Geschiedenis

Pieter Lippins.

Als zoon van Jacob IV Lippins maakte Pieter Lippins de drie opstanden en de teloorgang van het Graafschap Vlaanderen mee. Die algemene ontreddering was de oorzaak dat de griffiers weinig of geen archieven meer notuleerden, waardoor er thans weinig bekend is over Pieter Lippins. 
Hij was gehuwd met Elisabeth Ghysele, dochter van Pieter Ghysele. Het gezin had vier minderjarige kinderen : Christoffel, Jacob (° ca 1589), Joannes en Anna.
Anna was gehuwd met Adriaen Meere en stierf in 1622. 

De negentiende eeuw.

Leon A. Anne Marie Ghislain Lippens was de zoon van de bosbouwkundige Raymond Lippens (1875-1964), die in 1921 in de adelstand werd opgenomen en van Ghislaine de Béthune (1889-1969).
Hij was de schoonzoon van de liberale politicus en minister Maurice August Lippens, die in 1936 in de adelstand werd opgenomen met de titel van graaf, titel die op Léon Lippens werd overgedragen.
Léon Lippens trouwde in 1936 met zijn achternicht Suzanne Lippens (1903-1985), met wie hij vier kinderen kreeg:

Maurice Auguste Lippens

De eerste echte klepper binnen de dynastie werd Maurice Auguste Eugène Charles Marie Ghislain Graaf Lippens (Gent, 21 augustus 1875 - Elsene, 12 juli 1956) , zoon van Hippolyte en grootvader van de huidige ex-Fortisvoorzitter Maurice. 
Hij bekleedde een indrukwekkende reeks mandaten: gouverneur van Oost-Vlaanderen, gouverneur van Belgisch Congo, minister van Openbaar Onderwijs, senaatsvoorzitter,... 
Hoewel Maurice de familiale weg naar de macht als geen ander voortzette, was hij ook een buitenbeentje. 

Leon Lippens

Léon Lippens werd in 1947 burgemeester van Knokke en had aandelen in de steenbakkerijen van Knokke en Snaaskerke en exploiteerde enkele jaren een suikerplantage in Congo, maar een groot zakenman was hij niet. 

Leopold Lippens

Leopold Lippens ging in de gemeentepolitiek in Knokke en werd er in 1970 schepen van openbare werken. In 1971 werd Knokke een deel van fusiegemeente Knokke-Heist. In 1979 werd de burgemeester van Knokke-Heist, Emmanuel Desutter, volksvertegenwoordiger en Leopold Lippens volgde hem op als burgemeester. Lippens werd de volgende decennia telkens opnieuw verkozen als burgemeester.

Maurice Lippens

De enige die de grote Lippensdroom kon voortzetten, was Léopolds broer Maurice.
Maurice kreeg van thuis uit evenwel weinig zakelijke prikkels mee en was aanvankelijk erg bedeesd en stijf. 
En toch moest hij het maken. De familie Lippens leverde sinds het begin van de 20ste eeuw een reeks commissarissen bij de Generale Bank. 
Ze vertegenwoordigden de belangrijkste aandeelhouders en traden op als waakhonden van de raden van bestuur. 
Philippe Lippens, de beminnelijke oom van Maurice, was de laatste commissaris. 

Pagina's

Abonneren op RSS - Geschiedenis