Nieuwsarchief

2017

augustus 31, 2017

Auto tegen boom

Er eindigen al meer ritten met een auto tegen een boom, maar deze heeft wel een aardig prijskaartje tot gevolg.
Een 20-jarige man uit Knokke is dinsdagnacht gewond geraakt bij een spectaculair ongeval op het Frans Desmidtplein in Knokke.
De twintiger reed met een Tesla P100D - minimumprijs 100.000 euro - huiswaarts, toen het even voor 4 uur fout liep.
De jongeman verloor om een onduidelijke reden de controle over zijn stuur en knalde aan hoge snelheid tegen een boom en enkele fietsen ter hoogte van café Centenaire.
Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken.
De politie kwam uiteraard ter plaatse en ging over tot het maken van de nodige vaststellingen, waarna et dossier overgemaakt werd aan het parket van Brugge.
De bestuurder werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Van levensgevaar is geen sprake.
Andere gewonden vielen er niet. Het zwaar verhakkelde voertuig moest worden getakeld.
De schade aan het exclusieve voertuig is dan ook enorm.

juni 6, 2017

Speelman gaat tegen de vlakte

Eindelijk gaat de sporthal De Speelman tegen de vlakte.
Het Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling (AGSO) gaf hier opdracht aan de firma Van Tornhaut om de vroegere sporthal De Speelman in de Heistlaan te slopen.
Vanaf donderdag 8 juni 2017 start deze firma de voorbereidende werken in de wijk Heulebrug.
De volledige sloop moet voltooid zijn vóór de start van het bouwverlof.
Voor de omwonenden zullen de nodige maatregelen getroffen worden om de hinder te beperken.
Vermits er ook nog asbestplaten zijn, zullen de veiligheidsvoorschriften streng nageleefd worden, bij het verwijderen van de platen.
Het gaat hier om hechtgebonden asbest, dus hoeven de omwonenden geen specifieke preventieve maatregelen te nemen.

Hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest van elkaar onderscheiden:
Asbest komt in verschillende varianten voor, waardoor het onder andere van belang is om hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest van elkaar te onderscheiden.
Het is mogelijk om de materialen in te delen, op basis van de eisen die aan het asbesthoudend materiaal werden gesteld.
Hechtgebonden asbest zit bijvoorbeeld opgenomen in een matrix, waar het niet gemakkelijk uit los kan komen.
Een voorbeeld hiervan zijn het asbestcementen plaatmaterialen.
Aan de andere kant kunnen de vezels van niet-hechtgebonden asbest aan de andere kant relatief gemakkelijk vrijkomen.
Op de plaats van de voormalige sporthal realiseert het AGSO een bouwproject met betaalbare en sociale woningen.

maart 29, 2017

Verdachte Alexandru C. loopt tegen de lamp

Soms moet het toeval een handje helpen om een moordzaak in een versnelling te brengen.
Hoe kwam de politie de verdachte Alexandru C. meer dan vijf maanden na de ontdekking van het lichaam van Sofie Muylle op het spoor?
Aan de basis een routinecontrole, maar ook een bijzonder gedetailleerd - en openbaar - Facebookprofiel lijken de doorslag te hebben gegeven.
Volgens VTM Nieuws verbleef Alexandru C. (23) in januari samen met nog drie andere Roemenen in Knokke-Heist, waar ze in het zwart verbouwingswerken uitvoeren.
Die these komt overeen met zijn Facebookpagina, die ook de politie grondig onderzocht heeft.
Alexandru C. postte er de afgelopen maanden gretig foto's van zijn bezoekjes aan verschillende steden in ons land en in het buitenland.
De eerste foto post hij op 8 januari 2016 vanuit Knokke.
Ook bezoekt hij al in september Brugge, waar hij een toeristenrondvaart maakt op een bootje.
De man wordt omschreven als een doorsnee twintiger die in België op zoek was naar werk en een vast onderkomen.
Ruim een jaar geleden kwam Alexandru C. aangespoeld in Knokke-Heist na omzwervingen in zijn thuisland en Italië.
Hij zoekt werk maar kan alleen in het zwart werken als schilder, want vaste contracten kreeg hij nergens.
Na een discussie met de huisbaas valt de politie binnen en nemen hem mee voor verhoor en vingerafdrukken.
Opvallend genoeg vertelde hij later tegen verschillende familieleden en vrienden een ander verhaal. "Ik heb die vermoorde vrouw op het strand gezien die bewuste nacht.
Maar neen, ik heb haar zeker niet vermoord. Ze wilden me daar enkele vragen over stellen", klonk zijn verhaal.
"Ik ben niet eerder naar de politie gestapt omdat ik enkel Roemeens spreek."
Volgens VTM-Nieuws was het een alerte wijkagent die zich de man en blauwe jas herinnerde van de inval en zo de speurders op een nieuw spoor zette.
Bij het parket van Brugge kunnen ze de politie-inval in kader van zwartwerk en de daaropvolgende doorbraak niet bevestigen.

