Nieuwsoverzicht

woensdag, 22 maart, 2017

De handelaars vrezen dat hun Paasvakantie figuurlijk in het water gaat vallen, door de her aanleg van het plein dat al sinds eind 2016 aan de gang is.
Voetpaden zijn opengebroken en overal zijn er diepe putten en hopen zand voor de handelszaken.
In normale tijden is De Bolle is een gezellig pleintje in het hart van Heist, met heel wat horecazaken en winkels in de buurt.
Maar door de werken is er van de gezellige sfeer met veel terrasjes geen spraak meer.
De Bolle wordt volledig heraangelegd, samen met de aanpalende Kardinaal Mercierstraat en Vlamingstraat. Alles is afgesloten voor het verkeer.

Met de start van het mooie lenteweer en de paasvakantie die voor de deur staat, trekken de handelaars nu aan de alarmbel.
Er komen nog wel vaste klanten naar de buurt, maar de toeristen zenden hun kat.
Van oktober 2016 zijn de werken bezig, maar de hinder is sindsdien veel erger geworden.
Er kunnen geen terrassen geplaatst worden en dat is voor de horecazaken een groot verlies.

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist stelt dat tijdens de paasvakantie de zaken weer beter bereikbaar zullen zijn.
Alles zou wel voor de zomervakantie klaar moeten raken.

Volgens Paul Geerinckx (Gbl.), schepen van openbare werken, was De Bolle was volledig verloederd.
Alle handelspraktijken gingen er achteruit. Het is nu een overgangsperiode, waar we allemaal door moeten.
De nutsmaatschappijen zijn bezig met allerhande leidingen. Coördinatie daarvan is soms moeilijk.

dinsdag, 21 maart, 2017

Gelukkig bestaat er nog zoiets als de Raad van State waar de burger naar toe kan om de megalomane projecten van Leopold Lippens tegen te houden.
Lippens wou er een hotel laten bouwen met een 100-tal kamers.
Het buurtcomité vreesde dat er door de bouw van het hotel het uitzicht zou verpest worden.
De gemeente zal nu De Raan afbreken en omvormen tot speelnatuur. Voorlopig, want de hotelambities worden nog niet definitief opgeborgen.

Het openluchtzwembad De Raan op de hoek van de Zeedijk en de Parkstraat in Heist sloot in 2012 de deuren, nadat het nieuwe Duinenwaterzwembad werd geopend.
Het gemeentebestuur (lees L. Lippens) maakte toen ruimtelijke plannen om van het zwembad een site voor verblijfsrecreatie te maken, met mogelijkheid tot een hotel.

Enkele buurtbewoners vreesden daardoor hun uitzicht over het Directeur-Generaal Willemspark te verliezen.
Ze verenigden zich in een buurtcomité en trokken in 2014 naar de Raad van State.
Nu drie jaar later heeft de Raad van State de plannen voor de Raan geschrapt. Verblijfsrecreatie mag dus niet op die locatie.
Het gemeentebestuur van Knokke-Heist legt zich neer bij de beslissing, maar geeft de hotelambities toch nog niet volledig op.

"Ze hebben een gedeelte van de uitvoeringsplannen geschrapt. Dat is geen probleem voor ons.
We gaan dat oplossen. Het hotelproject kan nu niet doorgaan, maar we gaan De Raan doen opkuisen", reageert burgemeester Leopold Lippens (Gbl.).

Oppositiepartij N-VA was al sinds 2011 voorstander van een natuur educatieve bestemming voor De Raan.
Cathy Coudyser, roept de meerderheid op om samen met MDK en met de buurtbewoners aan tafel te gaan zitten en een nieuwe toekomstvisie uit te tekenen.
Door de ondoordachte plannen van Gemeentebelangen is er zes jaar kostbare tijd verloren.

dinsdag, 21 maart, 2017
Cathy Coudyser (N-VA) klaagt de leegstand van de winkels in de badstad aan, die jaren na jaren stijgt.
Terwijl in 2011 de winkelleegstand tussen de 5 en 7,5 procent zat, is dat nu gestegen tot 11,1 procent.

Toerismeschepen Anthony Wittesaele (Gbl.) nuanceert natuurlijk de cijfers.
In 1997 was er een leegstandspercentage van 10,6 procent.
Dat cijfer blijft 20 jaar later ongeveer status quo, terwijl het aantal winkels in dezelfde periode met maar liefst 40 procent is gestegen.
Met 132.000 vierkante meter winkeloppervlakte zit Knokke-Heist in de top 5 van West-Vlaanderen, na Brugge, Roeselare, Oostende en Kortrijk
N-VA Knokke-Heist stelt vast dat Gemeentebelangen al jaren verantwoordelijkheid draagt voor de resultaten van hun beleid.
De winkelleegstand stijgt overal in Vlaanderen, maar in Knokke-Heist sneller dan elders.

