Lippens niet ongerust na berichten over lekkende springstof:

maandag, 4 maart, 2019

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé reageert voorzichtig op de berichten over lekkende WO I-bommen voor de kust van Knokke-Heist.
Maar volgens Leopold Lippens is er nooit een probleem geweest, waarom nu wel? Er ligt zelfs een sliblaag op.

Deze krant bracht aan het licht dat er springstof lekt op de stortplaats ‘De Paardenmarkt’.
“We weten al langer dan vandaag dat op de zandbank oorlogsmunitie op de bodem ligt.
Het gaat onder meer om fosfor- en gifgasbommen.
Vroeg of laat moet dat bommenkerkhof daar weg, dat zeg ik al langer.
Stel dat er daar bijvoorbeeld ingrepen nodig blijken in het kader van kustbescherming”, reageert Deacluwé.
De gouverneur was tot de berichtgeving in deze krant niet op de hoogte van lekken.
“We weten dat er een heel minieme concentratie aanwezig is van bepaalde stoffen.
Dat blijkt uit de monitoringopdrachten die jaarlijks gebeuren.
Mocht uit onderzoek, onder meer door het onderzoeksschip Belgica, blijken dat er effectief lekken zijn, dat moet de overheid haar verantwoordelijkheid nemen”, besluit hij.
Knoks burgemeester Leopold Lippens (GBL) maakt zich voorlopig minder zorgen.
“Als er geen gevaar is, dan moet de munitie daar blijven liggen”, reageert de burgemeester.
“Verspreid over de Noordzee en onder meer de kust van Frankrijk liggen tientallen, zelfs honderden dergelijke bommenkerkhoven.
Daar is nooit een probleem mee geweest, dus waarom zou er in Knokke dan plots een probleem zijn?
Er ligt ook een metershoge sliblaag op”. 

  • Algemeen

    Nieuwsberichten over algemene zaken