NMBS exporteert coronavirus van Brussel naar kust.

dinsdag, 30 juni, 2020

“Wij willen geen besmette toeristen in onze gemeente”

“Als de NMBS niet snel een actieplan heeft, zullen we haar in gebreke stellen.
En dan moeten er geen treinen meer tot in Knokke rijden”, gaat Lippens verder.
“Wij willen geen besmette toeristen in onze gemeente, dat kan een heropflakkering van het virus veroorzaken.
Dat werkt de NMBS mee in de hand.”

“De NMBS treuzelt met het Covid-protocol en over hoe ze de zomer aan de kust gaan aanpakken.
Zo is er niet voorzien in extra beveiliging, het afdwingen van de coronamaatregelen, een gereduceerd aanbod of aangepaste tarifering.
Dat moet dringend gebeuren, want op deze manier organiseert de NMBS bewust de export van het virus vanuit Brussel naar de kust”, zegt Leopold Lippens.

Overweging om Knokke op warme dagen af te sluiten

Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht om de gemeente op de eerstvolgende heel warme dag te kunnen afsluiten.
Ook het aantal gerichte controles van zowel treinreizigers als reizigers die per wagen reizen, wordt sterk verhoogd.

Als de NMBS niet snel een actieplan heeft, zullen we haar in gebreke stellen.
En dan moeten er geen treinen meer tot in Knokke rijden

Ik moet nog laten bekijken of de gemeente afsluiten juridisch mogelijk is.
Als dat het geval is, wil ik daar als gouverneur zelfs het voortouw in nemen

 

Gouverneur Decaluwé: “Begrip voor verzuchtingen”

Burgemeester Lippens kan alvast rekenen op de steun van West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé, die de positie van de NMBS ‘not done’ noemt. 

“Ik kan me best inbeelden dat de burgemeester zo’n maatregel (het afsluiten van de gemeente, red.) zou nemen, als hij vindt dat de volksgezondheid niet gegarandeerd kan worden”, zegt Decaluwé. “Ik moet nog laten bekijken of dat juridisch mogelijk is. Als dat het geval is, wil ik daar als gouverneur zelfs het voortouw in nemen.”

“Desnoods neem ik contact op met de minister van Binnenlandse Zaken zodat er opgetreden kan worden om het veilig te houden”, voegt Decaluwé toe in een reactie aan onze redactie.

Reactie van NMBS 

Spoormaatschappij NMBS laat dan weer weten dat er “in dit stadium geen enkel probleem werd gesignaleerd”. 
De NMBS stelt dat er elke dag 250 treinen rijden van en naar de kust, inclusief de bijkomende toeristische treinen van het afgelopen weekend.
Die blijven rijden in juli en augustus.
“Tijdens het afgelopen weekend, kende 90 procent van deze treinen een bezettingsgraad tussen 10 procent en 60 procent”, aldus de NMBS.
“Enkel twee treinen die terugkeerden van de kust waren volledig bezet.”

De spoormaatschappij geeft in real time de bezettingsgraad van de treinen naar de kust door aan het provinciale coördinatiecentrum, in het kader van een akkoord met de regering en de federale politie.

De NMBS wil er ook nog aan doen herinneren dat het dragen van een mondmasker, of een alternatief dat de neus en mond bedekt, verplicht is in de stations, op de perrons en in de treinen.
De maatschappij “doet beroep op de collectieve verantwoordelijkheid van eenieder om deze maatregel te blijven respecteren in het belang van iedereen”.

Via al haar communicatiekanalen wijst de NMBS op de geldende gezondheidsregels.

  • Algemeen

    Nieuwsberichten over algemene zaken