Nieuwsarchief

2017

oktober 24, 2017

N-VA wil af van “arrogantie aan de macht”

N-VA Knokke stelt in een boekje, gericht aan de inwoners, de krijtlijnen van haar programma voor.
De partij wil meer inzetten op toeristen het hele jaar door en versneld werk maken van een congres- en meeting centrum op de Casinosite.

“De huidige arrogantie en vriendjespolitiek kunnen we missen als kiespijn”, is fractieleidster Cathy Coudyser scherp.
“Wat goed is, willen we uiteraard behouden.
Maar we zijn overtuigd dat we voldoende visie en daadkracht nodig hebben en de juiste budgettaire keuzes moeten maken om de innoverende en toonaangevende kustgemeente te blijven.
Met een jonge ploeg met frisse ideeën kunnen we ‘out of the box’ denken en de verandering voor vooruitgang inzetten.
Daarnaast is er nood aan meer toeristische, familie- en kindvriendelijke all-weatheractiviteiten.
De Raan, Chalet Suisse en Duinenwater zijn daarvoor uitermate geschikt.”

Daarnaast zet de partij in op jonge gezinnen en starters.
“Die moeten vlot een woning kunnen vinden in de gemeente. Dat zal de bevolkingspiramide ten goede komen”
”We houden ons niet bezig met politieke spelletjes, met het verdelen van postjes en macht, maar met de toekomst van Knokke-Heist voor onze kinderen en kleinkinderen.
De huidige arrogantie van de macht, de vriendjespolitiek, de eigenbelangen die vaak het algemeen belang overschaduwen, zijn in Knokke-Heist al te vaak aanwezig.
Dat kunnen we missen als kiespijn.”

augustus 20, 2017

Twee N-VA'ers verlaten partij

Oivier Bodyn en Françoise De Vreeze  gaan voortaan als onafhankelijken in de gemeenteraad zetelen.
Ze zijn de negatieve sfeer beu van hun partij en hebben daarom beslist om de N-VA in Knokke-Heist te verlaten.
Beide willen nog altijd constructief meewerken, maar door de houding van anderen kunnen we niet vooruit.
Volgens hen heerst er ook helemaal geen groepsgevoel binnen de partij, die bijwijlen nog een éénmanspartij is.
Ze blijven hun wel inzetten voor de gemeente en gaan met positieve voorstellen naar de bestuursploeg.
Ze vergeten echter dat L. Lippens wil in Knokke wet is . . .

2018

maart 23, 2018

Nieuwe naam op lijst N-VA

N-VA Knokke-Heist pakt uit met een nieuwe kandidaat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Havenmanager en ‘nieuwe’ inwoner Jacques Reyniers wil zijn ervaring en capaciteiten ten dienste stellen van de inwoners van Knokke-Heist.
Jacques kiest bewust voor de N-VA.

”Ik stel dagelijks vast dat de bestuurskracht van N-VA groot is.
Ik wil dan ook in Knokke-Heist de lokale afdeling versterken en mij inzetten voor de vele Knokke-Heistenaars die in Zeebrugge werken, van havenarbeider tot manager”, aldus een enthousiaste Jacques Reyniers.
Reyniers woont sinds 1994 in Knokke-Heist en is afkomstig uit Schaarbeek.
Cathy Coudyser, fractieleider voor N-VA stelt.
”Ook ‘nieuwe’ inwoners of ‘aangespoelden’ maken deel uit van Knokke-Heist.
Als N-VA willen wij ook die groep inwoners de kans geven om mee verantwoordelijkheid op te nemen voor hun gemeente en het beleid mee vorm te geven”.

februari 10, 2018

Nieuwkomers op N-VA-lijst focussen op Heist

Ronny Lagast en Frieda Hallemeersch ‘Mette Viva’ versterken de N-VA in Knokke-Heist.
Beide kandidaten kennen Heist als geen ander en zullen dan ook opkomen voor de belangen van deze deelgemeente.

Ronny is geboren en getogen in Heist en voelt zich thuis in de visserijsector.
Frieda liet zich onlangs nog opmerken als kandidaat Prins Carnaval.
“Wij zijn overtuigd dat Heist een hechte gemeenschap is en moet blijven.
Carnaval en de vele socio-culturele verenigingen dragen daar toe bij.
Het authentieke Heist moeten we koesteren, bewaren maar ook verder ontwikkelen zonder aan haar identiteit te raken”, zeggen beide kandidaten in koor.

