Nieuwsarchief

2018

juli 11, 2018

Duinenwater het nieuwe dorp van Knokke-Heist

Knokke-Heist mikt op 700 nieuwe woningen en tal van handelszaken tegen 2023.
Duinenwater krijgt steeds meer vorm én blijkt betaalbaar voor iedereen.
Er komen 700 nieuwe woningen mét golfterrein, commerciële ruimtes en groene zones.

Voor iedereen betaalbaar is de waarheid geweld aandoen.
De prijzen beginnen vanaf 275.000 euro: heel aantrekkelijk voor zowel jonge gezinnen als tweede verblijvers, volgens verkoopdirecteur Wouter Iliano.
Op een steenworp van het NMBS station wordt het Duinenwaterproject steeds zichtbaarder op de voormalige poldervlakte. Het uitzicht oogt alvast modern.
Momenteel zijn al 175 appartementen en 40 huizen opgeleverd én bewoond.
Op termijn moeten dat 700 woningen zijn.

Golf, watersport

Volgens de verkoopdirecteur moet tegen 2023 alles afgewerkt zijn.
Tegen die tijd moeten ook alle leegstaande horecapanden ingenomen zijn.
Concreet komt er aan het Duinenwater een nieuw golfterrein met 18 holes, wordt er geïnvesteerd in 120 hectare groene zones én vormt de aanwezigheid van Put Van De Cloedt, een 11 hectare grote waterplas waar iedereen kan watersporten, een extra troef.
Watersportclub Lakeside Paradise is op dat vlak de gedroomde partner.
Wat het project - op een steenworp van het station van Knokke - ook bijzonder maakt, zijn de betaalbare prijzen.
Een flat met één slaapkamer en ruime leefruimte is er al te vinden voor 275.000 euro.
Het merendeel van de appartementen wordt echter aangeboden tussen de 300.000 en 500.000 euro. Al heb je er natuurlijk ook die richting het miljoen gaan.

juli 12, 2018

Rappende vuilnisbak tegen zwerfvuil

In Knokke-Heist zijn ze op een super idee gekomen om de komende zomer de strijd aan te binden met zwerfvuil en door middel van een rappende vuilnisbak.
Hiervoor zullen twee jobstudenten met een bakfiets rondrijden om toeristen aan te moedigen om op te ruimen.
Wie afval bij zich heeft, kan de fiets tegenhouden. Zo belandt het niet op straat als zwerfvuil.

Om de aandacht te trekken zal u komende weken een zingende vuilnisbak zien passeren op de Zeedijk van Knokke-Heist.
De gemeente schakelt een versnelling hoger tegen zwerfvuil en sloeg de handen in elkaar met rapper ‘Finez’.
Het resultaat: een blitse song die door de bakfietsen galmt.
Dat het geen overbodige luxe is om actie te ondernemen, blijkt uit de cijfers van vorig jaar.
Toen haalde de gemeente maar liefst 1.500 ton afval op, waarvan 474 ton op het strand.

In de zomermaanden was een verdubbeling te zien in vergelijking met andere maanden.
De mentaliteit van de mensen moet dringend veranderen.
Dagelijks zijn een tiental straatvegers druk in de weer om de kustgemeente proper te houden.
Al blijft het voorlopig dweilen met de kraan open.
De omhaling ’s nachts van restafval heeft er ook al bijgedragen tot minder openpikken van vuilniszakken door de meeuwen, zo wordt er minder vuil op straat gevonden.

Met de campagne ‘Rapper naar de Vuilnisbak’ hoopt het gemeentebestuur dat er dit zomerseizoen minder afval op het strand achterblijft.
Het opzet is alvast simpel.
Wie vuilnis kwijt wil, kan de bakfiets doen stoppen en het afval deponeren.
Ook in het centrum en in de rand van Knokke-Heist zullen de bakfietsen te zien zijn.
De wielertoeristen bijvoorbeeld kunnen ook nog wel wat sensibilisering gebruiken.

juli 12, 2018

Reuzen Pier en Wanne feestelijk ingehuldigd

De Heistse reuzen Pier en Wanne zijn echte volkshelden. 

