Duitse urbanist Stübben

Stübben de bekende Duitse urbanist uit Keulen en persoonlijke raadgever van de koning Leopold II , had op 18 mei 1900 een plan opgemaakt voor Duinbergen.
Hij zou ook het Zoute plannen op aanvraag van Lippens.
Op het grondgebied van Duinbergen creëerde hij drie groeipolen.
Vanuit die centra van aaneengesloten bebouwingen zou Duinbergen groeien. (het station met plein - de zeedijk - de huizen rond de kapel.
Verder zouden afzonderlijke villa's worden gebouwd.
Vier elementen werkte hij uit:
1. Het bewaren van de duinen.
2. Zoveel mogelijk geen rechte straten. Aandacht voor de ruimten in de stad. Belangstelling voor het historische gebouwenpatrimonium.
3. Voor de meeste op te richten villa's een zicht op zee.
4. Verkavelingen in de duinen van geïsoleerde gebouwen met tuin om zo de banale agglomeraties van huizen te vermijden en Duinbergen uit te bouwen tot een tuinbadplaats.
Dat plan heeft hij op een meesterlijke wijze verwezenlijkt. Toch deed hij één toegeving:op de dijk zelf liet hij de villa's op een lijn bouwen; maar ook daar brak hij de monotonie van de rechte lijn door aan de dijk een boogvorm te geven (nog sterker dan op zijn plan werd aangeduid).
Het werd ook een dubbele lijn villa's, met voorgevel naar de zee en de voorgevel naar de duinen, bijna noodzakelijk om de felle zeewind tegen te houden , en zo de geïsoleerde villa's en hun tuinen te beveiligen.
Ook zorgde de Sociëteit van Duinbergen voor de details: het eigen karakter van banken en badkarren,enz. en vooral het karakter van alle gebouwen.
Iedere gevel moest voorgelegd en goedgekeurd (hoogte, esthetica, tuin, enz. Duinbergen groeide vlug, reeds drie jaar later waren er 30 villa's en in 1905-1908 kwamen er nog maar...50 bij.
De naamloze vereniging van Duinbergen werd in december 1963 definitief geliquideerd door de heer Jacques Van Caillie.