Blauwe jas.
Wanneer op 22 januari het lichaam van de 27-jarige Sofie Muylle uit Roeselare wordt gevonden onder een staketsel op het strand van Knokke, wordt er al snel gekeken naar een man met een blauwe jas.
Die is op camerabeelden vastgelegd in de buurt van het strand en rond het tijdstip waarop Sofie om het leven werd gebracht.
Over de identiteit van de man tasten de speurders echter in het duister. Op dat moment is C. absoluut nog niet in hun vizier.
Een DNA-spoor van een man dat op de jas van Sofie wordt gevonden, brengt evenmin opheldering.
Vijftien verdachten worden opgeroepen een DNA-staal af te geven, maar zonder resultaat.
Echte vooruitgang komt er pas wanneer de wijkagent die C. in januari controleerde, zich het voorval herinnert en de speurders inlicht.
Wanneer die het Facebook-profiel checken, herkennen ze al snel een blauwe jas die bijzonder veel gelijkenissen vertoont met de jas op de camerabeelden.
De speurders willen echter 100 procent zeker zijn dat ze de juiste man hebben en daarom is een DNA-match nodig.
Er werd een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd met de vraag aan Roemenië om de man op te pakken.
Dat gebeurde uiteindelijk afgelopen maandag. Ook zou er al meteen een match zijn aangetroffen met het DNA dat op de jas van Sofie werd teruggevonden.
Normaal gezien zal C. daarom nog deze week aan ons land worden uitgeleverd.

Bron HLN

 

september 16, 2017

Gemeente zet zich in tegen zwerfvuil

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist neemt vanaf maandag tot 24 september deel aan de derde Handhavingsweek tegen zwerfvuil.
Een team van 13 GAS-vaststellers, in uniform en/of in burgerkledij, gaan op pad om de netheid in de gemeente extra in het oog te houden.
Zij richten zich niet enkel op het uitschrijven van boetes, maar ook op het gepast aanspreken van overtreders en het aanzwengelen van de sociale controle.
Met deze actie wil het gemeentebestuur burgers erop wijzen dat op het openbaar domein niet zomaar afval kan achtergelaten worden.

2018

februari 24, 2018

Het regent klachten tegen meesteroplichtster

De Knokse meesteroplichtster Carine B. (33) blijft een maand langer in de cel.
Dat heeft de raadkamer zopas in Brugge beslist.
Intussen zijn tegen B. en haar dochter Sherlyn D. (23) al tientallen klachten ingediend door gedupeerden.

Volgens advocaat Bram Elyn, lopen er nog dagelijks klachten binnen.
Ze heeft dan ook nog niet aangedrongen op een vrijlating onder voorwaarden of met een enkelband. Binnenkort worden er bijkomende onderzoekstaken aangevraagd.
Moeder en dochter werden vorige maand opgepakt in een lopend onderzoek naar grootschalige oplichting. Beiden maakten bij tientallen slachtoffers voor miljoenen euro’s buit.
Om hun financiële put te dichten, verkochten ze spullen op tweedehandswebsites.
Ze leverden de materialen evenwel nooit af bij de kopers.
Ook de voorschotten van hun immo-kantoor staken de vrouwen in eigen zak.
Zelf beweren ze dat ze nooit de bedoeling hadden om mensen op te lichten.
Twee weken geleden verlengde de raadkamer al de aanhouding van Sherlyn D

