Evolutie

Natuurherstel De Zwinduinen gestart.

zaterdag, 8 september, 2007

Werken in reservaat tussen Het Zoute en Het Zwin duren tot 2010.

In het Vlaamse natuurreservaat De Zwinduinen en -polders is gisteren de eerste spadesteek gegeven voor de herstelwerken.
De voorbereidingswerken zijn sinds december 2006 aan de gang. De opknapbeurt duurt nog tot december 2010.
De Zwinduinen en -polders bevinden zich tussen de Knokke wijk Het Zoute en het provinciale natuurpark Het Zwin en zijn ruim 220 hectare groot.
Het reservaat maakt deel uit van het Natura 2000 netwerk, een Europees netwerk van beschermde gebieden.

Koeien grazen in het Zwin.

donderdag, 9 augustus, 2007

Sinds dinsdag grazen vijftien koeien in het Zwin.
Het Agentschap voor Natuur en Bos wil daarmee de overwoekering van de schorren door strandkweek, een agressieve grassoort tegengaan. Voorlopig gaat het nog om een experiment. 
Het Vlaamse Gewest kocht het Zwin aan in het najaar van 2006. Het 180 hectare grote natuurgebied wordt sindsdien beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos.
Voor het begrazingsexperiment bakende het Agentschap een zone van 25 hectare af.
Bij springtij kunnen de koeien uitwijken naar hogere gedeelten.

Gemeenteraad steunt Bart en Kathleen met motie.

zaterdag, 27 januari, 2007

Bart en Kathleen Lanckriet krijgen bij hun petitieactie de volledige steun van het gemeentebestuur van Knokke-Heist.
De gemeenteraad stemde donderdagavond een motie tegen de mogelijke ontpoldering van de Willem-Leopoldpolder.
«Al eeuwen is deze polder ongelooflijk schoon. Maar de natuurbeschermers zullen ze kapot maken, zegt burgemeester Leopold Lippens.
«Ze willen er nu dijken van 10 meter hoog bouwen en de fietspaden wegdoen. We kunnen niet aanvaarden dat de plek zoals de Baai van Heist wordt.»

Zwin officieel verkocht

dinsdag, 29 augustus, 2006

Reservaat kost 1,88 miljoen, vogelpark 1,52 miljoen euro.

De verkoop van het Zwin is gisteren officieel bekrachtigd in aanwezigheid van minister van Leefmilieu Kris Peeters, gouverneur Breyne en graaf Maurice Lippens, voorzitter van de Compagnie de Zoute. 
Vlaanderen betaalt 1,88 miljoen euro voor de Zwinvlakte van 179 ha. De provincie neemt het vogelpark van 17 ha over voor 1,52 miljoen. 
Met de verkoop kan de overheid nu zelf maatregelen nemen om de verzanding van het natuurgebied tegen te gaan.

Natuurreservaat zoekt ooievaarsnamen

donderdag, 10 augustus, 2006

Dit jaar wordt de najaarstrek van de Belgische ooievaars extra gevolgd. 
Vanaf 20 augustus zal het team van 'Ooievaars zonder Grenzen' de volledige reis van ons land naar Tarifa in Noord-Afrika volgen. 
Ook 'Dieren in Nesten' van Eén trekt mee om alles voor de kijker vast te leggen. 
De focus zal liggen op twee jonge ooievaars die dit voorjaar in 't Zwin zijn geboren. 
Ze komen uit het centrale nest op de ooievaarsweide en zijn enkele van de gelukkigen die de koude meimaand hebben overleefd. 

Provincieraad keurt aankoop vogelpark Zwin goed.

vrijdag, 30 juni, 2006

De provincieraad heeft, zij het niet unaniem, beslist het vogelpark van het natuurreservaat Het Zwin over te kopen van de Compagnie Het Zoute. 
De onderhandelingen over de prijs moeten nog starten, maar de provincie wil er 1,5 miljoen euro voor betalen.
Daarna moet er nog geïnvesteerd worden, want de provincie wil er een volwaardig bezoekerscentrum van maken. 

Slechts zeven ooievaars overleefden koude meimaand.

vrijdag, 16 juni, 2006

In het Zwin onderzochten het team dat instaat voor het ringen van de vogels gisteren hoeveel jonge ooievaars het koude weer in mei hebben overleefd. 

Het resultaat is bedroevend slechts zeven jongen hebben de maand overleefd. De verzorgers denken dat er minstens tien gestorven zijn door het regenachtige voorjaar. 
«In de natuur gaat het altijd op en neer. Nu zijn er zeven jongen, in een normaal jaar ringen we er een twaalftal. 

Pagina's

Abonneren op RSS - Evolutie