Nieuwsarchief

2018

maart 23, 2018

Nieuwe naam op lijst N-VA

N-VA Knokke-Heist pakt uit met een nieuwe kandidaat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Havenmanager en ‘nieuwe’ inwoner Jacques Reyniers wil zijn ervaring en capaciteiten ten dienste stellen van de inwoners van Knokke-Heist.
Jacques kiest bewust voor de N-VA.

”Ik stel dagelijks vast dat de bestuurskracht van N-VA groot is.
Ik wil dan ook in Knokke-Heist de lokale afdeling versterken en mij inzetten voor de vele Knokke-Heistenaars die in Zeebrugge werken, van havenarbeider tot manager”, aldus een enthousiaste Jacques Reyniers.
Reyniers woont sinds 1994 in Knokke-Heist en is afkomstig uit Schaarbeek.
Cathy Coudyser, fractieleider voor N-VA stelt.
”Ook ‘nieuwe’ inwoners of ‘aangespoelden’ maken deel uit van Knokke-Heist.
Als N-VA willen wij ook die groep inwoners de kans geven om mee verantwoordelijkheid op te nemen voor hun gemeente en het beleid mee vorm te geven”.

februari 1, 2018

Burgemeester Lippens blijft de twaalfde man achter R Knokke FC

De oppositie met in hoofde Luc Dieltiens (N-VA) hekelt dat er nogal wat onduidelijkheid is naar aanleiding van de mogelijke toetreding van RKFC tot de profliga en de geplande investeringen van de gemeente die niet voldoen aan de eisen van de Liga.
Dat zei hij tijdens de gemeenteraad.

Volgens het raadslid moeten RKFC en het college van burgemeester en schepenen die voor grote uitdagingen staan, duidelijke afspraken op papier maken om de toekomst voor te bereiden.
Een nefast scenario zoals met Molenhoek moet ten alle prijs vermeden worden.
Bovendien vroeg N-VA dat de gemeente de coördinerende rol opneemt voor een geïntegreerd voetbalbeleid, op maat van Knokke-Heist waar toptalent kan doorgroeien, waar plaats is voor een topploeg maar waar ook plaats is om jeugd en volwassenen kansen te geven te voetballen zonder competitiedruk.
Volgens burgemeester Lippens zijn er regelmatig contacten en overlegmomenten tussen het gemeentebestuur de gemeentelijke diensten en RKFC.
Ook zijn er recent nog gesprekken geweest tussen RKFC en de voetbalbond met het oog op de mogelijke stap naar de profliga als men zo blijft voetballen.

Wordt vervolgd . . .

februari 10, 2018

Nieuwkomers op N-VA-lijst focussen op Heist

Ronny Lagast en Frieda Hallemeersch ‘Mette Viva’ versterken de N-VA in Knokke-Heist.
Beide kandidaten kennen Heist als geen ander en zullen dan ook opkomen voor de belangen van deze deelgemeente.

Ronny is geboren en getogen in Heist en voelt zich thuis in de visserijsector.
Frieda liet zich onlangs nog opmerken als kandidaat Prins Carnaval.
“Wij zijn overtuigd dat Heist een hechte gemeenschap is en moet blijven.
Carnaval en de vele socio-culturele verenigingen dragen daar toe bij.
Het authentieke Heist moeten we koesteren, bewaren maar ook verder ontwikkelen zonder aan haar identiteit te raken”, zeggen beide kandidaten in koor.

Ronny Lagast is geboren en getogen in Heist en kent de visserijsector, als visser en als reder.
Al vele jaren is hij preventie-coördinator bij Previs (Preventie van arbeidsongevallen aan boord van Visserijschepen).
“Ik sta dagdagelijks in voor de veiligheid van de visserijsector.
Voor N-VA is veiligheid een belangrijk thema en de Vlaamse visserijsector moet op Vlaams, federaal en Europees niveau opgevolgd worden.
Er zijn in Knokke-Heist nog meer dan 40 reders en heel wat Heistenaars werken in de visserijsector.
Ik wil hun spreekbuis zijn bij de N-VA. ‘

Frieda Hallemeersch, alias Mette Viva, liet zich onlangs nog opmerken als waardige kandidaat Prins Carnaval.
“Ik voel mij dankzij deze campagne gesteund door heel wat Heistenaren.
Ik wil vooral luisteren naar wat leeft in Heist.
De N-VA is de partij die dynamisme kan brengen in Heist, met respect voor de identiteit van Heist”, zegt Frieda.

