Bouwdossier

Lippens wil geen referendum over casino

zaterdag, 24 februari, 2007

Burgemeester zegt neen op vraag Verwilghen, maar wil wel met omwonenden praten.

Burgemeester Lippens wil geen referendum over het nieuwe casino van Knokke.
Op de vraag van minister Marc Verwilghen heeft de burgemeester resoluut neen geantwoord.
Verwilghen vindt dat de burger inspraak moet krijgen.
Volgens Lippens toont de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen duidelijk wat de inwoners willen.
De burgemeester liet wel blijken met de omwonenden te willen spreken.
«Aangezien er al een boek over het bouwwerk verschenen is, nemen we aan dat het 100-meter hoge casino er dus wel degelijk komt», zei Marc Verwilgen, die met de Open VLD op de oppositiebanken zit in Knokke-Heist.

«Dit ondanks het felle protest van de omwonenden. De gemeente heeft eenzijdig opgetreden zonder inspraak van de burger.
Uit een eigen enquête blijkt nochtans dat 68 procent van de inwoners geraadpleegd wil worden over het casino-dossier.
Er is nu trouwens al veel geld uitgegeven aan studies en onderzoeken. Daarom willen we dat er in een het najaar een referendum komt met de vraag of men voor of tegen het casino is met woonmogelijkheden. We vrezen namelijk dat dit gebouw de poort opent naar meer hoogbouw in Knokke-Heist», zei Marc Verwilghen.

«Het referendum is al op 8 oktober gehouden», reageert burgermeester Lippens.
«De kiezer heeft ons toen een duidelijke meerderheid gegeven. Het casinoproject zit nog in de studiefase en we zullen het duidelijk laten verder evolueren.
Ik zou alleen een referendum toestaan als ook de tweedeverblijvers mee kunnen stemmen. In een strook van 400 meter rond het casino wonen immers nog geen 80 mensen die vaste inwoners zijn.
Maar wettelijk gezien mogen zij niet meedoen, dus komt er zeker geen referendum

Actiecomite

Uiteindelijk werd het referendum meerderheid tegen minderheid weggestemd. Het actiecomité is niettemin blij met de reactie van Lippens.
«Het is positief dat de burgemeester ook naar de omwonenden zou willen luisteren. De mening van de directe betrokkenen moet gevraagd worden, ook al is hij een tweedeverblijver.
Een inwoner uit pakweg Westkapelle heeft er minder belang bij dan wij», zegt Albert Geeraert van het buurtcomité casino.
«Wij vragen als sinds het begin om inspraak en duidelijke informatie.
Want het nieuwe casino is een perverse voorstelling, het is eigenlijk een woontoren met 64 appartementen.
Ook in de nieuwe Réserve komen appartementen. Waar gaan ze al die kopers vinden, want ik hoor dat ze 1,5 miljoen euro kosten?»
Om de druk op de ketel te houden zond het actiecomité vorige week een tweede nieuwsbrief naar de omwonenden.

Mobiliteitsstudie voor casino

woensdag, 4 januari, 2006

De gemeente Knokke-Heist heeft een mobiliteitsstudie besteld voor het nieuwe casino.
Het mobiliteitseffecten rapport (Mober) moet onderzoeken welke gevolgen het 100 meter hoge gebouw zal hebben op verkeers- en voetgangersstromen in dat deel van Knokke.
De kosten voor de studie worden op 30.000 euro geraamd. Het gemeentebestuur heeft meteen ook 25.000 euro uitgetrokken voor juridische bijstand voor het casinoproject.
De gemeente vindt het wenselijk om het complexe project van meetaf aan juridisch te laten begeleiden door specialisten.

Projecten stadsvernieuwing gebundeld in boek.

In CC Scharpoord werd zaterdag het boek 'Een casino voor de toekomst. Nieuwe stedelijkheid in Knokke-Heist' voorgesteld.
Het Sint-Lucasarchief schreef het boek in opdracht van het gemeentebestuur.
Het werk is tegelijk een inventaris van wat al gerealiseerd is aan stadsvernieuwing en een overzicht van de grote plannen voor de toekomst.
Blikvanger van de stadsvernieuwing wordt het nieuwe honderd meter hoge casino.
De onderzoeken en administratieve procedures rond het ingrijpende project zijn bijna afgerond en de betrokkenen zien er goede hoop in dat het gerealiseerd kan worden.
Naar verluidt zouden al dertien investeerders interesse hebben om het project te bouwen, waaronder enkele van de grootste hotelketens ter wereld. .
" Het comité van omwonenden dat tegen het nieuwe casino strijdt, is niet onder de indruk.
«De gemeente maakt een valse voorstellingen van de feiten. Het is geen casino voor de toekomst, maar een woontoren waar toevallig ook een casino in zit», zegt Jan Van Haelst van het actiecomité.
«Er is maandag een vergadering met de gemeente gepland. We hebben nog heel wat mogelijkheden om het project aan te vechten.»

