Forse uitbreiding van Het Zwin.

dinsdag, 23 augustus, 2016

De geplande uitbreinding van het natuurreservaat zit nu in een stroomversnelling.
De grootschalige graafwerken voor de uitbreiding van het Zwin zijn gisterochtend gestart.
Het unieke natuurgebied tussen Knokke en Cadzand wordt voor de helft groter en krijgt een nieuwe dijk tegen superstormen.
De werken moeten tegen 2019 klaar zijn en kosten maar liefst 12,7 miljoen euro.

Wie de laatste maanden via het Retranchement naar Cadzandbad reed, kon het al opmerken daar is men al volop bezig met de uitbreiding van het natuurreservaat.
De voorbereidingen voor de uitbreiding van het Zwin waren al in maart begonnen, maar nu is ook het startsein gegeven van de eigenlijke graafwerken.
Voor die uitbreiding wordt een deel van de Willem-Leopoldpolder afgegraven.
Daardoor zal het Zwin er tegen 2019 120 hectare bijkrijgen, bijna de helft meer dan het huidige Zwin dat 213 hectare groot is.
De hoeveelheid grond die de komende jaren wordt afgegraven, is gelijk aan maar liefst 150.000 volle vrachtwagens.

Het natuurgebied ligt grotendeels op het grondgebied van Knokke-Heist en deels in Nederland.
De start van de graafwerken gebeurde aan de Nederlandse kant van het Zwin in aanwezigheid van de Vlaamse ministers Joke Schauvliege (CD&V) en Ben Weyts (N-VA) en gedeputeerde Carla Schönknecht van de provincie Zeeland.
De werken hebben als doel een beter en groter Zwin te maken, maar ook van een betere kustverdediging.
Er komt een nieuwe dijk die de oude dijk uit 1872 zal vervangen en ook bestand zal zijn tegen superstormen.
De dijk wordt tegelijk een mooi fietspad tussen Cadzand en Knokke van 4 kilometer lang en 4 meter breed.
Het Zwin is Europese topnatuur. Straks is er terug meer plaats voor de unieke vogels met extra broedgebieden.
Op hetzelfde moment worden maatregelen tegen de verzanding van het Zwin genomen.
Ook de waterhuishouding zal verbeteren. Dankzij een nieuw pompgemaal zou verzilting van de landbouwgronden kunnen voorkomen worden.

Verzilting.

De landbouwers uit de regio waren lang gekant tegen de uitbreiding van het Zwin.
Ze vrezen immers dat de landbouwgronden rond het Zwin zullen verzilten (zouter worden en dus minder vruchtbaar) door insijpelen van zout zeewater.
Het huidige Zwin ligt nu hoger dan de omgeving. Na de uitbreiding zal dat lager liggen en er zal voortdurend zeewater binnenstromen.
Door twee grachten rond het Zwin te leggen, één met zout water en daarnaast één met zoet water, willen de specialisten de verzilting oplossen.
Maar het blijft een open vraag of het lukt, want zoiets is nog nooit gedaan."

Eerst wordt er nu geconcentreerd op het verbreden van de eigenlijke Zwingeul die in zee uitkomt.
Dat werk zou tegen april 2017 klaar zijn, net voor de start van het broedseizoen.
Het uitgegraven zand wordt gebruikt voor de bouw van de nieuwe dijk.
Tegen 2019 moet ook het afgraven van de Willem-Leopoldpolder afgerond zijn.
Tijdens de werken blijft het Zwin Natuur Park toegankelijk.