Beide kandidaten zullen erover waken dat het authentieke karakter van Heist niet verloren gaat. 
“Heist moet zich verder ontwikkelen met respect voor die eigenheid.
Heist leeft ! Heist is een hechte gemeenschap.
Carnaval draagt daartoe bij, net zoals de andere bloeiende socio-culturele verenigingen.
Zij zijn het cement van Heist.
Dit verenigingsleven moeten we blijven ondersteunen”, weet Frieda.
Ronny vult aan : “Als toeristische gemeente kunnen we de erfgoedsites zoals ‘Het Boerenhof’ en ‘Sincfala’ verder ontsluiten zodat tweede verblijvers en toeristen ook Heist kunnen beleven.
Authentieke cafétjes moeten we bewaren en onze lokale producten moeten de toeristen leren kennen.
Onze lokale culinaire talenten geven we kansen en oude ambachten doen we herleven.”

Cathy Coudyser (fractieleidster N-VA) : “Wij zijn blij dat Ronny en Frieda bewust kiezen voor de N-VA in Knokke-Heist.
Met de expertise van Ronny over de visserijsector en het enthousiaste en warme karakter van Frieda hebben we sterke kandidaten die Heist kennen en weten wat leeft in Heist.
Als brede volkspartij is het belangrijk om vertegenwoordigers te hebben uit alle deelgemeenten en uit diverse sectoren.”

Bron: N-VA Knokke-Heist

mei 23, 2018

Ondernemer Jean-Paul Van Durme op N-VA-lijst

Ondernemer Jean-Paul Van Durme (61) is kandidaat voor N-VA in Knokke-Heist.

Hij is afkomstig uit Antwerpen en al vele jaren trouw aan N-VA.
Als kind al kwam Jean-Paul Van Durme naar Duinbergen.
Hij was er tot 2002 tweedeverblijver.
In dat jaar ruilde hij Antwerpen definitief voor Knokke-Heist.
Hij had meer dan 25 jaar een autoverhuurbedrijf in Vilvoorde en is nu eigenaar van carwash Route 49 langs de Natiënlaan.

”Ik wil gaan voor een bruisend Knokke-Heist waar in de zomer en winter iets te beleven valt.
We hebben nood aan een meeting- en evenementenhal en hoogstaande kwalitatieve evenementen, zodat Knokke-Heist het hele jaar door aantrekkelijk is en bruist van leven, ook voor de jeugd.
Verder wil ik werk maken van een veiliger en properder Knokke-Heist”, aldus Van Durme.

augustus 6, 2018

112 buitenlanders op kiezerslijst voor gemeenteraadsverkiezingen in Knokke-Heist

EU-burgers die hun hoofdverblijfplaats in Knokke-Heist hebben alsook de vreemdelingen die in Knokke-Heist gedomicilieerd zijn en die geen onderdaan zijn van een EU-lidstaat, konden zich tot 31 juli 2018 bij de dienst Burgerzaken laten registreren als gemeenteraadskiezer.
Naast de kiesbevoegdheidsvoorwaarden waaraan de Belgen en de EU-onderdanen moeten voldoen, dienen de vreemdelingen die geen onderdaan zijn van een EU-lidstaat een verklaring af te leggen waarin hij/zij zich verbindt de Belgische grondwet en wetten en het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden na te leven.
Daarnaast moet de vreemdeling op het ogenblik van de indiening van de aanvraag 5 jaar ononderbroken zijn hoofdverblijfplaats in België hebben en in het bezit zijn van ofwel een identiteitskaart voor vreemdeling ofwel een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister. Na controle van de aanvragen door de diensten Burgerzaken en Strafregister, zijn er 5 bijkomende EU-onderdanen van Spanje, Nederland en Roemenië en 6 vreemdelingen van Filipijnse, Indische, Marokkaanse en Nigerese afkomst opgenomen op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Knokke-Heist.
Met de EU-onderdanen en andere vreemdelingen die reeds geregistreerd waren bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2012, brengt dit het totaal op 112 buitenlandse kiezers.

