Nieuwsarchief

2017

juli 29, 2017

Zee zegening in Heist

Zoals elk jaar zal op 15 augustus in Heist traditioneel de zee worden gezegend.
Om 10 uur is er een eucharistieviering in de Sint-Antoniuskerk.
Rond 11 uur gaat de priester dan met een monstrans met de geconsacreerde hostie in een korte optocht naar het Vissershuldeplein.
Omstreeks 11.10 uur start op de Zeedijk een 1 uur durende ceremonie met muziek, dans, zang en bezinningsteksten.
De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, volkskunstgroep De Sloepe uit Heist, danstheater Aglaja uit Brugge en meer dan 50 figuranten verlenen hieraan hun medewerking.
Om 12 uur wordt de zee gezegend vanop het strand.
De organisatie is in handen van het parochiaal comité ‘Ster der Zee’ onder leiding van Bertrand De Bouvere.
Ook de Z53 van Rederij Savels zal weer de visserij vertegenwoordigen tijdens de Zeewijding zelf.

mei 16, 2017

Beschermde vuurtoren van Heist krijgt poetsbeurt

De beschermde vuurtoren die al een tijdje te kampen heeft met groenaanslag, zou dit jaar teug in volle glorie moeten schitteren.
Buurtbewoners en heemkring Heyst Leeft, waren zeer misnoegd hierover.
Minister Ben Weyts heeft nu aan partijgenote Cathy Coudyser (N-VA) uit Knokke-Heist laten weten dat het monument een poetsbeurt krijgt.
De onderhoudsaannemer had vorig jaar een product voorgesteld om de groenaanslag te bestrijden.
Omdat de vuurtoren in natuurgebied ligt, werd dit product ook voorgelegd aan de groene jongens van het Agentschap Natuur en Bos.
Zij konden niet akkoord gaan met het gebruik van dit product omwille van ecologische redenen.
Nu onderzoekt de Maritieme Dienst Kust welk product het probleem duurzaam, betaalbaar en ecologisch verantwoord kan oplossen.

februari 8, 2017

Cartoofestival keert terug naar Heist

Het Cartoonfestival keert terug naar Heist.
In de beginperiode ging het festival ook door in de Humor Hall van de Laguna beach in Duinbergen, maar dit was te ver uit het toeristisch centrum en verhuisde nadien naar het strand vóór het casino.
De komende editie zal plaatsvinden op het strand aan het Heldenplein.
Het Cartoonfestival begon in 1962 onder de naam 'Salon van de Humor' in Heist, nog voor de fusie met Knokke.
Er werden spotprenten getoond, naast de optredens van cabaretiers en humoristen. Zelfs de grote Herman Van Veen begon z'n carrière in Heist.
Vanaf 1964 groeide het gebeuren uit tot een volwaardig Cartoonfestival met wereldwijde faam.
Het gebeuren is al vaak verhuisd sinds het begin in zaal Peter Pan en de Schaapstal van het Boerenhof.
Deze zomer keren de cartoons terug naar hun root in Heist.
Deze keer in een luxueuze tent op het strand voor het Heldenplein.
Het is de bedoeling dat het Cartoonfestival de komende jaren in Heist blijft.
Het maakt ook de mogelijkheid vrij om zaken aan het casino te organiseren.
Thema van de komende editie is 'Eureka' en belicht 'de mens als curieuze neus en slimmerik'.
Daarvoor werkt Knokke-Heist samen met KU Leuven en tal van topcartoonisten.
De toegang blijft naar gratis en loopt van 1 juli tot 3 september.

juli 22, 2017

Dubbele schepenwissel in Knokke-Heist

Daniël De Vlamynck neemt op 1 oktober afscheid van zijn functie als schepen.
De voorbije 23 jaar was hij onder meer schepen van Sport, Mobiliteit, Landbouw en Visserij.
Hij staat bekend als de architect van het sportbeleid in de badstad.
Paul Geerinckx neemt eveneens op 1 oktober afscheid van zijn functie als schepen in Knokke-Heist.
Hij was 11 jaar schepen van onder meer Openbare Werken, Milieu en Natuur.
Hij was ook acht jaar voorzitter van toerisme in Knokke-Heist.
Beide maken plaats voor twee nieuwe schepenen: Annie Vandenbussche en Philippe Vlietinck.
De nieuwkomers zijn bekenden in de plaatselijke politiek. Annie Vandenbussche is gemeenteraadslid sinds 2001.
Ze was OCMW-voorzitter van 2007 tot 2012.
Momenteel is Annie ook provincieraadslid voor CD&V.
Philippe Vlietinck is gemeenteraadslid en gewezen voorzitter van CD&V Knokke-Heist.
Zoals al langer bekend gaan in 2018 de Gemeentebelangen van burgemeester Leopold Lippens, Open Vld en CD&V verder met hun samenwerking.

