Aanhoudend stormweer heeft gevolgen voor Zwin.

zaterdag, 29 februari, 2020

Ooievaars broeden amper en één van beste nesten gaat vliegen.
Het aanhoudende stormweer heeft z’n tol geëist in het natuurpark het Zwin in Knokke.
Eén van de natuurlijke ooievaarsnesten waaide daar naar beneden.
Het verlies van een bestaand en recent gebruikt nest is altijd doodjammer, maar wat het verlies van dit nest extra zuur maakt, is dat het om een nest ging dat de voorbije twee broedseizoenen heel succesvol was geweest. 

“Ooievaarsnesten zijn stevige bouwsels, die jaar na jaar verder worden uitgebouwd, doordat de vogels er steeds weer nieuw nestmateriaal aan toevoegen.
Hoog in bomen zijn ze uiteraard ook kwetsbaar voor hevige wind.
Het is misschien geen toeval dat het bewuste nest één van de hoogste in het Zwin Natuur Park was.

Het verlies van een bestaand en recent gebruikt nest is altijd doodjammer, maar wat het verlies van dit nest extra zuur maakt, is dat het om een nest ging dat de voorbije twee broedseizoenen heel succesvol was geweest.
Zowel in 2018 als 2019 vlogen er drie jonge ooievaars uit van dat nest.
Dat is een hoog aantal.
Daarmee leverde dit nest steevast een belangrijke bijdrage aan het contingent jonge ooievaars dat in die beide jaren uitvloog in het natuurpark.
De oudervogels die de voorbije jaren op dit nest hebben gebroed waren allebei niet geringd. Daardoor kunnen we ze niet individueel herkennen.
We weten niet of deze vogels alweer in het park aanwezig zijn om zich voor te bereiden op het nieuwe broedseizoen.

Amper broedactiviteit

Ooievaars zijn gelukkig best wel in staat om een nieuw nest te bouwen.
Gelet op het goede broedsucces op het gevallen nest de voorbije jaren, moet het blijkbaar ook een prima locatie zijn voor een nest.
Hopelijk bouwen de vogels er de volgende weken dus een nieuw nest.
Door het aanhoudende slechte weer staat de broedactiviteit bij de Zwin-ooievaars evenwel op een laag pitje.
Er zijn al minstens 22 verschillende vogels aanwezig in het park.
Er is echter amper sprake van baltsgedrag of nestbouw met dit weer.
De vogels houden zich gedeisd en sparen hun inspanningen in afwachting op betere tijden.