Naast alle info over het verleden en architectuur- wedstrijd rond het casino, is er in het boek ook ruime aandacht voor tal van andere grote projecten die op stapel staan.
Bijvoorbeeld de drie strategische projectzones in Heist die ook indrukwekkende nieuwigheden beloven te brengen.
'Een casino voor de toekomst. Nieuwe stedelijkheid in Knokke-Heist' is uitgegeven door het gemeentebestuur en kost 35 euro.

Knokke-Heist koopt resterende delen casino

woensdag, 23 november, 2005

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist maakt volgend jaar geld vrij om de resterende delen van het casino te kopen.
Het gebouw en de grond is al grotendeels eigendom van de gemeente, maar de twee nachtbars aan het casino zijn nog in handen van de Franse uitbater Partouche.
Knokke moet volledig eigenaar zijn om de plannen te realiseren.

Het ontwerp van de NewYorkse architect houdt in dat het bestaande gebouw gerenoveerd wordt en bovenaan een honderd meter hoge toren in de vorm van een zeil krijgt.
Voor de aankoop wordt er 2.250.000 euro ingeschreven op de gemeentebegroting 2006.
De verkoop is geen teken dat Partouche uit het casino zou trekken, want de Franse casinoreus heeft nog een concessie lopen en is vragende partij voor vernieuwing.
Ook de grootste hotelketens hebben al interesse getoond om in de toren het hotel te mogen uitbaten. Deze aanzienlijke uitgave betekent volgens burgemeester Lippens evenwel niet dat de gemeente zal moeten toesteken aan de bouw van het imposante project.

«Als onze plannen lukken dan zal het casino in z'n geheel verkocht worden aan een derde persoon. Daar zal de gemeente alle gedane kosten kunnen recupereren.
Het wordt een plusoperatie voor de gemeente», denkt Lippens.

Buurtcomité Casino voert strijd op.

dinsdag, 15 november, 2005

Actievoerders vrezen nog meer hoogbouw aan kust.

Het buurtcomité Casino is bereid tot het uiterste te gaan in de strijd tegen het nieuwe casino van Knokke.
Veel omwonenden vrezen dat het honderd meter hoge gebouwde leefbaarheid van de rustige casinobuurt zal verpesten.
Volgens het actiecomité zal de constructie ook een precedent zijn voor nog meer hoogbouw aan de kust.
«Het zal schadeclaims en bezwaarschriften regenen», zeggen AIbert Geeraert en Jan Van Haelst, de woordvoerders van het actiecomité

Deze zomer raakte bekend dat New Yorker Steven Holl het nieuwe casino in Knokke mag ontwerpen.
De befaamde architect won de ontwerpwedstrijd met een imposante honderd meter hoge toren die op het bestaande casino geplaatst zal worden.
De omwonenden van het casino, meestal tweedeverblijvers, vrezen dat het nieuwe gebouw hun zonlicht en duurbetaalde uitzicht weg zal nemen.
De expositie in cultureel centrum Scharpoord over het ‘casino voor de toekomst' heeft niets aan hun standpunt veranderd.
«Velen hebben daar pas gezien hoe groot het zal worden en welke impact het zal hebben op de omgeving», zeggen Geeraert en Van Haelst.
Op hun eerste vergadering eind oktober kwam 200 man af.
«Het is een strijd van David tegen Goliath, maar we gaan tot het uiterste.
We zijn niet begonnen om halverwege te stoppen», klinkt het vastberaden.

Atlantikwall

Dat het ontwerp van Holl een grote esthetische waarde heeft, dat erkennen zelfs de felste tegenstanders.
«Maar het gebouw is hier niet op z'n plaats. We zitten al met een Atlantikwall aan de kust.
Als het gemeentebestuur nu toelaat dat er een imposante hoogbouw komt, zullen de promotoren volgen.
Het is volgens ons geen openbaar gebouw zoals wordt voorgeschoteld.
Slechts één derde zal openbare ruimte zijn, de rest privé-appartementen en een hotel.
Dat is een privaat gebouw onder de mom van privaat-publieke samenwerking», aldus Geeraert en Van Haelst.
«Op basis van het gelijkheidsbeginsel zal de gemeente niet meer kunnen weigeren dat een promotor ergens anders een toren van pakweg 60 meter hoog zal neerzetten.
Het nieuwe casino wordt een precedent voor meer hoogbouw in Knokke en aan heel de kust.
Tien verdiepingen is nu al hoog genoeg. Het is tijd om te stoppen», meent het actiecomité.
«Als buurtbewoners willen we inspraak over wat ervoor onze neus gebeurd.
We kunnen ons niet voorstellen dat residenten van Knokke een tweede Benidorm willen.»

