Een van de mooiste natuurgebieden in België.

maandag, 20 augustus, 2018

Het Zwin in Knokke-Heist was een halve eeuw geleden het eerste natuurreservaat in België.

Gelegen aan de Noordzekust. Voor een klein deel in Nederland, 75 ha en 125 ha in Knokke-Heist.
Het buiten de zeedijk gelegen gebied bestaat uit een rij onderbroken duinen, waarachter schorren, slikken en stranden. Het Zwin is het belangrijkste schorrengebied van België.

Bij spring- en stormvloeden wordt het geregeld met zeewater overspoeld. Afhankelijk van de hoogte van het terrein komt er zeer verscheiden zoutminnende plantengroei voor, waarbij zeekraal, klein schorrenkruid, zoutmelde en lamsoren domineren.
Daarnaast is het gebied van belang als broedplaats voor verschillende zee- en strandvogels (meeuwen, kluten, tureluurs, scholeksters, eenden, ganzen). 
In de Kievittepolder komt de zeldzame boomkikker voor.
Het Zwin is het belangrijkste natuurgebied van de Belgische kust met veel zeevogels en duinkonijnen. 
Aan de binnendijkse kant is een broedstation van de ooievaar.
Naast het 'wildreservaat' is er een vogelpark ingericht met kooien, waarin een rijkdom aan inheemse vogels wordt gepresenteerd. 

Verder is er een restaurant en een souvenirwinkel.
Het is een thuishaven met een unieke plantengroei voor veel vogelsoorten en fungeert ook als internationale luchthaven, want heel wat vogels maken er een tussenlanding tijdens hun trek naar het zuiden.
Dit vogelpark is 10 hectare groot. 
Er werken in de zomer elf werknemers. 
Vijf daarvan staan in voor de verzorging van de dieren. 
Jaarlijks telt het reservaat zo'n 200.000 bezoekers.