Onze mening.

Je kan natuurlijk niet overal leegstaande winkels opkopen om er krantenwinkels van te maken.
Misschien moeten de huurprijzen naar omlaag om winkeluitbaters naar de badstad te lokken.

woensdag, 8 maart, 2017

Vier jaar geleden, op 20 juli vierde K.D. uit Knokke haar verjaardag samen met haar vriend in een café in Knokke.
Na samen heftig wat gedronken te hebben trokken ze uiteindelijk naar het appartement van Ryan W.

Omdat ze al veel gedronken had, viel het meisje in slaap. Maar midden in de nacht werd ze gewekt door haar vriend.
Hij sloeg met zijn vuisten op haar gezicht, gooide haar tegen de muur en was seksueel agressief.
Hij ging op haar zitten, verkocht haar nog enkele klappen en probeerde haar uiteindelijk te wurgen.
Na 10 minuten kon het meisje gelukkig het appartement ontvluchten, anders had ze het vermoedelijk niet meer kunnen navertellen.
Hevig bloedend werd ze op straat aangetroffen door voorbijgangers en naar het ziekenhuis gebracht.

Voor de rechter in Brugge eiste K.D. samen met haar ouders 157.000 euro van haar ex, maar de rechter kende slechts 20.300 euro toe.
Wel veroordeelde hij de 25-jarige Ryan W. uit Maldegem tot 12 maanden cel en 600 euro boete.

Het meisje belandde van de ene in de andere depressie, moest haar schooljaar opgeven en ondernam enkele zelfmoordpogingen.
Na psychiatrisch onderzoek bleek het meisje 15 procent blijvend geestelijk arbeidsongeschikt.
Ze heeft immers nog steeds angstaanvallen.

dinsdag, 7 maart, 2017

Het is geen vroege aprilvis, maar de parkingshop van Optimal Parking Control (OPC) verhuist op zaterdag 1 april van het stadhuis in Knokke naar de gelijkvloerse verdieping van het pand aan het Gemeenteplein 22.

Zo wil de gemeente door de verhuis meer ruimte creëren in het stadhuis voor de diensten Strand en Concessies en Lokale Economie.
De dienst Strand en Concessies krijgt vanaf begin mei een afzonderlijke onthaalbalie.
Ook de dienst Lokale Economie zal in de voormalige ruimte van OPC een speciaal aanspreekpunt hebben, waar lokale handelaars en andere zelfstandigen met hun vragen en problemen verder geholpen worden.

zaterdag, 4 maart, 2017

De Jeugdraad van Knokke-Heist heeft twee toppers gestrikt voor het jaarlijkse 'kidsevent' op het strand van Duinbergen.

Op zondag 6 augustus zullen de meisjes van K3 het beste van zichzelf geven.
Hanne, Marthe en Klaasje nemen bovendien ook grote baas Gert en zijn trouwe hond Samson mee.
De optredens vinden plaats op het Evenementenstrand van Duinbergen. Het festival start om 14 uur en eindigt om 20 uur.
Behalve K3 en Samson en Gert zal je er ook de kindershow van Knal! kunnen zien. Verder zijn er springkastelen en kan je geschminkt worden.
De prijs van de tickets is nog niet bekend, de voorverkoop start pas op 1 april.
Vorig jaar kostte een ticket 15 euro in voorverkoop. Er is plaats voor zo'n 4.500 toeschouwers.

 

zaterdag, 4 maart, 2017

De Izegemse diaken Didier M. (41) is samen met acteur Marc V. uit Edegem doorverwezen naar de correctionele rechtbank, omdat ze geld zouden verduisterd hebben van kloosterordes.

Op 27 mei 2016 werden beide aangehouden.
V. was gastacteur bij tv-series als 'Baantjer' en 'Wittekerke', maar bleek de voorbije jaren vooral actief met vennootschappen als Media Hall Group en Media Experts.
Die waren gevestigd in Knokke-Heist, waar de man ook een optrekje had.

Eén voor één gingen de vennootschappen failliet. De curator van de failliete zaken van Marc V. zou intussen al met een put van 595.000 euro zitten.
Hoe de acteur in contact kwam met de diaken, blijft vooralsnog onduidelijk.