2018

februari 24, 2018

Nieuwe gemeentelijke toegangspoort in Heist nog dit jaar van start

Het dossier van de Heldentoren in Heist schiet op.
Meer nog, de voorbereidende werken voor de bouw zijn gestart en verwacht wordt dat hij dit jaar wordt opgetrokken.
De uitspraak van de Raad van State is een opsteker voor de gemeente.
Hopelijk zal het de burgers ook demotiveren om te pas of te onpas een opportunistische klacht neer te leggen.
Het dossier wordt op vergunningsniveau behandeld.
Uiterlijk eind 2018 kunnen de effectieve werken beginnen. Mogelijk zelfs nog vroeger.
Tijdens de gemeenteraad van donderdagavond werd in het kader van het dossier alvast al een grondenruil met het Agentschap Wegen en Verkeer gestemd.

Het hele project moet ervoor zorgen dat Heist een nieuw elan krijgt. Het gaat om een tienjarenplan. De site wordt langs de beide kanten van de tramlijn omgetoverd tot een grote boulevard. De Elizabetlaan en de trambedding worden in het project geïntegreerd.
Op termijn zal er voor gemotoriseerd verkeer in beide richtingen nog een strook overblijven.

Alles wordt fase per fase gedaan om geen verkeersinfarct in Heist te veroorzaken.
De plannen werden getekend door het gerenommeerde architectenbureau Neutelings Riedijk, die ook het MAS in Antwerpen ontworpen.

Facelift

Ook het Heldenplein zelf krijgt een facelift.
Daar komt een ondergrondse parking voor deels kort parkeren en verkoop.
Ten slotte wordt ook een overdekte structuur geïnstalleerd voor onder andere optredens.
De hele site wordt één grote open zone.
Heist krijgt een nieuwe toegangspoort.

februari 10, 2018

Nieuwkomers op N-VA-lijst focussen op Heist

Ronny Lagast en Frieda Hallemeersch ‘Mette Viva’ versterken de N-VA in Knokke-Heist.
Beide kandidaten kennen Heist als geen ander en zullen dan ook opkomen voor de belangen van deze deelgemeente.

Ronny is geboren en getogen in Heist en voelt zich thuis in de visserijsector.
Frieda liet zich onlangs nog opmerken als kandidaat Prins Carnaval.
“Wij zijn overtuigd dat Heist een hechte gemeenschap is en moet blijven.
Carnaval en de vele socio-culturele verenigingen dragen daar toe bij.
Het authentieke Heist moeten we koesteren, bewaren maar ook verder ontwikkelen zonder aan haar identiteit te raken”, zeggen beide kandidaten in koor.

Ronny Lagast is geboren en getogen in Heist en kent de visserijsector, als visser en als reder.
Al vele jaren is hij preventie-coördinator bij Previs (Preventie van arbeidsongevallen aan boord van Visserijschepen).
“Ik sta dagdagelijks in voor de veiligheid van de visserijsector.
Voor N-VA is veiligheid een belangrijk thema en de Vlaamse visserijsector moet op Vlaams, federaal en Europees niveau opgevolgd worden.
Er zijn in Knokke-Heist nog meer dan 40 reders en heel wat Heistenaars werken in de visserijsector.
Ik wil hun spreekbuis zijn bij de N-VA. ‘

Frieda Hallemeersch, alias Mette Viva, liet zich onlangs nog opmerken als waardige kandidaat Prins Carnaval.
“Ik voel mij dankzij deze campagne gesteund door heel wat Heistenaren.
Ik wil vooral luisteren naar wat leeft in Heist.
De N-VA is de partij die dynamisme kan brengen in Heist, met respect voor de identiteit van Heist”, zegt Frieda.

