Evolutie

Zwincommissie heeft plan klaar om verzanding aan te pakken.

woensdag, 24 december, 2003

De Internationale Zwincommissie, een werkgroep van Nederlandse en Vlaamse experts, heeft een plan opgesteld om het Zwin als natuurgebied te vrijwaren.
Die commissie had de opdracht gekregen om een oplossing te vinden voor de voortschrijdende verzanding van de Zwingeul. Na een studie werd het plan door de hele commissie goedgekeurd.
Het plan stelt dat er heel wat ingrijpende maatregelen nodig zijn om de Zwingeul te redden. 
Een eerste raming van de kostprijs bedraagt 41 miljoen euro, die billijk over Vlaanderen en Nederland zou verdeeld worden.

Nederland voert baggerwerken uit in de Zwingeul.

vrijdag, 28 november, 2003

In opdracht van de Nederlandse Rijkswaterstaat is een aannemer bezig met het uitbaggeren van de zandvang in de Zwinmonding op Nederlands grondgebied.
Om de voortdurende verzanding van het Zwin tegen te gaan, moet dit elke twee á drie jaar gebeuren.
De aannemer legt af en toe een voorlopige dam aan om makkelijker te werken. 
Dit heeft als aangenaam neveneffect dat wandelaars op bepaalde momenten van de dag naar Nederland kunnen stappen zonder natte voeten te krijgen. 
De Zwingeul vormt de grens tussen België en Nederland. 

Modernisering Zwin moet samengaan met natuurherstel.

zaterdag, 13 december, 2003

Natuurpunt Knokke-Heist is niet tegen de modernisering van het vogelpark van het Zwin maar stelt zich wel vragen over de invloed op de natuurwaarde van het reservaat. 
Het huidige concept van het vogelpark is inderdaad voorbijgestreefd en aan vernieuwing toe, maar bij de modernisering moet rekening gehouden worden met het feit dat het vogelpark in de kern van beschermd natuurgebied ligt. De uitbreiding van het vogelpark mag niet ten koste gaan van het reservaatgedeelte of de omliggende gronden. 

Vossen bedreigen reservaten Zwin en Baai van Heist

dinsdag, 22 juli, 2003

De voorbije maanden is er een grote toename vastgesteld van het aantal vossen in Knokke-Heist. 
Volgens een raming van de politie leven er momenteel meer dan 25 exemplaren op het grondgebied. 
Er zijn al een aantal concrete klachten van landbouwers over schade en ook in de natuurreservaten 't Zwin en de Baai van Heist zijn vossen gesignaleerd.
Daar vormen ze een bedreiging voor de rijke vogelpopulatie. Een vossenburcht werd tot op vandaag nog niet gevonden. 

Opnieuw vossenburcht ontdekt in Het Zwin.

vrijdag, 19 maart, 2004

De jongste maanden worden in het Zwin en omgeving steeds vaker sporen van vossen aangetroffen. Af en toe wordt ook een vos gezien.
Eerder werd al een (verlaten) vossen burcht ontdekt in het Zwin zelf en onlangs is er ook een grotere vossenburcht gevonden in het grensgehucht Heille nabij Aardenburg.
In een dijk hebben vossen daar een complete burcht gegraven. 
Een tijd geleden werden nog drie vossenwelpjes opgemerkt terwijl ze aan het spelen waren nabij een oude bunker in Moerkerke, niet zo ver van de burcht in Heille.

Plan Ontpoldering Zwinregio

vrijdag, 25 juli, 2003

Om de Westerschelde meer overstromingsruimte te geven, is volgens een nieuw plan herstel van de Braakman en het Zwin als zeearmen een serieuze mogelijkheid.
Van de drie gebieden voor grootschalig ontpolderen gaat het rond het Zwin bij Knokke-Heist om de Willem-Leopoldpolder, oostzijde Hazegraspolder, Burkelpolder, Kleine Paspolder en noordzijde Zwinpolder, in totaal 750 hectare.
Er kan daarbij een kleine zeearm ontstaan. Grootschalig ontpolderen, dat rond 2030 moet zijn uitgevoerd, is de meest kansrijke ingreep voor natuurontwikkeling langs de Westerschelde.

Het Zwin wil uitgroeien tot educatief vogelpark.

dinsdag, 29 juli, 2003

In het Zwin heeft men een beheersplan klaar voor de toekomst van het reservaat en het vogelpark. 
Conservator Kris Struyf heeft ambitieuze plannen om van het Zwin een modern bezoekerscentrum te maken, dat tevens een ankerpunt zal worden voor milieueducatie aan de Oostkust.
Opvallendste zaken zijn de her aanleg van het vogelpark, een permanente tentoonstelling en spelelementen voor kinderen.
In het nieuwe plan willen we het reservaat op een meer dynamische manier beheren, zegt Kris Struyf. 

Pagina's

Abonneren op RSS - Evolutie