Doorgang Heist

woensdag, 1 april, 2020

Omvang van de werken

De werken worden opgesplitst in 2 grote fases namelijk:
Fase 1a: van 2 maart 2020 tot en met 30 juni 2020
   - aanleg ovonde Heldenplein ten zuiden van de tramsporen
(Een ovatonde of ovonde is een gelijkvloerse kruising in de vorm van een ovale rotonde.)

   - her aanleg van de Elizabetlaan ten zuiden van de tramsporen en ten oosten van de ovonde Heldenplein
   - her aanleg zuidzijde van het kruispunt met de Krommedijk.

Fase 1b: van september 2020 tot en met juni 2021
   - her aanleg van de Vlamingstraat
   - aanleg rotonde Heistlaan/Elizabetlaan
   - her aanleg van de Elizabetlaan ten zuiden van de tramsporen vanaf de gemeentegrens tot aan de

Vuurtorenstraat
   - aanleg ovonde Heldenplein ten noorden van de tramsporen
   - heraanleg van de Elizabetlaan ten noorden van de tramsporen tussen de ovonde Heldenplein en de Krommedijk
   - heraanleg noordzijde van het kruispunt met de Krommedijk.

Actuele toestand fase 1a

Op 27 en 28 februari 2020 heeft aannemer Willemen Infra een aantal ingrepen uitgevoerd om het verkeer te kunnen omleiden vanaf het Heldenplein.
Op maandag 2 maart 2020 is aannemer Willemen Infra gestart met de afbraakwerken van de rijweg van de zuidzijde van de Elizabetlaan van het Heldenplein tot voorbij het kruispunt met de Krommedijk.
Ook het kruispunt met de Krommedijk wordt opgebroken.
De aannemer is gestart met de werkzaamheden voor de aanleg van de zuidzijde van nieuwe ovonde op de parking ter hoogte van de Knokkestraat.

Nagenoeg alle activiteiten zijn opgeschort als gevolg van de maatregelen van de nationale veiligheidsraad (sociale distancing tussen werknemers) en dit ter bestrijding van de corona-crisis.
De nodige maatregelen zijn genomen om de werven in veiligheid te brengen en de putten/sleuven te dichten waar mogelijk.
Momenteel is het nog onduidelijk wanneer de werkzaamheden op de werf hervat zullen kunnen worden.

Verkeersmaatregelen
Vanaf maandag 2 maart 2020 is de Rampe, de doorsteek over de trambedding ter hoogte van de Parkstraat, de doorsteek vanaf de Knokkestraat naar de Elizabetlaan ter hoogte van de Noordstraat en het gedeelte van de Krommedijk tussen de Knokkestraat en Elizabetlaan afgesloten voor het verkeer.
Vanaf woensdag 4 maart 2020 is de zuidelijke rijbaan van de Elizabetlaan (richting Knokke) afgesloten vanaf de tramhalte ter hoogte van het Heldenplein tot en met het kruispunt van de Krommedijk.

Minder hinder dankzij Shop & Go-zones en parking Knokkestraat

Tijdens deze grootschalige werken blijven alle handelszaken vlot bereikbaar.
De huidige laad- en loszones in de Knokkestraat blijven behouden.
Er komen een aantal Shop & Go-plaatsen in de Knokkestraat en in de Kursaalstraat.
De speciale zones worden aangeduid door een paal met bordje en rode wegmarkering.
Je hoeft hiervoor geen ticket aan de voorruit van de wagen te leggen.
Op de parkeerplaatsen zijn sensoren aangebracht die registreren hoelang een auto ter plaatse staat.
Als de maximaal toegelaten parkeertijd verstreken is, krijgen de parkeerwachters een bericht en volgt een parkeerheffing van 60 euro.
Dit systeem zorgt ervoor dat je snel om boodschappen kunt en dat er steeds parkeerplaatsen vrij komen.

Een tweede maatregel is de parking in de Knokkestraat.
Daar zal je gratis kunnen parkeren want de parking wordt blauwe zone.
Tussen 11 en 19 uur moet je dus de blauwe schijf leggen.
Langdurig parkeren is niet mogelijk, zodat er ook hier voldoende rotatie is.
De parking krijgt bovendien een nieuwe in- en uitrit vanaf de Knokkestraat.