Buurtcomité verzamelt al vijfhonderd handtekeningen tegen komst nieuw casino.

dinsdag, 8 november, 2005

Het Buurtcomité Casino blijft actie voeren tegen het nieuwe casino van Knokke.
De bewoners en tweedeverblijvers die rond het casino een optrekje hebben, vrezen dat de imposante constructie het einde zal betekenen van hun uitzicht en zon.
Een recente infoavond met het gemeentebestuur heeft niet veel aan die houding veranderd.
Het buurtcomité voelt zich gesterkt door de 500 handtekeningen die ze al verzameld hebben tegen het 100 meter hoge casino-ontwerp.
Het actiecomité ijvert om het huidige casino niet te vervangen door hoogbouw.

«Als dit casino wordt gerealiseerd,zal het een precedent zijn voor hoogbouw in Knokke en de hele kust.
Als dit ontwerp er mag komen, hoe ga je het dan bij de privé tegen houden?
De Atlantikwall aan de kust zal nog erger worden», zegt Albert Geeraert van het buurtcomité. Daarnaast zijn veel bewoners ook bezorgd voor de schaduw door de hoge toren in de vorm van een zeil.

Volgens het gemeentebestuur is dit allemaal al bestudeerd en zal het geen probleem worden.
«Last but not least kan het project ook mislukken.
Als de winkels en openbare ruimtes leegstaan, zal de buurt verloederen», meent het actiecomité.
De buurtbewoners zijn al gestart met het ophangen van protestaffiches.
Ze gaan ook een advocaat onder de arm nemen en plannen nog bijkomende acties in de toekomst.

Milieueffecten nieuw casino worden onderzocht

woensdag, 2 november, 2005

De gemeenteraad van Knokke-Heist heeft opdracht gegeven om een plan-milieueffectenrapport (plan-MER) op te stellen voor het nieuwe casino.
Het gemeentebestuur wil immers al in de planfase de milieueffecten van de imposante constructie onderzoeken.
Het plan-MER is een nieuwe stap in de effectieve realisatie van het 100 meter hoge ontwerp van de Amerikaans architect Steven Holl.
Het project zit op het goede spoor, zegt eerste schepen Maxim Willems. Er zijn een pak problemen, maar ze zijn allemaal op te lossen.
Het project is financieel rond, want dat was een voorwaarde om deel te nemen aan de ontwerpwedstrijd.
Om zeker in orde te zijn met alle procedures, doen we nu al een milieustudie. Ook volgt er nog een mobiliteitsstudie en dergelijke.

We hopen dat we binnen anderhalf jaar een sluitend dossier hebben om te starten.
Maar we hebben oor naar de klachten van de mensen en gaan er zeker rekening meer houden.

 

Nieuw casino weerspiegelt toekomst van Knokke-Heist.

woensdag, 10 augustus, 2005

Vier befaamde architectenbureaus hebben eind juni hun ontwerp voor een nieuw Casino verdedigd voor een internationale jury.
De keuze viel uiteindelijk op het verbluffende ontwerp van de Amerikaanse architect Steven Holl.

De New-Yorker heeft zich voor zijn concept laten inspireren op het surrealistisch fresco "Het schip dat het verhaal vertelt aan de zeemeermin" van René Magritte.
Twee kolossale masten doorboren het huidige gebouwen torsen het ranke glazen volume van een zeilschip.
Het huidige Casino wordt volledig gerestaureerd volgens de originele plannen van Léon Stijnen.
Over de Canadasquare kronkelt een grillige poreuze staartvin die binnenin speel-, spektakel- en congreszalen herbergt. De volgende stap in de procedure wordt nu de zoektocht naar promotoren die dit ambitieuze project willen realiseren. Als alles volgens plan verloopt zou de bouw rond 2008 kunnen starten.