mei 18, 2018

1,2 miljoen euro tegen verzilting Zwin

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) heeft een subsidie van 1,2 miljoen euro goedgekeurd voor de uitvoering van het landinrichtingsplan Nieuwe Watergang in de omgeving van het Zwin.
De bedoeling is om de verzilting in het Zwin tegen te gaan.
Die is het gevolg van de uitbreiding van het natuurgebied.
De eerste werken zullen als gevolg hebben dat er permanent zoet water in de langsgracht van de nieuwe zeedijk wordt aangevoerd.
Op die manier ontstaat een tegendruk voor het indringen van zout water vanuit het Zwin richting polders.
Verder komt er een nieuw ontwateringspunt voor de Oostkustpolder richting zee.
Zo kan de mogelijke impact van de klimaatverandering op het waterbeheer in de Oostkustpolder beter worden gecontroleerd.

juli 12, 2018

Rappende vuilnisbak tegen zwerfvuil

In Knokke-Heist zijn ze op een super idee gekomen om de komende zomer de strijd aan te binden met zwerfvuil en door middel van een rappende vuilnisbak.
Hiervoor zullen twee jobstudenten met een bakfiets rondrijden om toeristen aan te moedigen om op te ruimen.
Wie afval bij zich heeft, kan de fiets tegenhouden. Zo belandt het niet op straat als zwerfvuil.

Om de aandacht te trekken zal u komende weken een zingende vuilnisbak zien passeren op de Zeedijk van Knokke-Heist.
De gemeente schakelt een versnelling hoger tegen zwerfvuil en sloeg de handen in elkaar met rapper ‘Finez’.
Het resultaat: een blitse song die door de bakfietsen galmt.
Dat het geen overbodige luxe is om actie te ondernemen, blijkt uit de cijfers van vorig jaar.
Toen haalde de gemeente maar liefst 1.500 ton afval op, waarvan 474 ton op het strand.

In de zomermaanden was een verdubbeling te zien in vergelijking met andere maanden.
De mentaliteit van de mensen moet dringend veranderen.
Dagelijks zijn een tiental straatvegers druk in de weer om de kustgemeente proper te houden.
Al blijft het voorlopig dweilen met de kraan open.
De omhaling ’s nachts van restafval heeft er ook al bijgedragen tot minder openpikken van vuilniszakken door de meeuwen, zo wordt er minder vuil op straat gevonden.

Met de campagne ‘Rapper naar de Vuilnisbak’ hoopt het gemeentebestuur dat er dit zomerseizoen minder afval op het strand achterblijft.
Het opzet is alvast simpel.
Wie vuilnis kwijt wil, kan de bakfiets doen stoppen en het afval deponeren.
Ook in het centrum en in de rand van Knokke-Heist zullen de bakfietsen te zien zijn.
De wielertoeristen bijvoorbeeld kunnen ook nog wel wat sensibilisering gebruiken.

juli 19, 2018

Gemeentebestuur blijft verder strijden tegen proefeiland

Op 1 oktober 2016 organiseerden Minister Ben Weyts en staatssecretaris van de Noordzee Philippe De Backer op eigen houtje en zonder enig overleg met het gemeentebestuur van Knokke-Heist, in Natuurpark het Zwin een persconferentie waarbij een langgerekt eiland gepresenteerd werd dat in 2020 op 1 km van de kust van Knokke-Heist gerealiseerd zou worden.
Door dit concrete voorstel zou praktisch de hele kust van Knokke-Heist gereduceerd worden tot een kanaal voor de estuaria scheepvaart tussen Zeebrugge en Antwerpen.
Na verontwaardigde reacties vanuit het Knokke-Heists gemeentebestuur, liet de Vlaamse overheid weten dat de komende planprocessen in een open dialoog zouden plaatsvinden waarbij de wetenschappelijke onderbouwing van de voorstellen van primair belang zijn.

Schriftelijk advies op Stakeholdersforum
Op 30 juni 2017 heeft het college van burgemeester en schepenen van Knokke-Heist aan de Afdeling Maritieme Toegang een uitgebreid schriftelijk advies op het Stakeholdersforum overgemaakt waarbij het gemeentebestuur stelde dat het realiseren van een proefeiland ter hoogte van Knokke-Heist een slechte locatie is gelet op de sterke stromingen en erosie-sedimentatiedynamiek onder meer door toedoen van de strekdam van de voorhaven van Zeebrugge.
Knokke-Heist heeft dan ook in het najaar 2017 het gespecialiseerde maritieme ingenieursbureau Royal Haskoning DHV (afdeling Rives & Coast en afdeling Environment & Industry Belgium) aangesteld om enerzijds de gemeentelijke diensten technisch inhoudelijk bij te staan bij het opvolgen van de projecten en processen Vlaamse Baaien, Masterplan Kustveiligheid en Langetermijnvisie Noordzee 2050 en anderzijds een analyse te maken van de beschikbare wetenschappelijke studierapporten van de Vlaamse Baaien.