En donderdag 12 juli 2018 was hun dag!
Na meer dan 10 jaar afwezigheid in het openbaar kregen ze een feestelijke inhuldiging.
Via een verkiezing werd twee jaar geleden gekozen voor het nieuwe gezicht van Lea Bailyu-Boereboom voor reuzin Wanne en voor Leopold Vlietinck alias Roape voor reus Pier. 
De Franse reuzenbouwer Julien Barthélemy creëerde de koppen in hars.
Naaisters van Volkskunstgroep de Sloepe, heemkring Heyst Leeft en de carnavalsvereniging de Smoeltrekkers realiseerden de kleding van het reuzenkoppel.
De Heemkring Heyst Leeft gaf de reuzen een badge met het alom gekende geelgroene wapenschild van Heist.

Pier zag als eerste Heistse reus het levenslicht in 1938 voor de organisatie van de eerste ‘Vissersfeesten’.
Het was meteen ook het startschot voor de folkloregroep ‘De Heistse Klakkertjes’.
Daarom kreeg Pier dezelfde kledij als de mannelijke leden van de folkloregroep: een baardige kop met een zuidwester, een rode schabbe (kiel) en blauwe rok (een broek was te moeilijk).
Korte tijd later kreeg Pier het gezelschap van zijn vissersvrouw Wanne.
De namen zijn nogal evident want Johanna (in de volksmond Wanne) en Petrus of Pieter (in de volksmond Pier) waren zeer gebruikelijke namen in die tijd.

Het gemeentebestuur heeft in twee buitenversies van de reuzen geïnvesteerd omdat deze reuzen zeer beminde inwoners van deelgemeente Heist zijn. 
Jong en oud kent ze. De originele reuzen zullen opgesteld worden in de nieuwe vleugel van Museum Sincfala. 
Deze reuzen zullen activiteiten buiten bijwonen. 
Zonder de hulp van de naaisters Rita Sanders, Marie-Rose Tiri, Nicole Verburgh, Francine Vandierendonck, Stiene, Christiane Dryepondt, Inge Valcke, Nicole Vandierendonck en strijkster Vera Degraeve waren de reuzen er niet meer geweest. 
Daarom een dikke proficiat voor het prachtige werk dat zij deden!

juli 19, 2018

Gemeentebestuur blijft verder strijden tegen proefeiland

Op 1 oktober 2016 organiseerden Minister Ben Weyts en staatssecretaris van de Noordzee Philippe De Backer op eigen houtje en zonder enig overleg met het gemeentebestuur van Knokke-Heist, in Natuurpark het Zwin een persconferentie waarbij een langgerekt eiland gepresenteerd werd dat in 2020 op 1 km van de kust van Knokke-Heist gerealiseerd zou worden.
Door dit concrete voorstel zou praktisch de hele kust van Knokke-Heist gereduceerd worden tot een kanaal voor de estuaria scheepvaart tussen Zeebrugge en Antwerpen.
Na verontwaardigde reacties vanuit het Knokke-Heists gemeentebestuur, liet de Vlaamse overheid weten dat de komende planprocessen in een open dialoog zouden plaatsvinden waarbij de wetenschappelijke onderbouwing van de voorstellen van primair belang zijn.

Schriftelijk advies op Stakeholdersforum
Op 30 juni 2017 heeft het college van burgemeester en schepenen van Knokke-Heist aan de Afdeling Maritieme Toegang een uitgebreid schriftelijk advies op het Stakeholdersforum overgemaakt waarbij het gemeentebestuur stelde dat het realiseren van een proefeiland ter hoogte van Knokke-Heist een slechte locatie is gelet op de sterke stromingen en erosie-sedimentatiedynamiek onder meer door toedoen van de strekdam van de voorhaven van Zeebrugge.
Knokke-Heist heeft dan ook in het najaar 2017 het gespecialiseerde maritieme ingenieursbureau Royal Haskoning DHV (afdeling Rives & Coast en afdeling Environment & Industry Belgium) aangesteld om enerzijds de gemeentelijke diensten technisch inhoudelijk bij te staan bij het opvolgen van de projecten en processen Vlaamse Baaien, Masterplan Kustveiligheid en Langetermijnvisie Noordzee 2050 en anderzijds een analyse te maken van de beschikbare wetenschappelijke studierapporten van de Vlaamse Baaien.