Het huidige Casino, naar plannen van de toen jonge architect Léon Stijnen, gaf in 1930 uiting aan de durf en visionaire kracht waarmee toen een heel nieuwe badplaats uit het duinzand opgetrokken werd.
Het vernieuwde gebouw van Steven Holl moet een signaal worden van wat Knokke-Heist in de 22ste eeuw wil betekenen voor haar inwoners, het toerisme en de Europese Noordzeekust.
Maquettes en prachtig beeldmateriaal van de 4 ingediende ontwerpen kunt u van september tot november bewonderen in de prestigieuze design tentoonstelling over historiek en toekomst van het Casino in het Cultuurcentrum Scharpoord.

Casino Knokke zeilt het Atomium voorbij.

zondag, 31 juli, 2005

Knokke-Heist staat voor de bouw van een groots bouwkundig wonder.
75 jaar na de plechtige opening van het Casino is het gebouw aan een grondige facelift toe.
En de New Yorker Steven Holl krijgt de eer.
"Zo groots als het Atomium", luidt het in Knokke-Heist.

Het huidige Casino wordt gerenoveerd en geïncorporeerd in een veel grotere constructie.
Holl haalde zijn inspiratie bij het panoramische wandschilder van René Margritte in het huidige Casino van Knokke.
Hij probeerde een kopie van het zeilschip te maken. Het huidige Casino vormt de basis maar daarbovenop komt een groot en modern gebouw van 98 meter in de vorm van een zeil.
Op die manier lijkt het Casino op een zeilschip dat klaar is om in zee te varen.
Steven Holl had dus oog voor de omgeving. Door de constructie van een smal appartement beneemt het toekomstige gebouw trouwens niemand het uitzicht op zee.

De constructie boven op het Casino wordt ondersteund door twee masten die als fundamenten functioneren. In dat grote en spectaculaire gebouw is er 19 verdiepingen plaats voor hotel en appartementen.
De verkoop van de appartementen moet het financiële plaatje helpen bekostigen: ergens tussen de 150 en 200 miljoen euro.

Achter het Casino komt een derde grote constructie. Die grote publieke ruimte wordt gevormd door een poreuze wand. Daaronder komt een revolutionaire parking waar de wagens niet zelf rijden maar automatisch worden voortbewogen. Ecologisch verantwoord dus en een primeur voor België.

Eens de stedenbouwkundige, voorschriften in orde zijn, wordt er een aanbesteding uitgeschreven en dan kunnen de werken, die ongeveer 2 jaar zullen duren, starten.

Strafste sinds Atomium

zaterdag, 30 juli, 2005

Tegen 2009 moet dit het nieuwe casino worden van Knokke: een 98 meter hoge toren die doet denken aan een gigantisch zeil.
De Amerikaanse architect Steven Holl herstelt het bestaande casino en plaatst daarbovenop een gebouw dat wellicht wordt uitgerust met 55 appartementen en een hotel met 155 kamers.
Op 60 meter hoogte komt een thalassocentrum met openluchtzwembad, de bovenste verdieping wordt een publieke ruimte met restaurant en terras.
De Knokse burgemeester Leopold Lippens noemde zijn casino dolenthousiast «de grootste architecturale realisatie sinds het Atomium».
Burgemeester Lippens opgetogen over keuze futuristisch casino in Knokke.

“De kroon op mijn stad. De grootste architecturale realisatie in ons land sinds het Atomium”.
Leopold Lippens , de flamboyante burgemeester van Knokke-Heist, schuwde gisteren geen grote woorden toen hij de plannen voor het nieuwe casino in zijn stad ontvouwde.
“Het casino staat er nog, maar is dood. We moeten de cultuurtempel opnieuw leefbaar maken”

In 2009 wil Lippens het ultramoderne vlaggenschip openen: een gigantische maar tegelijk smalle toren die bovenop het bestaande casino wordt gebouwd.
“Dit gebouw zal niet alleen mijn stad, maar ook het hele land een nieuwe dimensie geven”. Kostprijs: 140 miljoen euro.

Lippens had voor het nieuwe casino een wedstrijd uitgeschreven waar 55 toonaangevende architecten aan deelnamen. Winnaar werd New Yorker Steven Holl.
Die koos ervoor het huidige casino te behouden, en helemaal te renoveren.
De toren van de nieuwe constructie komt er bovenop. De hoge maar smalle constructie zal de omwonenden nauwelijks hinderen. Niemand verliest zijn zicht op zee.