Onderhoud met Staatssecretaris van de Noordzee Philippe De Backer

Burgemeester Graaf Leopold Lippens had in Brussel ook een persoonlijk onderhoud met Minister Staatssecretaris Philippe De Backer waarbij hij zijn grote bezorgdheid uitte dat de studies tot dusver enkel de effecten op het vlak van scheepvaart, kustveiligheid en morfologische ontwikkelingen onderzoeken. In alle studies zijn de havensector, baggersector, offshore energiesector en de natuursector sterk aanwezig. Bijna nergens komt de sector toerisme en recreatie in de wetenschappelijke rapporten ten gronde aan bod.
Een groot aantal relevante toeristisch-recreatieve effecten (aanslibbing van het strand, lucht- en waterpollutie, zwemveiligheid, watersportrecreatie, visuele beleving van de open zee en het kustlandschap….) zijn tot dusver niet in beschouwing genomen.
Aangezien Knokke-Heist per definitie een toeristisch-recreatieve badplaats is, zouden deze factoren uitgebreid wetenschappelijk onderzocht moeten worden.
De hele economie van Knokke-Heist is opgebouwd rond het toerisme en de recreatie

Mensen komen naar de zee voor het open zeezicht en de rust, om weg te zijn van de dagelijkse files en de drukte van de steden.
Het creëren van een druk bevaren Noordzeekanaal met vracht- en baggerschepen op amper 1 km van het strand, staat haaks op deze vakantie- en ontspanningsbeleving.

In Knokke-Heist alle hens aan dek om bezwaren in te dienen

Nu de federale overheid van 29 juni tot 28 september 2018 een openbaar onderzoek over de Herziening van het Marien Ruimtelijk Plan 2020 - 2026 is gestart, zet het gemeentebestuur van Knokke-Heist alle middelen in om inwoners, tweede verblijvers en toeristen bewust te maken dat het voor de toekomst van Knokke-Heist als toeristische trekpleister, vijf voor twaalf is om te reageren en een halt toe te roepen aan het opspuiten van een proefeiland voor de kust van Knokke-Heist.
Vergeet niet de verkiezingen komen eraan . . . nietwaar Burgemeester frown

Ondertussen voert het hefeiland De Vagant van de baggerfirma DEME in opdracht van de Vlaamse overheid Maritieme Toegang vlak voor de kust van Knokke-Heist verder bodemonderzoek uit.
Alles wijst er dus op dat de concrete uitvoering van een proefeiland al tot in de puntjes voorbereid wordt.
Talrijke bureaus werken ook verder aan de uitvoering van Complex Project Kustvisie nog voor het Marien Ruimtelijk Plan is goedgekeurd.
Redenen genoeg voor het gemeentebestuur van Knokke-Heist om aan de alarmbel te trekken en de bevolking te overtuigen dat een proefeiland de doodsteek van Knokke-Heist betekent.
Aan de hand van een gefundeerd en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek door consultants van Royal Haskoning DHV, een Nederlands studiebureau dat wereldwijd zijn strepen verdiend heeft met studiewerk omtrent maatregelen rond kustveiligheid en die ook voor de Nederlandse overheid marien studiewerk heeft uitgevoerd voor de veiligheid aan de Nederlandse kusten, zal Knokke-Heist efficiëntere alternatieven die minder nefast zijn voor het toerisme aan de hogere overheid overmaken.
Het gaat daarbij om ingrepen die duinen en strand natuurlijk versterken tegen de stijging van de zeespiegel en extreem zware stormen.

Wat een heisa was er niet toen enkele jaren geleden het windmolenpark op de Thorntonbank er ging komen. Lippens stond ook luid te brullen dat het zicht één grote puinhoop zou worden.
Intussen is Vlaanderen één van de koplopers geworden wat windenergie betreft.
Tussen haakjes het gaat hier niet over het aanleggen van een eiland, het zijn boringen om de ondergrond verder te onderzoeken.