Beide kandidaten zullen erover waken dat het authentieke karakter van Heist niet verloren gaat. 
“Heist moet zich verder ontwikkelen met respect voor die eigenheid.
Heist leeft ! Heist is een hechte gemeenschap.
Carnaval draagt daartoe bij, net zoals de andere bloeiende socio-culturele verenigingen.
Zij zijn het cement van Heist.
Dit verenigingsleven moeten we blijven ondersteunen”, weet Frieda.
Ronny vult aan : “Als toeristische gemeente kunnen we de erfgoedsites zoals ‘Het Boerenhof’ en ‘Sincfala’ verder ontsluiten zodat tweede verblijvers en toeristen ook Heist kunnen beleven.
Authentieke cafétjes moeten we bewaren en onze lokale producten moeten de toeristen leren kennen.
Onze lokale culinaire talenten geven we kansen en oude ambachten doen we herleven.”

Cathy Coudyser (fractieleidster N-VA) : “Wij zijn blij dat Ronny en Frieda bewust kiezen voor de N-VA in Knokke-Heist.
Met de expertise van Ronny over de visserijsector en het enthousiaste en warme karakter van Frieda hebben we sterke kandidaten die Heist kennen en weten wat leeft in Heist.
Als brede volkspartij is het belangrijk om vertegenwoordigers te hebben uit alle deelgemeenten en uit diverse sectoren.”

Bron: N-VA Knokke-Heist

maart 29, 2018

Ramblas in Knokke-Heist

De winkelstraten in de badstad zullen er de komende jaren gaan uitzien als de Ramblas in Barcelona.
De Lippenslaan in Knokke-Heist krijgt de komende jaren een grondige facelift.

De Ramblas in Barcelona is een brede, drukke en gezellige boulevard die in het midden alleen toegankelijk is voor voetgangers en die in zuidoostelijke richting loopt, van het Plaça de Catalunya tot aan Port Vell, het oudste gedeelte van de haven van Barcelona.
De lengte van de Ramblas is ruim 1200 meter.
De Ramblas zijn opgedeeld in vijf delen, waardoor Spanjaarden zowel spreken van "La Rambla" (enkelvoud) als "Las Ramblas" (meervoud).

Het gemeentebestuur zal de Lippenslaan grondig renoveren.
In de tussentijd wordt het slechte wegdek tijdelijk heraangelegd.
Wie Knokke-Heist binnenrijdt langs de Lippenslaan, één van de belangrijkste toegangswegen tot de badplaats, merkt het meteen: het wegdek is al geruime tijd in zeer slechte staat.
De situatie is zo nijpend, dat het gemeentebestuur besloot niet te wachten op de volledige herinrichting van de Laan de komende jaren.
Zowel fietsers als autobestuurders hadden klachten over het hobbelige wegdek.
Het is een dure, maar noodzakelijke ingreep.
De tijdelijke oplapwerken zullen in verschillende fases gebeuren.
Tegen juni moet de volledige Lippenslaan opnieuw vlot berijdbaar zijn.
De kostprijs wordt geschat op ruim 677.000 euro.

Ramblas van Knokke.

De gemeente is echter van plan de komende jaren heel wat meer te investeren.
De handelsdriehoek Lippenslaan-Dumortierlaan-Kustlaan krijgt een volledige make-over.
Een studiebureau is volop bezig met het uitwerken van een concreet plan.
De verwachtingen zijn alvast hoog gespannen.
De ultieme droom: de Ramblas van Barcelona integreren in Knokke-Heist.
Een concept dat weliswaar heel wat grondige veranderingen zou teweegbrengen in het uitzicht.

Het kan dan ook nog jaren duren voor het eindresultaat te zien zal zijn.
Als het een vaart gaat zoals andere megalomane projecten in de badstad zijn we nog niet aan de nieuwe patatten . . .

Een van de ideeën is om de middenbermen weg te halen.
Al zijn de handelaars in dat geval vooral bevreesd voor het aantal parkeerplaatsen.
De komende tijd zal een studiebureau samen met een team van architecten en mobiliteitsexperten het concept verder uitrollen.

juli 11, 2018

Duinenwater het nieuwe dorp van Knokke-Heist

Knokke-Heist mikt op 700 nieuwe woningen en tal van handelszaken tegen 2023.
Duinenwater krijgt steeds meer vorm én blijkt betaalbaar voor iedereen.
Er komen 700 nieuwe woningen mét golfterrein, commerciële ruimtes en groene zones.