Verrukt

«Ik was verrukt toen ik hoorde dat dit plan het heeft gehaald», zegt Lippens, die zelf niet mocht meestemmen.
«Natuurlijk ben ik blij dat het oude gebouw blijft bestaan. Knokke zou zonder dit casino nooit geweest zijn wat het nu is. De uitstraling van Knokke zal nog indrukwekkender worden.»
Lippens vergeleek het project met het prestigieuze Guggenheim-museum in Bilbao.
Voor de bouw van dat architecturale meesterwerk waren er in die stad twee hotels, nu zijn er al 155.»
Voor architect Holl was Knokke tot voor enkele maanden een onbekende plek.
«Tot ik hoorde dat René Magritte - één van mijn favoriete kunstenaars - hier een volledige zaal beschilderde. “Toen besefte ik dat Knokke iets speciaaIs was, en ben ik er 200% voor gegaan.
Van bij het begin wist ik dat de Magrittezaal, en liefst ook het volledige casino, overeind moest blijven.»

Europees

De architect kan nu samen met het stadsbestuur op zoek naar een investeerder.
We gaan die ook buiten België zoeken», zegt Lippens. Het wordt een Europese aanbesteding.
De bouwheer zal het casino renoveren, en de toren en het congrescentrum daarachter bouwen. De toren mag de projectontwikkelaar zelf verkopen.
In ruil daarvoor blijft de stad de eigenaar van het eigenlijke casino en krijgt het ook het congrescentrum.
Ik ben er van overtuigd dat dit gaat lukken», zegt Lippens.
Als Stedenbouw akkoord gaat met de plannen kan het heel snel gaan.
Hoeveel een appartement in het gebouw zal kosten wil Lippens niet kwijt.
In Knokke praten we niet over prijzen. De markt zal de uiteindelijke verkoopprijs bepalen. Het zal niet duur en niet goedkoop zijn.
Holl durft wel cijfers noemen: 140 miljoen euro voor de realisatie. De bouw zelf kan volgens Holl op 24 maanden worden afgerond. Voor de burgemeester lijkt 2009 haalbaar.

Wat ?

 • 55 appartementen
 • 150 hotelkamers
 • winkelgalerij
 • exporuimte
 • congrescentrum
 • speelhal
 • theaterzaal
 • auditorium
 • restaurants en cafés

98 meter hoog, 100 meter lang

 • Het 'zeilgebouw' wordt 98 meter hoog. Goed voor 19 verdiepingen. Momenteel is het hoogste gebouw in Knokke niet eens 40 meter hoog. Met de staart het congrescentrum inbegrepen zal het gebouw 100 meter lang worden. Het bovenste deel van de toren is maximum 15 meter breed, het onderste deel is nergens I breder dan 30 meter.
 • De toren komt bovenop het oude casino. De enige twee steunpunten worden twee gigantische zuilen, die dienen als liftkokers.
 • Het huidige casinogebouw behoudt zijn functies: feestzalen en theaterzaal.
 • Op de eerste verdieping komt de grote speelzaal. Wordt de Mogrittezaal in ere hersteld en komt een restaurant.
 • De brede vleugel van de toren wordt een hotel met 150 kamers.
 • In de smalle vleugel bovenaan komen 55 appartementen, sommige tot 210 vierkante meter groot. De duurste appartementen worden ongetwijfeld die vooraan. Vanuit de spitse woonkamer heb je een perfect zicht op zowel de zons- als zonsondergang.
 • Op zestig meter hoog komt een thalassocentrum. Daar kan je zwemmen met zicht op zee. Helemaal bovenaan komt en café met terras.

Ingenieus parkeersysteem

De parking onder het nieuwe casino van Knokke, met plaats voor 700 wagens, zal helemaal automatisch werken. Het volstaat je auto aan de ingang van het wagenpark, zes verdiepingen onder de grond, achter te laten. Een ingenieus mechanisch systeem geeft de auto zelf een plaatsje in de parkeergarage.
Als je de auto komt ophalen, brengt het systeem hem binnen de twee minuten weer bij de wachtende eigenaar.

New Yorker mag nieuw casino bouwen in Knokke-Heist

vrijdag, 29 juli, 2005

Een internationale jury heeft architect Steven Holl uit New York voorgesteld om het nieuwe Casino van Knokke-Heist te bouwen.
Het nieuwe casino zal het huidige gebouw van architect Leon Stijnen op de zeedijk vervangen.
Het gemeentebestuur van Knokke-Heist schreef een internationale architectuurwedstrijd uit.
Na een eerste selectie bleven Netelings-Riedijk uit Rotterdam, Zaha Hadid Architects uit Londen, Jacob & Macfarlane uit Parijs en Steven Holl uit New York over.
Het gebouw is circa 100 meter hoog en heeft de de vorm van een bliksem. Het casino moet een nieuwe impuls geven aan het culturele en showbizzleven in de mondaine badplaats.

Pagina's

Abonneren op RSS - Bouwdossier