Evolutie

Vlaamse schapen verhuizen naar de duinen.

maandag, 10 februari, 2014

Na een tijd in de lage vlakte van het Zwin geleefd te hebben, verhuizen vijf Vlaamse schapen nu naar het noordelijk deel waar ze de dijk en duinen zullen begrazen, of hoe je op een ecologische en vriendelijke manier de natuur onderhoud en het herstel van de zwinvlakte helpt.
Het Vlaams schaap behoort tot de polderschapen of kustschapen. 
Mogelijk is het verwant met rassen van melkschapen zoals het Belgisch, Zeeuws en Fries melkschaap.
Het Vlaams schaap werd oorspronkelijk gefokt en gehouden voor de wolproductie. 

Herinrichting Zwin kost 17 miljoen euro

zaterdag, 25 mei, 2013

Het Zwin Natuurcentrum krijgt een grondige en compleet nieuwe inrichting. Hiervoor zullen alle oude gebouwen en het huidige vogelpark verdwijnen. 
In de plaats komt er een ultramodem bezoekerscentrum. Het centrum zal worden ingericht als een vertrekhal van een luchthaven. 
De kostprijs van de vernieuwing wordt geraamd op 17 miljoen euro.
De aftandse gebouwen en de vogelkooien zijn verouderd. De vijvers in beton zorgen niet alleen voor onderhoudsproblemen, maar zijn ook natuuronvriendelijk.

Vogeleilanden in het Zwin krijgen vorm

maandag, 11 maart, 2013

Na Pasen zullen visdieven, kluten, kokmeeuwen en dwergsterns drie nieuwe vogeleilanden in het Zwin in gebruik kunnen nemen. 
Hiervoor komt er een lagune met drie broedeilanden net achter de duinen te liggen.
Men is volop aan het werk om de stuw, die er voor moet zorgen dat de eilanden altijd door zeewater worden omringd, tegen die tijd af zal zijn.
Vóór dat de eilanden droog dreigen te vallen, zal het waterwerk functioneren. De aannemer is nog druk bezig in de Zwinduinen.

Blinden en slechtzienden welkom in Het Zwin.

donderdag, 22 november, 2012

Goed nieuws voor blinden en slechtzienden, zij zullen voortaan zelfstandig het natuurreservaat Het Zwin kunnen bezoeken.
Om dit mogelijk te maken heeft het Agentschap Natuur en Bos een blinden pad aangelegd.
Om het geheel nog beter te maken liet het toerismebureau van West-Vlaanderen Westtoer er een maquette voor blinden en slechtzienden plaatsen.
Eerder werden er door het Agentschap Natuur en Bos (ANB) heel wat wandel- en fietspaden aangelegd in het Vlaamse Natuurreservaat De Zwinduinen en -polders.

Wat zijn verzilting en verzouting?

dinsdag, 24 januari, 2012

De ophoping van natrium wordt ook verzouting genoemd. Zouten lossen op en bewegen zich door het water. Wanneer water verdampt blijven de zouten achter. 
Van primaire verzilting is sprake wanneer zoutophoping plaatsvindt door natuurlijke processen ten gevolge van een hoog zoutgehalte in het moedermateriaal of in grondwater. 
Secundaire verzilting wordt veroorzaakt door menselijk ingrijpen zoals ongepaste irrigatiepraktijken, bijvoorbeeld met zoutrijk bevloeiingswater en/of onvoldoende ontwatering.

Vossenprobleem.

vrijdag, 20 januari, 2012

Het jarenlange vossenprobleem neemt in Vlaanderen nog toe. Er waren al vossen in de duinen gespot, maar hun opmars is ook bezig, in en rond natuurreservaat het Zwin. 
Hiervoor heeft de Vlaamse regering de toelating gegeven om er het hele jaar door op te jagen.

Herstel Zwinvlakte van start.

dinsdag, 15 november, 2011

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) heeft de eerste spadesteek gegeven voor de herstellingswerken van de Zwinvlakte.
In een eerste fase worden zoetwaterpoelen gegraven en te gelijker tijd wordt de dienstweg opgehoogd.
Zoals Life natuurproject ZENO, de voorbije jaren het Vlaams natuurreservaat de Zwinduinen en polders een nieuwe look gaf, wil het Agentschap Natuur en Bos nu samen met de provincie Zeeland het bestaande Zwin herstellen.

Provincie keurt nieuwe natuurcentrum ontwerp goed

maandag, 28 februari, 2011

Als alles goed verloopt, dan opent in 2014, het nieuwe bezoekerscentrum Het Zwin zijn deuren.
Hiervoor keurde de provincie een ontwerp goed, waar een prijskaartje aanhangt van een slordige 16 miljoen euro.
Het ontwerp is van het Gentse architectenbureau Coussée & Goris, dat nauw samenwerkt met Grontmij Vlaanderen uit Zaventem. 
Het ontwerp besteed heel wat aandacht aan de integratie van de gebouwen in het landschap. 
Het natuurcentrum zal bestaan uit twee complexen, een bezoekerscentrum en een kijkcentrum.

Jeugdhotel in nieuw natuurcentrum het Zwin

dinsdag, 11 januari, 2011

De Provincie die het natuurreservaat Het Zwin aankocht, heeft plannen om jeugdlogies te voorzien in het nieuwe natuurcentrum dat tegen 2013 wordt gebouwd in het Zwin. 
Groen! is hierover bij monde van provincieraadslid Marc Vanpaemel, niet te spreken. ‘'s Nachts moet het park tot rust kunnen komen'
In het provinciaal domein het Zwin moet tegen 2013 een gloednieuw natuurcentrum komen dat de verouderde infrastructuur van nu vervangt.

Herstel natuurgebied Kleyne Vlakte kost half miljoen

zaterdag, 11 september, 2010

In de Zwinbosjes is het Agentschap voor Natuur en Bos gestart met de natuurherstelwerken in de Kleyne Vlakte.
De werken kosten in totaal 496.669 euro en zullen waarschijnlijk tot eind oktober duren. 
Het herstel van het microreliëf in de Kleyne Vlakte, die in het zuidelijk deel ligt van het Vlaams Natuurreservaat De Zwinduinen en -polders, is niet alleen de laatste maar ook de grootste ingreep van het Life-natuurproject ZENO. De Kleyne Vlakte is een voormalig schorre- en strandgebied dat sinds de negentiende eeuw is afgesloten van de zee door de Internationale Dijk.

Pagina's

Abonneren op RSS - Evolutie