Onderhoud met Staatssecretaris van de Noordzee Philippe De Backer

Burgemeester Graaf Leopold Lippens had in Brussel ook een persoonlijk onderhoud met Minister Staatssecretaris Philippe De Backer waarbij hij zijn grote bezorgdheid uitte dat de studies tot dusver enkel de effecten op het vlak van scheepvaart, kustveiligheid en morfologische ontwikkelingen onderzoeken. In alle studies zijn de havensector, baggersector, offshore energiesector en de natuursector sterk aanwezig. Bijna nergens komt de sector toerisme en recreatie in de wetenschappelijke rapporten ten gronde aan bod.
Een groot aantal relevante toeristisch-recreatieve effecten (aanslibbing van het strand, lucht- en waterpollutie, zwemveiligheid, watersportrecreatie, visuele beleving van de open zee en het kustlandschap….) zijn tot dusver niet in beschouwing genomen.
Aangezien Knokke-Heist per definitie een toeristisch-recreatieve badplaats is, zouden deze factoren uitgebreid wetenschappelijk onderzocht moeten worden.
De hele economie van Knokke-Heist is opgebouwd rond het toerisme en de recreatie

Mensen komen naar de zee voor het open zeezicht en de rust, om weg te zijn van de dagelijkse files en de drukte van de steden.
Het creëren van een druk bevaren Noordzeekanaal met vracht- en baggerschepen op amper 1 km van het strand, staat haaks op deze vakantie- en ontspanningsbeleving.

In Knokke-Heist alle hens aan dek om bezwaren in te dienen

Nu de federale overheid van 29 juni tot 28 september 2018 een openbaar onderzoek over de Herziening van het Marien Ruimtelijk Plan 2020 - 2026 is gestart, zet het gemeentebestuur van Knokke-Heist alle middelen in om inwoners, tweede verblijvers en toeristen bewust te maken dat het voor de toekomst van Knokke-Heist als toeristische trekpleister, vijf voor twaalf is om te reageren en een halt toe te roepen aan het opspuiten van een proefeiland voor de kust van Knokke-Heist.
Vergeet niet de verkiezingen komen eraan . . . nietwaar Burgemeester frown

Ondertussen voert het hefeiland De Vagant van de baggerfirma DEME in opdracht van de Vlaamse overheid Maritieme Toegang vlak voor de kust van Knokke-Heist verder bodemonderzoek uit.
Alles wijst er dus op dat de concrete uitvoering van een proefeiland al tot in de puntjes voorbereid wordt.
Talrijke bureaus werken ook verder aan de uitvoering van Complex Project Kustvisie nog voor het Marien Ruimtelijk Plan is goedgekeurd.
Redenen genoeg voor het gemeentebestuur van Knokke-Heist om aan de alarmbel te trekken en de bevolking te overtuigen dat een proefeiland de doodsteek van Knokke-Heist betekent.
Aan de hand van een gefundeerd en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek door consultants van Royal Haskoning DHV, een Nederlands studiebureau dat wereldwijd zijn strepen verdiend heeft met studiewerk omtrent maatregelen rond kustveiligheid en die ook voor de Nederlandse overheid marien studiewerk heeft uitgevoerd voor de veiligheid aan de Nederlandse kusten, zal Knokke-Heist efficiëntere alternatieven die minder nefast zijn voor het toerisme aan de hogere overheid overmaken.
Het gaat daarbij om ingrepen die duinen en strand natuurlijk versterken tegen de stijging van de zeespiegel en extreem zware stormen.

