Evolutie

Vossenprobleem.

vrijdag, 20 januari, 2012

Het jarenlange vossenprobleem neemt in Vlaanderen nog toe. Er waren al vossen in de duinen gespot, maar hun opmars is ook bezig, in en rond natuurreservaat het Zwin. 
Hiervoor heeft de Vlaamse regering de toelating gegeven om er het hele jaar door op te jagen.

Herstel Zwinvlakte van start.

dinsdag, 15 november, 2011

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) heeft de eerste spadesteek gegeven voor de herstellingswerken van de Zwinvlakte.
In een eerste fase worden zoetwaterpoelen gegraven en te gelijker tijd wordt de dienstweg opgehoogd.
Zoals Life natuurproject ZENO, de voorbije jaren het Vlaams natuurreservaat de Zwinduinen en polders een nieuwe look gaf, wil het Agentschap Natuur en Bos nu samen met de provincie Zeeland het bestaande Zwin herstellen.

Provincie keurt nieuwe natuurcentrum ontwerp goed

maandag, 28 februari, 2011

Als alles goed verloopt, dan opent in 2014, het nieuwe bezoekerscentrum Het Zwin zijn deuren.
Hiervoor keurde de provincie een ontwerp goed, waar een prijskaartje aanhangt van een slordige 16 miljoen euro.
Het ontwerp is van het Gentse architectenbureau Coussée & Goris, dat nauw samenwerkt met Grontmij Vlaanderen uit Zaventem. 
Het ontwerp besteed heel wat aandacht aan de integratie van de gebouwen in het landschap. 
Het natuurcentrum zal bestaan uit twee complexen, een bezoekerscentrum en een kijkcentrum.

Jeugdhotel in nieuw natuurcentrum het Zwin

dinsdag, 11 januari, 2011

De Provincie die het natuurreservaat Het Zwin aankocht, heeft plannen om jeugdlogies te voorzien in het nieuwe natuurcentrum dat tegen 2013 wordt gebouwd in het Zwin. 
Groen! is hierover bij monde van provincieraadslid Marc Vanpaemel, niet te spreken. ‘'s Nachts moet het park tot rust kunnen komen'
In het provinciaal domein het Zwin moet tegen 2013 een gloednieuw natuurcentrum komen dat de verouderde infrastructuur van nu vervangt.

Herstel natuurgebied Kleyne Vlakte kost half miljoen

zaterdag, 11 september, 2010

In de Zwinbosjes is het Agentschap voor Natuur en Bos gestart met de natuurherstelwerken in de Kleyne Vlakte.
De werken kosten in totaal 496.669 euro en zullen waarschijnlijk tot eind oktober duren. 
Het herstel van het microreliëf in de Kleyne Vlakte, die in het zuidelijk deel ligt van het Vlaams Natuurreservaat De Zwinduinen en -polders, is niet alleen de laatste maar ook de grootste ingreep van het Life-natuurproject ZENO. De Kleyne Vlakte is een voormalig schorre- en strandgebied dat sinds de negentiende eeuw is afgesloten van de zee door de Internationale Dijk.

Groen licht voor vernieuwing Zwin.

dinsdag, 1 juni, 2010

De provincieraad zet het licht op groen voor een vernieuwd natuurcentrum Zwin in Knokke- Heist. 
Op 1 juni start een internationale ontwerpwedstrijd, waarbij het definitieve ontwerp nog dit jaar toegewezen wordt. 
Het nieuwe Zwin, met meer paden voor voetgangers en fietsers, zou in 2013 klaar moeten zijn.
Een jaar geleden werd het plan voor een nieuw Zwin al voorgesteld. 
Alle huidige gebouwen in het park, zoals de conciërgewoning, onthaalruimte en cafetaria, gaan tegen de vlakte en worden vervangen door een nieuwbouw aan de ingang van het park. 

Wandelpaden en fietsroutes in een nieuw kleedje gestoken

maandag, 3 mei, 2010

In De Zwinduinen zijn de nieuwe wandel- en fietspaden officieel geopend.
Het beheerplan voor de Zwinduinen en -polders legt de krijtlijnen vast om de natuur in de regio te herstellen. 
Een onderdeel van het plan is de aanleg van nieuwe wandel- en fietspaden, want het gebied moet toegankelijk zijn voor iedereen. 
Tijdens de her aanleg van de paden werd ook rekening gehouden met de behoeften van minder mobiele mensen en gezinnen met kinderwagens. 
Omdat wandelaars, fietsers en ruiters elkaar niet zouden hinderen, zijn er gescheiden paden aangelegd.

Ondanks fel protest wordt Het Zwin toch uitgebreid

vrijdag, 15 januari, 2010

Net over de grens werd in het Retranchement een infovergadering georganiseerd over de uitbreiding van Het Zwin. 
Het project krijgt een voorlopig kostenplaatje van 30 miljoen euro mee en zou over enkele jaren voltooid moeten zijn.
Nu de Raad van State in Nederland de uitdieping van de Schelde heeft toegelaten, worden de uitbreidingsplannen voor Het Zwin wel erg reëel. 
Over de plannen van de uitbreiding voor het natuurreservaat, was al eerder een infovergadering gepland door de provincie Zeeland.

Miljoenen euro's steun voor Het Zwin

woensdag, 14 oktober, 2009

Een opvallend project 'Recreatie en Ecotoerisme in de Zwinstreek, werd goedgekeurd door de stuurgroep van het Interreg IV A- programma 2007-2013 Vlaanderen - Nederland  
Er wordt een diepgaande en grensoverschrijdende samenwerking gecreëerd waarbij de troeven van de Zwinstreek op een geïntegreerde wijze worden uitgespeeld. 

Nieuw Zwin komt er in 2012

zaterdag, 18 april, 2009

Natuurpark krijgt grondige opknapbeurt

Over drie jaar moet het Zwin er helemaal anders uitzien. De Vlaamse regering en de provincie West-Vlaanderen hebben een plan klaar om het park en de Zwinvlakte te moderniseren. 
Het gaat om een van de grootste projecten aan onze kust voor de komende tien jaar. Prijskaartje: zestien miljoen euro.
Het Zwin, een natuurgebied van bijna 200 hectare groot, krijgt tegen 2012 een volledig nieuw gezicht. 

Pagina's

Abonneren op RSS - Evolutie