De buur en de bakker moeten eenzame bejaarden spotten

donderdag, 26 april, 2018

Knokke-Heist wil het voortouw nemen om eenzaamheid bij ouderen sneller op te sporen.
Als ouderen vereenzamen of ziek worden, weten we dat vaak te laat.
Daarom wil Knokke-Heist brugfiguren inschakelen, bij wie de postbode of de kassierster van de supermarkt alarm kunnen slaan als ze vrezen dat er iets scheelt.
Geriater Lucien De Cock, is dan ook opgetogen over het initiatief.
Volgens de dokter is het feit dat ouderen weten dat iemand zich om je bekommert dementie vertragen.

Voorbeelden en signalen genoeg. Een oud vrouwtje dat ondanks haar kranige leeftijd toch de moeite neemt om een keer of drie per week naar de supermarkt te gaan, maar sinds een tijdje alleen nog brood en eieren in haar mandje legt.
Of daar al eens een verwarde indruk nalaat.
Een bejaarde meneer die op gezette tijdstippen een koffie gaat slurpen op café, maar plots de brui geeft aan die vaste routine.
Het zijn een paar voorbeelden die ze op het OCMW van Knokke-Heist aanhalen om hun nieuwe project 'Zorgvriendelijke gemeente' te motiveren.
Want het zou volgens hen kunnen dat het vrouwtje met financiële problemen kampt of dat ze tekenen van dementie begint te vertonen.
Misschien voelt de grijze tooghanger zich plots niet meer goed in z'n vel en is hij aan het vereenzamen.
In de meeste gevallen zullen ze dat zelf niet bij hulpverleners komen vertellen en wanneer die er toch achter zouden komen, is het niet zelden al te laat.

Eenzaamheid.

In Knokke-Heist hebben ze iets bedacht om eenzaamheid en de nood aan zorg bij ouderlingen veel sneller te detecteren.
Ze doen een beroep op het sociale netwerk in de gemeente als 'alarmsysteem'.
In twee wijken waar veel bejaarden wonen, willen ze nu proberen om 'voelsprieten' in te schakelen.
Dat kan eender wie zijn die regelmatig contact heeft met oudere bewoners: van de postbode tot inwoners die op straat al eens een babbeltje slaan.
Op vraag van enkele brugpersonen - binnenkort aangesteld door het OCMW - zullen zij beloven hun bevindingen te delen als ze merken dat er mogelijk wat schort bij oudere medemensen.

Kathleen van der Hooft, voorzitster van het OCMW, wil met het project starten waar heel wat senioren en kwetsbare groepen wonen.
Hiervoor zal de brugpersoon zich kenbaar maken als het aanspreekpunt voor iedereen uit de buurt en zal hij zijn netwerken uitbouwen, met daarin schakels zoals de wijkagenten, de plaatselijke bakker of de kassierster van de Delhaize.
Mocht die laatste merken dat oudere klanten opeens wegblijven of zich anders gaan gedragen, dan kan die de brugpersoon inlichten.
De cafébaas merkt misschien zaken die de wijkagent ontgaan en omgekeerd.
Wanneer iemand zich opeens anders begint te gedragen, kan dat wijzen op zware financiële problemen, eenzaamheid of zelfs dementie.
We wensen te benadrukken dat het altijd de aangeduide brugpersoon zal zijn die de situatie zal inschatten.
Mocht het nodig zijn om actie te ondernemen, zal hij of zij ook met het OCMW bekijken wie dat dan het best kan doen.

Dat het project nodig is, daar twijfelen ze niet aan op het gemeentebestuur.
Uit een eerder onderzoek bij 60-plussers bleek dat tot 15 procent onder hen zich matig tot zwaar vereenzaamd voelt.
Of het project slaagt, hangt volgens geriater Lucien De Cock af van de betrokkenheid van wie eraan meewerkt.
De facteur die vroeger elke dag eens binnensprong kan nu niet meer omdat de tijd hem ontbreekt.
Een wijkagent is ook meestal niet te zien.
Maar die mensen hebben daar nu de tijd niet meer voor.
Ze kunnen in Knokke moeilijk eisen dat mensen zomaar de verantwoordelijkheid op zich nemen om zich over ouderen te bekommeren.
Bij een mens die alleen tussen vier muren zit en nooit het gevoel krijgt dat iemand zich van hem nog wat aantrekt, zal dementie sneller intreden.
In theorie klinkt het dus alvast goed, maar het is zoiets volhouden waar het om gaat.

  • Algemeen

    Nieuwsberichten over algemene zaken