Ronny Lagast is geboren en getogen in Heist en kent de visserijsector, als visser en als reder.
Al vele jaren is hij preventie-coördinator bij Previs (Preventie van arbeidsongevallen aan boord van Visserijschepen).
“Ik sta dagdagelijks in voor de veiligheid van de visserijsector.
Voor N-VA is veiligheid een belangrijk thema en de Vlaamse visserijsector moet op Vlaams, federaal en Europees niveau opgevolgd worden.
Er zijn in Knokke-Heist nog meer dan 40 reders en heel wat Heistenaars werken in de visserijsector.
Ik wil hun spreekbuis zijn bij de N-VA. ‘

Frieda Hallemeersch, alias Mette Viva, liet zich onlangs nog opmerken als waardige kandidaat Prins Carnaval.
“Ik voel mij dankzij deze campagne gesteund door heel wat Heistenaren.
Ik wil vooral luisteren naar wat leeft in Heist.
De N-VA is de partij die dynamisme kan brengen in Heist, met respect voor de identiteit van Heist”, zegt Frieda.

Beide kandidaten zullen erover waken dat het authentieke karakter van Heist niet verloren gaat. 
“Heist moet zich verder ontwikkelen met respect voor die eigenheid.
Heist leeft ! Heist is een hechte gemeenschap.
Carnaval draagt daartoe bij, net zoals de andere bloeiende socio-culturele verenigingen.
Zij zijn het cement van Heist.
Dit verenigingsleven moeten we blijven ondersteunen”, weet Frieda.
Ronny vult aan : “Als toeristische gemeente kunnen we de erfgoedsites zoals ‘Het Boerenhof’ en ‘Sincfala’ verder ontsluiten zodat tweede verblijvers en toeristen ook Heist kunnen beleven.
Authentieke cafétjes moeten we bewaren en onze lokale producten moeten de toeristen leren kennen.
Onze lokale culinaire talenten geven we kansen en oude ambachten doen we herleven.”

Cathy Coudyser (fractieleidster N-VA) : “Wij zijn blij dat Ronny en Frieda bewust kiezen voor de N-VA in Knokke-Heist.
Met de expertise van Ronny over de visserijsector en het enthousiaste en warme karakter van Frieda hebben we sterke kandidaten die Heist kennen en weten wat leeft in Heist.
Als brede volkspartij is het belangrijk om vertegenwoordigers te hebben uit alle deelgemeenten en uit diverse sectoren.”

Bron: N-VA Knokke-Heist

mei 23, 2018

Ondernemer Jean-Paul Van Durme op N-VA-lijst

Ondernemer Jean-Paul Van Durme (61) is kandidaat voor N-VA in Knokke-Heist.

Hij is afkomstig uit Antwerpen en al vele jaren trouw aan N-VA.
Als kind al kwam Jean-Paul Van Durme naar Duinbergen.
Hij was er tot 2002 tweedeverblijver.
In dat jaar ruilde hij Antwerpen definitief voor Knokke-Heist.
Hij had meer dan 25 jaar een autoverhuurbedrijf in Vilvoorde en is nu eigenaar van carwash Route 49 langs de Natiënlaan.

”Ik wil gaan voor een bruisend Knokke-Heist waar in de zomer en winter iets te beleven valt.
We hebben nood aan een meeting- en evenementenhal en hoogstaande kwalitatieve evenementen, zodat Knokke-Heist het hele jaar door aantrekkelijk is en bruist van leven, ook voor de jeugd.
Verder wil ik werk maken van een veiliger en properder Knokke-Heist”, aldus Van Durme.

augustus 28, 2018

N-VA kritisch over nieuw gemeenschapshuis

Bij N-VA Knokke-Heist stellen ze zich ernstige vragen over de komst van het nieuwe gemeenschapshuis in Heist.
Vorige week maakte de gemeente haar plannen bekend.
Die vallen echter niet in goede aarde bij de oppositiepartij.

”Dit prestigeproject is een opeenstapeling van valse beloftes, een beetje zoals het gebouw zelf een opeenstapeling is van gekleurde dozen.
Het ging de inwoners van Knokke-Heist ‘niets’ kosten, maar ondertussen moet de gemeente, de belastingbetaler dus, al 12 miljoen euro bijleggen”, zegt lijsttrekker Cathy Coudsyer.
“En dat voor een megalomaan bouwwerk dat men dan een ‘gemeenschapshuis’ noemt, maar waarvan iedereen weet dat de appartementen vooral zullen dienen als tweede verblijven?
De inwoner, vooral de Heistenaar heeft hier niets aan.”

Burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen) liet eerder al verstaan dat het gemeenschapshuis een goede zaak is.
“Dit zal het marktplein in Heist op de kaart zetten. Er zal plaats zijn voor horeca en winkels.
Ik ben heel blij dat het plan vooruitgang maakt”, aldus Lippens.
Als alles goed gaat, zijn de bouwwerken in 2022 afgerond.
In Heist noemen ze het project "Blokkendoos"

september 27, 2018

N-VA verbolgen over afschaffen gemeenteraad

N-VA Knokke-Heist stelt zich ernstige vragen bij de beslissing om de gemeenteraad van september af te gelasten.
Die toont voor de zoveelste keer hoe dat Leopold Lippens de gemeente bestuurt.
Zijn wil is wet.

Die beslissing heeft uiteraard alles te maken met de aankomende verkiezingen.
Men biedt belangrijke dossiers zoals de Tolpaertpolder bewust niet aan, alhoewel die administratief klaar zijn.
Sommige zaken mogen blijkbaar niet aan het licht komen voor de verkiezingen.
Als er echt geen noemenswaardige agendapunten waren, zouden we de eersten zijn om te zeggen dat er geen belastinggeld moet verspild worden.
Maar die zijn er wél.
Het dossier van de Tolpaertpolder is volgens Coudyser een mooi voorbeeld van de belangenverstrengeling in Knokke-Heist.
“De Tolpaertpolder is vandaag landbouwgrond en eigendom van de kinderen van de burgemeester.
Via sluipende besluitvorming en invloed op alle niveaus over de jaren heen wordt deze landbouwgrond stilaan omgezet in woongebied.
We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat men wil vermijden dat er voor de verkiezingen nog zaken aan het licht komen.”

2019

februari 1, 2019

Cathy Coudyser (N-VA) op plaats 5 Vlaams Parlement

Huidig Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser uit Knokke-Heist krijgt plaats 5 op de lijst voor het Vlaams Parlement.
Cathy Coudyser is geboren en getogen in Knokke-Heist en maakte na een passage in het onderwijs de overstap naar de financiële wereld als adviseur sparen en beleggen.
Sinds 2013 is Coudyser gemeenteraadslid en fractieleidster voor de N-VA in Knokke-Heist.
In 2012 ging Coudyser zetelen als federaal parlementslid.
Na de verkiezingen in 2014 trad Coudyser namens de N-VA op als woordvoerder voor de beleidsdomeinen cultuur, erfgoed en toerisme.

Steun

“Ik hoop op de steun en de stem van de Knokke-Heistenaar en de West-Vlamingen om mijn werk in Brussel verder te zetten.
Knokke-Heist is de toeristische gemeente bij uitstek, heeft een sterk vrijetijdsbeleid en vele kunstenaars en – galeries.”
Volgens Coudyser liggen er ook voor Knokke-Heist belangrijke dossiers rond o.a. veiligheid, kustverdediging, en mobiliteit op de plank.
“Daarbij denk ik vooral aan de integrale aanpak van de transitmigratie in en rond Zeebrugge, de structurele maatregelen die nodig zijn om de zwakke plekken in de kustverdediging voor Knokke aan te pakken, de nieuwe Zeesluis voor Zeebrugge, de heraanleg van het M. Lippensplein en de ronde punten op de Natiënlaan, de downgrading van de Elisabethlaan in Heist en de afstemming van bus- en tramlijnen om de basisbereikbaarheid te verbeteren.

Daarmee wil de N-VA, die heel wat parlementairen en mensen met bestuurservaring telt, de belangen van de kust verdedigen.
Er moet volgens Coudyser ook kust breed nagedacht worden over de aantrekkelijkheid van de kust om er te wonen wat uitdagingen met zich meebrengt voor het betaalbaar houden van woningen voor jonge gezinnen, en voor de vergrijzingsproblematiek.
De kust biedt ook op het vlak van innovatie mogelijkheden voor extra tewerkstellingskansen, voor nieuwe technologieën op het vlak van duurzaamheid en klimaatomslag.
Bijvoorbeeld aan het VLIZ, De Blauwe Cluster.

“Chette gev’n !
Samen met een sterke lijst, en gemotiveerde kandidaten gaan we voluit voor West-Vlaanderen.
We zullen stevig campagne voeren van Knokke-Heist tot Heuvelland en van Avelgem tot De Panne”, klinkt het bij Coudyser.