Evolutie

Eerste ooievaars vertrokken uit Zwin

donderdag, 12 augustus, 2004

De jaarlijkse ooievaar trek naar het zuiden is gestart.
Tussen 10 en 20 augustus vertrekken de ooievaars vanuit ons land massaal naar de overwinteringsgebieden in Noord-Afrika. 
Ook de jonge ooievaars die dit jaar werden geboren, maken zich klaar voor hun eerste (gevaarlijke) tocht naar het Zuiden.
In België zijn er dit jaar 74 jonge ooievaars klaar om de trek aan te vangen.
Merkwaardig genoeg vertrekken de jongen zo'n 10 dagen vroeger dan hun ouders. Volgens Natuurpunt is er dit jaar een record aan uitvliegende jongen. 

Conservator ringt ooievaars in het Zwin

maandag, 21 juni, 2004

De ooievaars die dit jaar geboren zijn in het Zwin, werden dit weekend geringd. 
"Dit jaar zijn er elf jongen geringd in het Zwin. Dat zijn er twee meer dan vorig jaar. Het meest succesvolle nest heeft drie jongen.
Toch is voorzichtigheid geboden. 
Alhoewel ooievaars tot dertig jaar oud kunnen worden, bedraagt de overlevingskans tijdens het eerste jaar amper dertig procent". zegt Zwinconservator Kris Struyf. 
De meeste jongen zijn rond de zes weken oud. Die piepjonge ooievaars zijn bijgevolg nog zwak en hulpeloos. 

Rapport voor modernisering vogelpark Zwin goedgekeurd.

woensdag, 9 juni, 2004

De Vlaamse overheid heeft het milieueffectenrapport (MER) voor de uitbreiding en modernisering van het bezoekerspark van het Zwin goedgekeurd.
Nu kunnen we verder gaan met onze plannen voor het vogelpark en de modernisering in detail uitwerken, zegt conservator Kris Struyf. 
Dan is het enkel nog wachten op de milieu- en bouwvergunningen. Het Zwin wil het verouderde vogelpark uitbouwen tot een modern bezoekerscentrum. 
Ook zou er een 'ecohuis' komen, dat dienst zal doen voor de opvang en verzorging van inheemse vogels.

Zwincommissie heeft plan klaar om verzanding aan te pakken.

woensdag, 24 december, 2003

De Internationale Zwincommissie, een werkgroep van Nederlandse en Vlaamse experts, heeft een plan opgesteld om het Zwin als natuurgebied te vrijwaren.
Die commissie had de opdracht gekregen om een oplossing te vinden voor de voortschrijdende verzanding van de Zwingeul. Na een studie werd het plan door de hele commissie goedgekeurd.
Het plan stelt dat er heel wat ingrijpende maatregelen nodig zijn om de Zwingeul te redden. 
Een eerste raming van de kostprijs bedraagt 41 miljoen euro, die billijk over Vlaanderen en Nederland zou verdeeld worden.

Nederland voert baggerwerken uit in de Zwingeul.

vrijdag, 28 november, 2003

In opdracht van de Nederlandse Rijkswaterstaat is een aannemer bezig met het uitbaggeren van de zandvang in de Zwinmonding op Nederlands grondgebied.
Om de voortdurende verzanding van het Zwin tegen te gaan, moet dit elke twee á drie jaar gebeuren.
De aannemer legt af en toe een voorlopige dam aan om makkelijker te werken. 
Dit heeft als aangenaam neveneffect dat wandelaars op bepaalde momenten van de dag naar Nederland kunnen stappen zonder natte voeten te krijgen. 
De Zwingeul vormt de grens tussen België en Nederland. 

Modernisering Zwin moet samengaan met natuurherstel.

zaterdag, 13 december, 2003

Natuurpunt Knokke-Heist is niet tegen de modernisering van het vogelpark van het Zwin maar stelt zich wel vragen over de invloed op de natuurwaarde van het reservaat. 
Het huidige concept van het vogelpark is inderdaad voorbijgestreefd en aan vernieuwing toe, maar bij de modernisering moet rekening gehouden worden met het feit dat het vogelpark in de kern van beschermd natuurgebied ligt. De uitbreiding van het vogelpark mag niet ten koste gaan van het reservaatgedeelte of de omliggende gronden. 

Vossen bedreigen reservaten Zwin en Baai van Heist

dinsdag, 22 juli, 2003

De voorbije maanden is er een grote toename vastgesteld van het aantal vossen in Knokke-Heist. 
Volgens een raming van de politie leven er momenteel meer dan 25 exemplaren op het grondgebied. 
Er zijn al een aantal concrete klachten van landbouwers over schade en ook in de natuurreservaten 't Zwin en de Baai van Heist zijn vossen gesignaleerd.
Daar vormen ze een bedreiging voor de rijke vogelpopulatie. Een vossenburcht werd tot op vandaag nog niet gevonden. 

Opnieuw vossenburcht ontdekt in Het Zwin.

vrijdag, 19 maart, 2004

De jongste maanden worden in het Zwin en omgeving steeds vaker sporen van vossen aangetroffen. Af en toe wordt ook een vos gezien.
Eerder werd al een (verlaten) vossen burcht ontdekt in het Zwin zelf en onlangs is er ook een grotere vossenburcht gevonden in het grensgehucht Heille nabij Aardenburg.
In een dijk hebben vossen daar een complete burcht gegraven. 
Een tijd geleden werden nog drie vossenwelpjes opgemerkt terwijl ze aan het spelen waren nabij een oude bunker in Moerkerke, niet zo ver van de burcht in Heille.

Plan Ontpoldering Zwinregio

vrijdag, 25 juli, 2003

Om de Westerschelde meer overstromingsruimte te geven, is volgens een nieuw plan herstel van de Braakman en het Zwin als zeearmen een serieuze mogelijkheid.
Van de drie gebieden voor grootschalig ontpolderen gaat het rond het Zwin bij Knokke-Heist om de Willem-Leopoldpolder, oostzijde Hazegraspolder, Burkelpolder, Kleine Paspolder en noordzijde Zwinpolder, in totaal 750 hectare.
Er kan daarbij een kleine zeearm ontstaan. Grootschalig ontpolderen, dat rond 2030 moet zijn uitgevoerd, is de meest kansrijke ingreep voor natuurontwikkeling langs de Westerschelde.

Pagina's

Abonneren op RSS - Evolutie