Maurice Lippens heeft spijt maar geen schuld.

maandag, 6 juni, 2011

In een interview van De Morgen, zegt Graaf Maurice Lippens, spijt te hebben over wat er gebeurd is in de Fortis zaak, maar hemzelf treft geen schuld.
Het voormalige bank en verzekeringsbedrijf Fortis, werd namelijk getroffen door een totaal onvoorspelbare klap, en is vooral daardoor ten onder gegaan.
De schuld ligt volgens hem bij de Hollanders, met name Wouter Bos.
Zijn broer burgemeester Leopold Lippens gaat nog verder en verwijt Premier Leterme, geen aandacht te hebben gehad voor de Fortis bank.
Volgens Koen Schoors, econoom aan de Universiteit Gent, is de overname van ABN-Amro door Fortis, waar Maurice Lippens van droomde, een waaghalsavontuur van jewelste.
In een volop aan de gang zijnde bankencrisis in de Verenigde Staten, was dit een onverantwoorde zaak.
Zulke grote en complexe bank willen overnemen, zonder er het geld voor te hebben en hopen dat je het geld bijeenkrijgt door de verkoop van andere Fortis onderdelen, is zonder meer zich begeven op glad ijs.
Toch blijven de vele toenmalige verantwoordelijken erbij, dat het wel was gelukt indien er geen crisis was geweest. Dit illustreert hoe ontzettend diep de echte problemen waren en hoe miniem het schuldbesef bij de voormalige top tot op heden blijft.

De bankbestuurders hielden er in hun kortzichtigheid en jacht naar snel gewin er geen rekening mee dat het kon misgaan. Kortom, tunnelvisie was de norm in het bestuur van de meeste banken en de bankbestuurders waren te weinig kritisch over de mogelijke gebreken van hun strategie en te veel gericht op het geloof in het eigen verhaal.
Zoals Maurice Lippens die beweert dat als Fortis zoals Dexia politieke aandeelhouders moest gehad, hebben, de bank tijdens de crisis een hoop minder problemen zou gekend hebben. 
Maurice Lippens, vindt dat de ondergang van Fortis tijdens de financiële crisis in de herfst van 2008, mee te wijten is aan de politieke discriminatie in België.
“Hadden ze bij Fortis politieke aandeelhouders gehad, zoals Dexia, dan hadden we een hoop minder problemen gekend.
Maar wij hadden geen Dehaene om ons de hand boven het hoofd te houden” foetert Lippens nog. De regering was meer bezig met Dexia en KBC', voegt hij er nog aan toe.

Behalve over de Belgische en de Nederlandse overheid laat Maurice Lippens zich ook opvallend kritisch uit over de top van Fortis zelf.
Hij zegt tot het besef te zijn gekomen dat hij in de loop van de crisis rond de bank niet altijd even secuur is voorgelicht.
Hij heeft het over een misbruik van vertrouwen door sommige van zijn toenmalige medewerkers en bestuurders.
Er is echter niet het minste aan verontschuldiging of verantwoordelijkheid te bespeuren bij Maurice Lippens.
Het zijn de anderen, het is de schuld van de politiek.