augustus 11, 2018

Burgemeester Lippens start campagne tegen komst eiland voor kust

De burgemeester van Knokke, graaf Leopold Lippens, heeft een gespecialiseerd advocatenkantoor de opdracht gegeven alle juridische middelen in te zetten om de bouw van een proefeiland voor de kust te dwarsbomen.
Hij is daarvoor gisteren met een affichecampagne gestart.
Lippens wil zijn inwoners waarschuwen en hoopt dat ze massaal zullen reageren als de plannen concreet worden.
De Vlaamse regering wil onderzoeken of zo’n kunstmatig eiland, dat een kilometer in zee zou komen, Knokke beter beschermt tegen zware stormen.
Lippens is ervan overtuigd dat een eiland zo dicht bij het strand toeristen zal afschrikken, de waarde van appartementen op de zeedijk zal doen instorten en waterrecreatie onmogelijk zal maken, vooral omdat er nog amper golven zullen zijn.
“Straks varen ook nog eens binnenschepen vanuit Zeebrugge tussen het eiland en ons strand richting Antwerpen. Dit wordt een open riool van scheepsolie en afval.”
Kustmorfoloog Philip Konings bevestigt de plannen.
“Maar onderzoekers hebben ook al hun bedenkingen geformuleerd.
Ik begrijp de burgemeester, want zo’n eiland kan flinke gevolgen hebben voor zijn badstad.
Het is als het openen van de doos van Pandora: je kan de gevolgen niet allemaal inschatten.”

Stunt
N-VA-kamerlid Cathy Coudyser uit Knokke-Heist is ‘not amused’ met de campagne.
“Dit is een stunt van Lippens voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Niks doen is voor Knokke geen optie, want de kust is hier een zwakke zone.
De alternatieve oplossingen zijn trouwens slechter.”

Onze mening
Inderdaad we kunnen ons niet ontdoen van de gedachte dat dit de zoveelste stunt is van Burgemeester Leopold Lippens in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
Wat kan hem het schelen wat de toekomst te bieden heeft i.v.m. de opwarming van de aarde en het hoger worden van de zeespiegel.
Hij heeft (zoals ik trouwens) hier nog maar een paar jaar rond te lopen. Dat belet niet dat je verder moet kijken dan je neus lang is.
Als je kijkt wat Nederland al doet om zich te wapenen tegen zware stormen, daar mag België een voorbeeld aan nemen. Cadzand bad, Nieuwvliet, noem maar op.

En dan nog dit. Wie zal dat advocatenkantoor, studies, affiches betalen?
Wat dacht u?
Reden te meer om eens goed na te denken of hij wel geschikt is om nog eens een mandaat als Burgemeester uit te doen . . .

augustus 18, 2018

Alle partijen willen onderzoek naar alternatief voor proefeiland

Gemeentebelangen, CD&V, Open Vld, Groen, sp.a en Vlaams Belang - de politieke partijen van Knokke-Heist, met uitzondering van N-VA - hebben een gezamenlijk standpunt geformuleerd over het mogelijke proefeiland voor de kust van Knokke.
De partijen waren samengekomen op vraag van burgemeester Leopold Lippens.
Lees: “His masters voice” en  “Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt

Ze vragen dat de hogere overheden een breed, grondig en wetenschappelijk onderbouwd onderzoek voeren naar alle mogelijke alternatieven voor de kustbescherming van Knokke-Heist.
“Hierbij moeten ecologie, economie en toerisme evenwaardige pijlers worden”, klinkt het.
De plannen veroorzaakten politieke beroering in ons land.
Lippens is een groot tegenstander en verspreidde al flyers en affiches.
Er is ook een petitie in de maak om de plannen te dwarsbomen.

Dat N-VA de gezamenlijke verklaring niet bijwoonde, is geen verrassing.
Ze steunt partijgenoot en Vlaams minister Ben Weyts, die zoekt naar oplossingen om de kust beter te beschermen tegen stormen.
“Dit standpunt van alle partijen is ook wel het onze”, zegt raadslid Cathy Coudyser (N-VA).
“Ik ben tevreden dat het gezond verstand terugkomt.
Maar we vragen dan ook om de hele communicatiecampagne ‘verzet tegen het eiland’ te stoppen, de petitie stil te leggen en de affiches uit het straatbeeld te verwijderen.
Enkel zo kan de sereniteit rond dit dossier terugkeren.
We willen onze inwoners een onbezorgde toekomst geven in Knokke-Heist.
Daarom kijken wij uit naar de toeristische impact en naar de nieuwe kansen die dit dossier voor het toerisme met zich meebrengt.
Wij willen een totaaloplossing.”

augustus 28, 2018

N-VA kritisch over nieuw gemeenschapshuis

Bij N-VA Knokke-Heist stellen ze zich ernstige vragen over de komst van het nieuwe gemeenschapshuis in Heist.
Vorige week maakte de gemeente haar plannen bekend.
Die vallen echter niet in goede aarde bij de oppositiepartij.

