Nieuwsarchief

2017

december 13, 2017

Wéér kliffen... Gemeente wil onderzoek naar kwaliteit zand

Op het strand van Knokke-Heist zijn opnieuw hoge kliffen ontstaan door de hevige wind.
Het gemeentebestuur laat nu onderzoeken of de kwaliteit van het zand - dat er na een vorige storm was aangeleverd - wel goed genoeg was.
Wandelaars trokken de afgelopen dagen grote ogen bij het betreden van het strand.
Door de aanhoudende wind en wilde zee zijn sinds dit weekend grote niveauverschillen ontstaan.
Het is niet de eerste keer dat dergelijke kliffen ontstaan op het strand van Knokke.
Deze keer zijn de kliffen ongeveer één meter hoog.
Voor passanten is er geen concreet gevaar. Al is het zeker niet de bedoeling dat de kliffen behouden blijven.
Ook op andere plaatsen langs de kust, onder andere ook in De Haan, ontstaan die regelmatig.
Wel opvallend: begin dit jaar pas liet het gemeentebestuur van Knokke 300.000 ton zand aanrukken om de schade na storm ‘Dieter’ te herstellen.
De gemeente stelt zich vragen hoe het komt dat het zand zo snel kan wegspoelen en zal daarom met de bevoegde instanties bekijken of de kwaliteit van het zand goed genoeg was en wat er te doen valt om in de toekomst dergelijke situaties te vermijden.
Het strand afsluiten - de kliffen zijn over de volledige lengte zichtbaar - is niet aan de orde.
Wandelaars kunnen de komende tijd blijven genieten van het idyllische zicht.
De meeste plaatsen zijn ondertussen ook al wat afgevlakt, kwestie van alles veilig te houden.
Het opspuiten van het strand - een bevoegdheid van de Vlaamse overheid - staat nog niet meteen gepland.

september 28, 2017

Gemeente wil gronden Chalet Suisse onteigenen

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist plant een nieuwe zet, ze heeft de procedure opgestart om de gronden van Chalet Suisse langs de Elizabethlaan te onteigenen voor openbaar nut.
Bedoeling is om op de site een nieuw complex uit te bouwen met toeristische infrastructuur die voldoet aan de moderne noden.
In de eerste plaats wordt gedacht aan een ‘Siska’ - de bekende speeltuinen.

Dat betekent dat de huidige uitbaters Philippe Verleye en zijn zuster er gewoon zullen uitgezet worden.
De gemeente denkt weer dat ze het beter zullen kunnen als de privésector. Vergeten ze wat er met Siska in de Oosthoek is gebeurd.
De site van Chalet Suisse staat al langere tijd bekend als verouderd en op sommige plaatsen zelfs verloederd.
Daar heeft de gemeente een punt.

Maar wat komt er momenteel in huis van al de projecten die de gemeente uit de grond wil stampen.
Het enige dat op goede weg is, het nieuw ziekenhuis.
De rotonde aan de Farwest waar personen al jaren uit hun huis werden gezet door onteigening, daar moet de eerste spadesteek nog altijd gebeuren.
Het spoorwegstation van Heist, het nieuw stadhuis, het Heldenplein. Veel geblaat en weinig wol.

Op de terreinen, die aansluiten op het Willemspark, is het momenteel nog mogelijk om te minigolven, tennissen en bowlen.
Ook een restaurant is voorzien.
Toch is de volledige site al lange tijd toe aan vernieuwing.
Om het domein nieuw leven in te blazen, neemt het gemeentebestuur het heft nu in eigen handen.
Met de ‘onteigening voor openbaar nut’ wordt de gemeente Knokke-Heist eigenaar van de gronden en kunnen ze de inrichting vrij kiezen.
De plannen op zich zijn al redelijk concreet.
Een nieuwe ‘Siska’ staat bovenaan het verlanglijstje van de gemeente.

Moderne noden

Bij het gemeentebestuur bevestigen ze de plannen.
“Het klopt dat de procedure voor de onteigening is opgestart.
Tot vandaag is de bestaande infrastructuur verouderd en dringend toe aan vernieuwing.
Met onze plannen willen we in de richting van een toeristisch domein gaan die volledig is aangepast aan de moderne noden.
Een ‘Siska’ is daarbij zeker een reële optie”, zegt schepen van Toerisme Anthony Wittesaele (Gemeentebelangen).
“Het domein biedt heel wat mogelijkheden. Zeker met het aansluitende park is de ambitie groot om er een modern complex uit te bouwen.”
Op welke termijn de plannen kunnen uitgevoerd worden, is nog onduidelijk (wat had u gedacht).