Voor iedereen betaalbaar is de waarheid geweld aandoen.
De prijzen beginnen vanaf 275.000 euro: heel aantrekkelijk voor zowel jonge gezinnen als tweede verblijvers, volgens verkoopdirecteur Wouter Iliano.
Op een steenworp van het NMBS station wordt het Duinenwaterproject steeds zichtbaarder op de voormalige poldervlakte. Het uitzicht oogt alvast modern.
Momenteel zijn al 175 appartementen en 40 huizen opgeleverd én bewoond.
Op termijn moeten dat 700 woningen zijn.

Golf, watersport

Volgens de verkoopdirecteur moet tegen 2023 alles afgewerkt zijn.
Tegen die tijd moeten ook alle leegstaande horecapanden ingenomen zijn.
Concreet komt er aan het Duinenwater een nieuw golfterrein met 18 holes, wordt er geïnvesteerd in 120 hectare groene zones én vormt de aanwezigheid van Put Van De Cloedt, een 11 hectare grote waterplas waar iedereen kan watersporten, een extra troef.
Watersportclub Lakeside Paradise is op dat vlak de gedroomde partner.
Wat het project - op een steenworp van het station van Knokke - ook bijzonder maakt, zijn de betaalbare prijzen.
Een flat met één slaapkamer en ruime leefruimte is er al te vinden voor 275.000 euro.
Het merendeel van de appartementen wordt echter aangeboden tussen de 300.000 en 500.000 euro. Al heb je er natuurlijk ook die richting het miljoen gaan.

augustus 6, 2018

112 buitenlanders op kiezerslijst voor gemeenteraadsverkiezingen in Knokke-Heist

EU-burgers die hun hoofdverblijfplaats in Knokke-Heist hebben alsook de vreemdelingen die in Knokke-Heist gedomicilieerd zijn en die geen onderdaan zijn van een EU-lidstaat, konden zich tot 31 juli 2018 bij de dienst Burgerzaken laten registreren als gemeenteraadskiezer.
Naast de kiesbevoegdheidsvoorwaarden waaraan de Belgen en de EU-onderdanen moeten voldoen, dienen de vreemdelingen die geen onderdaan zijn van een EU-lidstaat een verklaring af te leggen waarin hij/zij zich verbindt de Belgische grondwet en wetten en het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden na te leven.
Daarnaast moet de vreemdeling op het ogenblik van de indiening van de aanvraag 5 jaar ononderbroken zijn hoofdverblijfplaats in België hebben en in het bezit zijn van ofwel een identiteitskaart voor vreemdeling ofwel een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister. Na controle van de aanvragen door de diensten Burgerzaken en Strafregister, zijn er 5 bijkomende EU-onderdanen van Spanje, Nederland en Roemenië en 6 vreemdelingen van Filipijnse, Indische, Marokkaanse en Nigerese afkomst opgenomen op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Knokke-Heist.
Met de EU-onderdanen en andere vreemdelingen die reeds geregistreerd waren bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2012, brengt dit het totaal op 112 buitenlandse kiezers.

augustus 21, 2018

Maak kennis met de ‘Blokkendoos’ van Knokke-Heist

De gemeente Knokke-Heist heeft een investeerder gevonden om het opvallende, maar ook omstreden Community House te bouwen op het marktplein van Heist.

Daar ruimt het oude gemeentehuis plaats voor een nieuw, waarin onder meer ook een evenementenhal en 90 appartementen zijn opgenomen.
Lippens is blij dat het project vooruitgang kent. Volgens hem wordt het een architecturaal pareltje. (Over smaken valt te discuteren)
Het is Vanhaerens Development-Artes Depret die het project zal realiseren.
Voor de 45 meter hoge toren in snoepkleurtjes als oranje, geel, groen en paars nam het bestuur het gerenommeerde Parijse architectenbureau Jakob + MacFarlane onder de arm. 

In Heist wordt het gebouw al vergeleken met een blokkendoos, die beter zou passen in een Braziliaanse sloppenwijk.
Tegen 2022 zou het klaar moeten zijn.

Pagina's