Na de strandbars gaat Knokke-Heist ook eilandterrassen controleren.

woensdag, 24 juli, 2019

Enkele dagen nadat burgemeester Leopold Lippens (GBL) strenge taal sprak over de Beach bars die zonder toestemming eten serveren op het strand, gaat het gemeentebestuur ook de ‘gewone’ eilandterrassen van de horecazaken op de zeedijk controleren.
Belangrijke troef, maar ook zij moeten regels naleven

Het is de bedoeling dat we hen de bestaande reglementen nog eens duidelijk maken.
Daarbij worden vooral de nieuwe zaken en pop-ups geviseerd.
Medewerkers van de dienst Strand & Dijk zullen de komende tijd persoonlijk de horecazaken met een zogenaamd eilandterras - simpel gezegd een terras weg van de horecazaak op de dijk - bezoeken en informeren met een folder.
Daarin staan de belangrijkste zaken uit het reglement.
In de eerste plaats zal er gesensibiliseerd worden.
Wie in overtreding is, krijgt zo de kans om de nodige aanpassingen te doen.
Maar daarna volgen effectieve controles, waarschuwt de gemeente. 

Esthetische voorwaarden

Knokke-Heist maakt op die manier duidelijk dat niet alleen de strandbars zich aan de opgelegde regels moeten houden.
De eilandterrassen zijn een belangrijke troef voor de badplaats.
Aan het uitbaten van dergelijk terras zijn om esthetische en veiligheidsredenen wel verschillende voorwaarden verbonden.
Die moeten uiteraard nageleefd worden.

Wat mag en wat niet.

  • Er moet een officiële toelating zijn van de gemeente.
  • Verder moet de bediening volledig vanuit de tegenoverliggende horecazaak gebeuren.
  • Er mag dus geen tapinstallatie of frigo op het terras worden geplaatst.
  • Het is verboden om parasols, een servicetafel of een sandwichbord op de wandelweg van de zeedijk buiten het terras te plaatsen. 
  • De terrassen, inclusief meubilair en parasols, moeten bovendien vrij blijven van allerhande publiciteit tenzij het gaat om de naam en/of logo van de zaak.
  • Verder moeten de terrassen in het wit of houtkleur geschilderd zijn en vanzelfsprekend proper, net, esthetisch en goed onderhouden zijn.

Sancties

Met de nieuwe controles willen ze in Knokke-Heist aantonen dat de opgelegde regels voor iedereen gelden.
Enkele dagen geleden vertelde burgemeester Leopold Lippens in Het Laatste Nieuws dat er controles zullen komen op de strandbars die eten serveren.
Wie de reglementen blijft overtreden, zal de strandbar verplicht moeten sluiten.
De gemeente waarschuwt nu dat hardleerse overtreders effectief van de ‘vaste’ horecazaken ook zullen gesanctioneerd worden.
Indien er niet aan de voorwaarden zoals vermeld in de toelating en het gemeentelijk reglement wordt voldaan, wordt er een vaststelling van de inbreuk opgemaakt.
Deze vaststelling wordt aan het college van burgemeester en schepenen overgemaakt die kan overgaan tot de intrekking of schorsing van de toelating.

  • Algemeen

    Nieuwsberichten over algemene zaken