Het is hoog tijd dat Leopold Lippens op pensioen gaat, zijn ideeën stroken niet meer met deze tijd.

juli 26, 2018

Burgemeester Lippens opnieuw in aanval tegen plannen Weyts

In Knokke-Heist zou het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) van de Vlaamse overheid eerstdaags 28.000 folders in de bussen van Knokke-Heist verdelen om de realisatie van een proefeiland op 1 km voor de kust van Knokke-Heist te promoten.
“Blijkbaar beschikt het agentschap over voldoende financiële middelen om zonder enig overleg met de gemeente de verborgen agenda van Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts publiek te maken”, is burgemeester Graaf Leopold Lippens scherp. “Dit is een zoveelste bewijs dat achter de schermen reeds alles met de baggerlobby is bedisseld. Ik heb de indruk dat voor Minister Weyts een objectief afwegen van alle bezwaren uit de toeristische sector niet meer nodig is en dat zijn absurd plan tegen beter weten in per se moet klaar zijn tegen de Vlaamse verkiezingen van 2019", aldus de burgemeester.

De minister verklaarde eerder al niet opgezet te zijn met dergelijke uitspraken.
”Burgemeester Lippens wordt in alle processtappen en elk overleg betrokken.
Het is spijtig vast te stellen dat hij desondanks foutieve informatie verspreidt en de eigen bevolking bang tracht te maken met onwaarheden”, zei Weyts in HLN.

augustus 11, 2018

Burgemeester Lippens start campagne tegen komst eiland voor kust

De burgemeester van Knokke, graaf Leopold Lippens, heeft een gespecialiseerd advocatenkantoor de opdracht gegeven alle juridische middelen in te zetten om de bouw van een proefeiland voor de kust te dwarsbomen.
Hij is daarvoor gisteren met een affichecampagne gestart.
Lippens wil zijn inwoners waarschuwen en hoopt dat ze massaal zullen reageren als de plannen concreet worden.
De Vlaamse regering wil onderzoeken of zo’n kunstmatig eiland, dat een kilometer in zee zou komen, Knokke beter beschermt tegen zware stormen.
Lippens is ervan overtuigd dat een eiland zo dicht bij het strand toeristen zal afschrikken, de waarde van appartementen op de zeedijk zal doen instorten en waterrecreatie onmogelijk zal maken, vooral omdat er nog amper golven zullen zijn.
“Straks varen ook nog eens binnenschepen vanuit Zeebrugge tussen het eiland en ons strand richting Antwerpen. Dit wordt een open riool van scheepsolie en afval.”
Kustmorfoloog Philip Konings bevestigt de plannen.
“Maar onderzoekers hebben ook al hun bedenkingen geformuleerd.
Ik begrijp de burgemeester, want zo’n eiland kan flinke gevolgen hebben voor zijn badstad.
Het is als het openen van de doos van Pandora: je kan de gevolgen niet allemaal inschatten.”

Stunt
N-VA-kamerlid Cathy Coudyser uit Knokke-Heist is ‘not amused’ met de campagne.
“Dit is een stunt van Lippens voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Niks doen is voor Knokke geen optie, want de kust is hier een zwakke zone.
De alternatieve oplossingen zijn trouwens slechter.”

Onze mening
Inderdaad we kunnen ons niet ontdoen van de gedachte dat dit de zoveelste stunt is van Burgemeester Leopold Lippens in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
Wat kan hem het schelen wat de toekomst te bieden heeft i.v.m. de opwarming van de aarde en het hoger worden van de zeespiegel.
Hij heeft (zoals ik trouwens) hier nog maar een paar jaar rond te lopen. Dat belet niet dat je verder moet kijken dan je neus lang is.
Als je kijkt wat Nederland al doet om zich te wapenen tegen zware stormen, daar mag België een voorbeeld aan nemen. Cadzand bad, Nieuwvliet, noem maar op.

En dan nog dit. Wie zal dat advocatenkantoor, studies, affiches betalen?
Wat dacht u?
Reden te meer om eens goed na te denken of hij wel geschikt is om nog eens een mandaat als Burgemeester uit te doen . . .