Wat een heisa was er niet toen enkele jaren geleden het windmolenpark op de Thorntonbank er ging komen. Lippens stond ook luid te brullen dat het zicht één grote puinhoop zou worden.
Intussen is Vlaanderen één van de koplopers geworden wat windenergie betreft.
Tussen haakjes het gaat hier niet over het aanleggen van een eiland, het zijn boringen om de ondergrond verder te onderzoeken.

Het is hoog tijd dat Leopold Lippens op pensioen gaat, zijn ideeën stroken niet meer met deze tijd.

juli 20, 2018

Weyts boos om “bangmakerij” over proefboringen

Minister Ben Weyts (N-VA) ontkent dat de proefboringen die momenteel worden uitgevoerd voor de kust van Knokke-Heist rechtstreeks verband houden met proefeiland.
“Dit hefeiland, de Vagant van DEME, voert boringen en sonderingen uit over de volledige oostkust.
Dat gebeurt om de ondergrond beter in kaart te brengen en de historische ondergrond beter te inventariseren”, aldus Weyts.

“Dit onderzoek staat niet in verband met het ‘proefeiland’ waar Knokke-Heist op doelt.
Deze opdracht werd gestart in april 2018 en zal nog een tweetal maanden uitvoering kennen afhankelijk van de weersomstandigheden”, duidt hij.
“Burgemeester Lippens wordt in alle processtappen en elk overleg betrokken.
Het is spijtig vast te stellen dat hij desondanks foutieve informatie verspreidt en de eigen bevolking bang tracht te maken met onwaarheden.
De plannen inzake een proefeiland gaan over de bescherming van de inwoners van Knokke en het hinterland tegen overstromingen.
Het gaat dus over het veiligstellen van de Knokkenaars, níet over het veiligstellen van de sjerp van de burgemeester”, besluit de minister.

juli 23, 2018

Opening Skatepark in Duinenwater voor onbepaalde tijd uitgesteld

Het gloednieuwe skatepark naast jeugdhuis ’t Verzet in Duinenwater zou normaal gezien deze zomer officieel in gebruik worden genomen. 
Bij een technische controle waarbij het terrein onder water werd gezet, heeft de gemeentelijke dienst Openbaar Domein echter problemen bij de afwatering vastgesteld. 
Alvorens het bouwwerk opgeleverd kan worden, zal de onderaannemer de constructiefout moeten herstellen volgens de regels der kunst.
Het skatepark blijft dus voorlopig afgesloten tot het probleem opgelost is.
Van zodra het skatepark technisch is goedgekeurd en beantwoordt aan alle veiligheidsvoorschriften, zal de omheining worden verwijderd en mogen jongeren het terrein betreden.

juli 26, 2018

Burgemeester Lippens opnieuw in aanval tegen plannen Weyts

In Knokke-Heist zou het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) van de Vlaamse overheid eerstdaags 28.000 folders in de bussen van Knokke-Heist verdelen om de realisatie van een proefeiland op 1 km voor de kust van Knokke-Heist te promoten.
“Blijkbaar beschikt het agentschap over voldoende financiële middelen om zonder enig overleg met de gemeente de verborgen agenda van Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts publiek te maken”, is burgemeester Graaf Leopold Lippens scherp. “Dit is een zoveelste bewijs dat achter de schermen reeds alles met de baggerlobby is bedisseld. Ik heb de indruk dat voor Minister Weyts een objectief afwegen van alle bezwaren uit de toeristische sector niet meer nodig is en dat zijn absurd plan tegen beter weten in per se moet klaar zijn tegen de Vlaamse verkiezingen van 2019", aldus de burgemeester.

De minister verklaarde eerder al niet opgezet te zijn met dergelijke uitspraken.
”Burgemeester Lippens wordt in alle processtappen en elk overleg betrokken.
Het is spijtig vast te stellen dat hij desondanks foutieve informatie verspreidt en de eigen bevolking bang tracht te maken met onwaarheden”, zei Weyts in HLN.