe zone 1: parkeerschijf gebruiken tijdens weekends, schoolvakanties en wettelijke feestdagen. Maximum 4 uur parkeren met parkeerschijf.
Blauwe zone 2: parkeerschijf alle dagen gebruiken. Deze zone is enkel in gebruik in de omgeving van het ziekenhuis. Maximum 1 uur parkeren.
Blauwe zone 3: parkeerschijf alle dagen gebruiken op bepaalde plaatsen en parkings. Maximum 4 uur parkeren.

Om het parkeren voor inwoners en tweedeverblijvers gemakkelijker en goedkoper te maken, worden parkeervignetten verkocht.
Mini parkeervergunning voor blauwe zone kan inwoner of tweedeverblijver onbeperkt en gratis parkeren in blauwe zone 1 (niet geldig is blauwe zone 2 en 3).
Vergunning is niet geldig in groene, oranje of rode zone. Eerste en tweede kaart kost 10 euro, derde 20 en vierde 30.

Maxi parkeervergunning voor betalende en blauwe zone kan inwoner en tweedeverblijver onbeperkt en gratis parkeren in blauwe zone 1 zonder parkeerschijf. (niet geldig is blauwe zone 2 en 3).
Onbeperkt en gratis parkeren in groene zone. Onbeperkt parkeren voor 1euro in oranje zone tijdens weekends, schoolvakanties en feestdagen. Andere dagen gratis.
Deze vergunning is niet geldig in de rode zone. Eerste en tweede kaart kost 30 euro, derde 50 en vierde 100 euro.

Zeedijk verkeersvrij tussen 11 en 20 uur

Tot slot is er dan ook een wijziging i.v.m. de zeedijk deze zomer.
Elke zomer wordt het grootste deel van de 8 km lange rijweg op de zeedijk in Knokke-Heist verkeersvrij gemaakt van 10 uur ’s morgens tot 22 uur ’s avonds.
Deze zomer verandert dit van 11 tot 20 uur. De nieuwe uurregeling wordt makkelijker voor horecazaken, die zo ’s morgens langer leveringen kunnen toelaten.