”Dit prestigeproject is een opeenstapeling van valse beloftes, een beetje zoals het gebouw zelf een opeenstapeling is van gekleurde dozen.
Het ging de inwoners van Knokke-Heist ‘niets’ kosten, maar ondertussen moet de gemeente, de belastingbetaler dus, al 12 miljoen euro bijleggen”, zegt lijsttrekker Cathy Coudsyer.
“En dat voor een megalomaan bouwwerk dat men dan een ‘gemeenschapshuis’ noemt, maar waarvan iedereen weet dat de appartementen vooral zullen dienen als tweede verblijven?
De inwoner, vooral de Heistenaar heeft hier niets aan.”

Burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen) liet eerder al verstaan dat het gemeenschapshuis een goede zaak is.
“Dit zal het marktplein in Heist op de kaart zetten. Er zal plaats zijn voor horeca en winkels.
Ik ben heel blij dat het plan vooruitgang maakt”, aldus Lippens.
Als alles goed gaat, zijn de bouwwerken in 2022 afgerond.
In Heist noemen ze het project "Blokkendoos"

september 28, 2018

Verkiezingsstunt

Is een proefeiland voor de kust nu een ramp of een redding?
Het is een feit dat de plannen voor een proefeiland voor de kust van Knokke-Heist de gemoederen al maanden verhitten.
Huidig burgemeester Leopold Lippens is radicaal tegen en ging zelfs persoonlijk flyeren.
Groen-sp.a spreekt van een verkiezingsstunt, hoewel ook zij tegen de komst van het eiland gekant zijn. Voor de kust van Knokke-Heist althans.
N-VA reageert afwachtend.

Huidig burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen) fulmineerde dat zolang hij burgemeester is, hij zich zal blijven verzetten tegen de komst van een proefeiland voor onze kust.
Dat heeft niets met een verkiezingsstunt te maken, maar alles met de toekomst van Knokke-Heist. Als zo’n eiland er komt, is het gedaan met het toerisme en zullen de vastgoedprijzen kelderen, volgens hem.
Nochtans pleitte de graaf in 2011 zélf voor een eiland met een jachthaven, golfterrein, hotels, restaurants en cafés. Een win-winsituatie voor alle partijen, was zijn standpunt toen.
Vanwaar dan de plotse ommezwaai?

Volgens hem was het toen inderdaad een idee, maar dat eiland zou ook véél verder in zee hebben gelegen.
Dat proefeiland nu zou op amper een kilometer van onze kust komen te liggen en bovendien veel groter zijn.
Rampzalig voor Knokke-Heist.

De echte reden is veel simpeler.
Inderdaad zijn wens was om een jachthaven te creëren, maar toen hij zag dat er een mooie jachthaven in Cadzand kwam, moest hij zijn droom opbergen.
Men moet mij maar eens uitleggen hoe een eiland ter bescherming van de kust groter zou uitvallen dan de bouw van een eiland waar golfterrein, hotels, restaurants en cafés op zouden worden gebouwd.
Natuurlijk zegt hij dat onze kustlijn extra beschermd moet worden.
Maar daar zijn alternatieven voor, zoals het verbreden en verhogen van de duinen.
Er zou beter gekeken worden naar Nederland, die hebben het begrepen en nemen al ettelijke jaren hun voorzorgen tegen de klimaatopwarming en het stijgen van de zeespiegel.

Propaganda

Bij grote uitdager N-VA klinkt er harde kritiek.
Het verzet tegen het eiland van burgemeester Lippens en zijn volgers is hallucinant.
Alsof we naar Trump zitten te kijken.
Cathy Coudyser vervolgt nog: “In 2011 was hij grote voorstander van het project Vlaamse Baaien: drie eilanden in zee met golfterrein, jachthaven, hotels en woningen.
Zoals in Dubai. Vandaag is hij tegen.
Dit is een pure verkiezingsstunt om zijn eigen burgemeesterssjerp veilig te stellen.
Hij probeert zo de aandacht af te leiden van de stilstand die hij afgelopen zes jaar creëerde en van de echte thema’s die eigenlijk aan bod zouden moeten komen.”

Coudyser haalt uit: “De burgemeester ontrolt een ware tsunami aan propaganda betaald met belastinggeld.
Hij verspreidt fake news, foute informatie, leugens en misleidende foto’s om de inwoners bang te maken.
Voor de N-VA telt maar één ding: onze inwoners en onze toekomstige generaties beschermen tegen de stijging van de zeespiegel.
Wij spelen daar geen politieke spelletjes mee.

Niet in mijn achtertuin.

