Burgemeester Lippens eist garanties rond ontpoldering

donderdag, 23 oktober, 2008

Onze gemeente wil dat er maximum 120 hectare wordt ontpolderd in de Willem-Leopoldpolder op de grens van Knokke-Heist met Cadzand. 
Een delegatie van het schepencollege heeft dat meegedeeld aan Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V).
De ontpoldering moet er komen om het Zwin te redden. Maar het is ook een compensatie voor de verbreding van de Westerschelde.

Ons schepencollege eist dat de ontpoldering maximum 120 hectare bedraagt met inbegrip van de dijken. 
De omwalling van het natuurreservaat Het Zwin moet daarenboven op een creatieve manier gebeuren met een meerwaarde op toeristisch en recreatief vlak.
Het verleggen van de zwingeul is voor Knokke-Heist onbespreekbaar omdat die maatregel 1,2 kilometer strand zou doen verdwijnen. 
De ontpoldering zou daarmee de kustgemeente in haar hart, de toeristische sector, treffen.

Knokke-Heist vraagt ook aandacht voor de landbouw.
De onteigende landbouwers moeten van voldoende financieel worden vergoed en maximaal worden gesteund om hun activiteiten verder te beoefenen.
Bovendien eisen Burgemeester Graaf Leopold Lippens en zijn schepenen dat er op wetenschappelijke basis garanties worden gegeven tegen de verzilting. Knokke-Heist vreest ook overstromingen en vraagt daarom voldoende buffercapaciteit.