Wegenwerken

22 januari 2020

Ter voorbereiding van de aanleg van de rotonde op het kruispunt van de Natiënlaan en de  Kalvekeetdijk in Westkapelle, worden de laatste voorbereidende werken uitgevoerd.

15 december 2019

Op maandag 6 januari 2020 worden de wegwerkzaamheden in het kader van de herinrichting van de Duinbergenlaan heropgestart.
De noordelijke tramsporen worden vernieuwd en de noordelijke rijbaan van de Elizabetlaan ter hoogte van de Duinbergenlaan wordt opgebroken.

26 december 2019

Binnenkort start de grondige vernieuwing van de doortocht door de deelgemeente Heist.
De Elizabetlaan (N34) is momenteel een weinig aantrekkelijke doorgaande as met tweemaal twee rijstroken.
Deze worden teruggebracht tot één rijstrook in beide richtingen.

15 december 2019

De werkzaamheden vinden telkens plaats tussen middernacht en 5 uur ’s morgens.

15 december 2019

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft de ambitie om het Burgemeester Frans Desmidtplein en de Elizabetlaan tussen het Abraham Hansplein en de Lippenslaan te transformeren tot een kwaliteitsvolle, aantrekkelijke en (verkeers)veilige publieke ruimte.

15 december 2019

Tussen het voorjaar van 2014 en het najaar van 2017 werd de A11 gebouwd, een nieuwe snelweg tussen de N31 in Brugge en de N49 in Westkapelle.
De A11, met een totale lengte van 12 kilometer, zorgt voor een vlotte verbinding van de Zeehaven van Brugge met het binnenland