Badplaats Heist

In 1868 verkreeg Heist een vergunning om het strand als badplaats uit te baten, de vergunning strekte van de toenmalige grens Lissewege-Heist tot vóór de dorpskom.
Daar de postbedeling van Blankenberge vertraging onderging, vroeg Heist een eigen postkantoor, tegelijk trachtte de gemeente ernaar om verbonden te zijn met de wijk het Sas.
Daar stonden al enkele hotels en villa’s.

Het sas werd wel in 1869 door middel van een steenweg verbonden met zijn eigen gemeente: Lissewege.
De aangroei van de bevolking en de handel verplichtte de gemeenten om ruimere schoollokalen in te richten en om meer aandacht te besteden aan het onderwijs van de meisjes.
Westkapelle bezat al in 1828 een eigen school. In 1860 openden zusters een meisjesschool.
Ramskapelle richtte in 1825 een gemeenteschool in.
In 1897 openden zusters een meisjesschool.
Heist bouwde in 1851 een gemeenteschool. De meisjesschool werd gesticht in 1866.
Veel gemeenten richtten een school voor volwassenen in. Meestal waren de oudste schoolgebouwen niet ruim genoeg en onvoldoende uitgerust.
Ca. 1870-1880 bouwden verscheidene gemeenten een groter schoollokaal.
De schoolwet die in 1879 door de liberale meerderheid gestemd was, veroorzaakte een grote beroering in het onderwijs (schoolstrijd), omdat het godsdienstonderricht niet langer een verplicht leervak vormde.
In alle gemeenten nam de geestelijkheid maatregelen om vrije, d. i. eigen scholen voor jongens en meisjes te stichten. Ze stelde zelf mannelijke en vrouwelijke leerkrachten aan.
Die toestand veroorzaakte wedijver tussen de twee onderwijsnetten en tweedracht onder de bevolking.
De schoolwet werd in 1884 door de katholieke meerderheid gewijzigd.