Bij kartelpartij Groen-sp.a sluiten ze zich aan bij het standpunt van N-VA. Luc Lierman doorziet Lippens en zegt met juiste reden dat de huidige actie van de burgemeester een persoonlijke verkiezingscampagne is.
Hij doet zich voor als de redder des vaderlands.
Volgens Groen-s.pa moeten er wel degelijk maatregelen genomen worden.
De zeespiegel stijgt. Het klimaat verandert. Er moet iets gebeuren.
Knokke-Heist ligt aan zee en moet zich voorbereiden.
Toch is ook Groen-sp.a van mening dat een proefeiland voor de kust van Knokke-Heist niet de beste oplossing is.
Een eiland kan nuttig zijn, maar alleen waar er de ruimte voor is. Lees “Niet voor mijn deur”.
Alle kustgemeentes moeten samenwerken.
Verdere studies moeten duidelijk maken welke alternatieven mogelijk én haalbaar zijn.”

september 27, 2018

Betaalbaar wonen

Is Knokke-Heist nog betaalbaar voor jonge gezinnen?
Volgens ons is dit nog enkel mogelijk voor goedbetaalde tweeverdieners.
Huidig burgemeester Leopold Lippens zegt dat er voldoende wordt geïnvesteerd en geeft de nieuwe Heulebrugwijk als voorbeeld.

Als je dit lef hebt om het een sociale verkaveling te noemen.
N-VA zegt dat een groot deel van die woningen door tweede verblijvers wordt gekocht.
Het aantal 60-plussers blijft maar stijgen in Knokke-Heist.
Dat blijkt uit de meest recente bevolkingscijfers.
Ze vormen 44 procent van de bevolking.
Het aantal inwoners daalt bovendien al zes jaar aan een stuk.
Is er nog plaats voor jonge gezinnen en is het überhaupt nog betaalbaar om als doorsnee gezin in Knokke-Heist een woning te kopen?

Huidig burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen) zegt dat de gemeente voldoende investeert in betaalbare projecten én een aantrekkelijke omgeving.
Volgens Lippens is een van de beste voorbeelden Heulebrug.
Die nieuwe wijk, met een mix van sociale woningen en appartementen, telt momenteel 217 jonge gezinnen.
De ‘Heulebruggenaars’ hebben volgens de huidige meerderheid de jongste gemiddelde leeftijd van heel Knokke-Heist.

Lippens stelt dat er investeringen zullen blijven gebeuren, met als voorbeeld de nieuwe Keuvelwijk.
Dat gebied is nu landbouwgrond en eigendom van de familie Lippens.
Straks wordt die zone omgezet in woonuitbreidingsgebied en dan ligt de weg open voor de verkaveling.
Dat zijn 450 woningen die zullen ontwikkeld worden door Compagnie Het Zoute.
De belangenverstrengeling is hier duidelijk.
En of dat betaalbare woningen voor eigen inwoners zullen worden, is maar de vraag.

N-VA ziet het helemaal anders.

De burgemeester ontkent het probleem.
Sterker: “Wat baat kaars en bril als de uil niet zien en wil”.
Laat staan dat hij dan oplossingen zoekt.
De cijfers zijn duidelijk. Sinds 2005 is onze actieve bevolking met 10 procent gedaald en hebben we 25 procent minder jongeren.
Dat is echt wel een probleem.

De jonge bevolking wordt gedwongen ergens anders te gaan wonen en Knokke-Heist is niet meer aantrekkelijk voor jonge gezinnen.
Een groot deel van de woningen in al die nieuwe woonwijken worden door tweede verblijvers gekocht, die hier gemiddeld 70 dagen per jaar verblijven.
Daarom wil N-VA een norm opleggen voor tweede verblijvers, echte woonwijken afbakenen en een strikte domicilieplicht invoeren.
Bij nieuwe projecten moet een ruim percentage voorbehouden zijn voor jonge inwoners die een band met Knokke-Heist kunnen aantonen.

Op grote schaal

Ook bij het kartel Groen-sp.a zijn ze bezorgd. “De jonge actieve bevolking trekt weg uit Knokke-Heist”, zegt lijsttrekker Luc Lierman.
“De bewering van de burgemeester dat de gemeente wel investeert in betaalbare woningen is schijn.
De cijfers bewijzen dat deze investering ontoereikend is.
Heulebrug kan trouwens moeilijk een sociale verkaveling genoemd worden.
Alleen goedverdienende tweeverdieners kunnen daar iets kopen.
De enkele tientallen sociale appartementen in Heulebrug zullen ook het verschil niet maken.

Pagina's