Dijkbreuk veroorzaakt te lage waterstand in Zwin.

woensdag, 27 april, 2005

Vorige week is een serieuze bres ontstaan in een dijk tussen de westelijke meertjes en de afwateringsgeul van het Zwin. Hierdoor is de waterstand in het schorre- en slikkengebied veel te laag. Bij laag tij komen sommige stukken zelfs droog te staan en dat is nefast voor fauna en flora. 
Elk jaar treden wel kleine dijkbreuken en bresjes op in het Zwin die snel vermaakt worden, maar vorige week heeft de zee een grote breuk van enkele meters geslagen. 
Door de bres stroomt er nu bij eb veel teveel water terug naar zee. Normaal worst de waterstand in de westelijke meertjes geregeld met een buizensysteem. 
Bij hoogtij kan het zeewater binnenstromen, maar bij laagtij kan het water niet volledig teruglopen naar zee. 
Door de bres loop het water nu ongehinderd terug naar zee. Hierdoor komen grote stukken lange tijd droog te staan. Omdat de organismen dieper in de bodem kruipen, vinden de vogels ook moeilijker hun voedsel, zegt Zwinconservator Kris Struyf. 
Om verdere schade aan fauna en flora van het slikken- en schorregebied te voorkomen, wordt de bres nog deze week door een aannemer gedicht. Eens dit gebeurd is, zou het waterpeil snel terug op het normale peil moeten zijn.