Didier M. wordt er alvast van verdacht geld te hebben verduisterd van een of meerdere kloostergemeenschappen, waarvan hij in zijn functie op het bisdom het geld beheerde.
Mogelijk werd hij slachtoffer van V. die volgens ex-medewerkers een fantast is.
De diaken is sinds vorige zomer voorwaardelijk vrij.
De Brugse raadkamer hield Marc V. gisteren in de cel in afwachting van zijn proces.
Dat wordt wellicht al binnen een drietal weken ingeleid.

donderdag, 23 februari, 2017

Vier jaar is erover heengegaan nadat een brand de Sint Niklaaskerk in Westkapelle in de as had gelegd. Maar nu zal men in september toch starten met de heropbouw.De bouwvergunning is afgeleverd en daarmee zit de realisatie van de nieuwe kerk in de laatste rechte lijn. Dat het complexe dossier vier jaar na de brand al rond is, is zeer uitzonderlijk.
Zowel gemeente als kerkfabriek zaten al van het begin op dezelfde lijn.

Op 26 maart zal het vier jaar geleden zijn dat de Sint-Niklaaskerk van Westkapelle volledig verwoest werd door een felle brand.
De kerk heeft een geschiedenis die teruggaat tot de twaalfde eeuw.
De heropbouw van het beschermde monument was een zeer complex dossier.
Er werd eerst meer dan een jaar verloren door een verzekeringskwestie.
Pas na de vrijgave door het gerecht konden de studies over de stabiliteit van de ruïne uitgevoerd worden en nieuwe plannen getekend worden.

Meer dan alleen een kerk . . .

De kerk zal heropgebouwd worden met een dubbele functie. Het oudste gedeelte zal dienst doen voor de misvieringen.
Het voorste gedeelte van de kerk wordt ingericht als multifunctionele dorpszaal.
De kerktoren zal even hoog als voorheen verrijzen , maar krijgt een transparante constructie die 's nachts verlicht zal worden.

woensdag, 22 februari, 2017

In Knokke-Heist zijn de grootscheepse herstellingswerken op het strand begonnen. Door storm Dieter verloor onze kust midden januari 1,25 miljoen kubieke meter zand.
De voorlopige kostprijs bedraagt zo’n 17 miljoen euro.

De stranden van Knokke-Heist werden toen zwaar getroffen en daarom start de zandopspuiting daar.
Dit voorjaar krijgen ook de zwaar getroffen stranden van De Haan, Bredene en Middelkerke extra zand.
Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) kwam gisteren naar Knokke-Heist om de start bij te wonen.

Over een lengte van ruim twee kilometer wordt in de badstad zo'n 300.000 kubieke meter zand opgespoten.
Dat wordt met buizen vanop zee aangevoerd.
Het werk in Knokke-Heist zou vier weken in beslag nemen, al zitten we momenteel wel geplaagd met stormweer.
Alles samen krijgen de vier kustgemeenten 1,2 miljoen kubieke meter zand extra.
Alles moet tegen 15 april afgerond zijn.

Het opspuiten van zand blijft op korte termijn de meest efficiënte manier om de kust te beschermen tegen overstromingen, ook al kost het veel geld en kan het zand bij een volgende storm opnieuw wegspoelen.

 

woensdag, 8 februari, 2017

De strandbars kunnen zich in de toekomst beter aan het strandreglement houden.

De twee strandbars die tegen het strandreglement van Knokke-Heist hadden gezondigd trokken naar de Raad van State, maar deze heeft zich onbevoegd verklaard.
Vorige zomer kregen de twee strandbars een sanctie opgelegd.
Siësta Beach omwille van muziek boven de norm van 75 decibel met als sanctie twee dagen muziekverbod.
Monroe Beach werd met twee dagen sluiting van de bar bestraft voor de verkoop van kleding voor het goede doel.

De gemeente gaat er van uit dat het over contracten gaat tussen twee partijen en dat is bevestigd.
Er zijn afspraken gemaakt en iedereen moet ze naleven.
Dat de sanctie gevolgen zal hebben voor de vergunning van deze zomer, wordt ontkend.
Iedereen heeft een verlenging gevraagd. De gemeente doet geen heksenjacht, maar wil op een constructieve manier de samenwerking verder zetten. Het strand mag geen fuifstrand worden.
Het is het college van burgemeester en schepenen dat tegen begin maart zal beslissen.

Pagina's