In de eerste plaats gaat de gemeente samen zitten met de huidige concessiehouders om de opties voor een eventuele toekomstige samenwerking te bespreken.
Al lijkt niks een splinternieuw complex in de weg te kunnen staan.
“Daarbij kan zeker ook plaats zijn voor sport. Daarbij denk ik opnieuw aan tennis, maar evengoed ook padel.
Het potentieel van de site is enorm”, aldus Wittesaele.

Attractiepool

Volgens het gemeentebestuur passen de plannen in de uitbouw van de recreatie in en rond Knokke.
“Op termijn kan het zeker een nieuwe attractiepool worden voor Heist. We voelen dat er vraag naar is”, zegt schepen Anthony Wittesaele.

Fractieleidster Cathy Coudyser (N-VA) juicht de plannen toe, maar stelt zich vragen bij de onteigening.
“Ze ontnemen daarmee het recht van toeristische ondernemers, organisaties en particulieren om deze gronden aan te kopen.
Nochtans zouden meerdere kandidaat-kopers ook betekenen dat de vrije markt meer speelt in de prijsbepaling van de grond.
Bovendien sparen we op die manier de Knokke-Heistse belastingbetaler”, aldus Coudyser.

“Men spreekt nu van een concessie.
De huidige concessie bewijst echter dat dit op de langere termijn vaak de stilstand creëert.
Zeker in de toeristische sector, die net creatief en supersnel moet inspelen op nieuwe trends, is een dynamisch bedrijf met professionele ervaring in de sector van cruciaal belang.”

Wordt vervolgd.

december 13, 2017

Wéér kliffen... Gemeente wil onderzoek naar kwaliteit zand

Op het strand van Knokke-Heist zijn opnieuw hoge kliffen ontstaan door de hevige wind.
Het gemeentebestuur laat nu onderzoeken of de kwaliteit van het zand - dat er na een vorige storm was aangeleverd - wel goed genoeg was.
Wandelaars trokken de afgelopen dagen grote ogen bij het betreden van het strand.
Door de aanhoudende wind en wilde zee zijn sinds dit weekend grote niveauverschillen ontstaan.
Het is niet de eerste keer dat dergelijke kliffen ontstaan op het strand van Knokke.
Deze keer zijn de kliffen ongeveer één meter hoog.
Voor passanten is er geen concreet gevaar. Al is het zeker niet de bedoeling dat de kliffen behouden blijven.
Ook op andere plaatsen langs de kust, onder andere ook in De Haan, ontstaan die regelmatig.
Wel opvallend: begin dit jaar pas liet het gemeentebestuur van Knokke 300.000 ton zand aanrukken om de schade na storm ‘Dieter’ te herstellen.
De gemeente stelt zich vragen hoe het komt dat het zand zo snel kan wegspoelen en zal daarom met de bevoegde instanties bekijken of de kwaliteit van het zand goed genoeg was en wat er te doen valt om in de toekomst dergelijke situaties te vermijden.
Het strand afsluiten - de kliffen zijn over de volledige lengte zichtbaar - is niet aan de orde.
Wandelaars kunnen de komende tijd blijven genieten van het idyllische zicht.
De meeste plaatsen zijn ondertussen ook al wat afgevlakt, kwestie van alles veilig te houden.
Het opspuiten van het strand - een bevoegdheid van de Vlaamse overheid - staat nog niet meteen gepland.

februari 8, 2017

Gemeente krijgt gelijk in zaak strandbars

De strandbars kunnen zich in de toekomst beter aan het strandreglement houden.
De twee strandbars die tegen het strandreglement van Knokke-Heist hadden gezondigd trokken naar de Raad van State, maar deze heeft zich onbevoegd verklaard.
Vorige zomer kregen de twee strandbars een sanctie opgelegd.
Siësta Beach omwille van muziek boven de norm van 75 decibel met als sanctie twee dagen muziekverbod.
Monroe Beach werd met twee dagen sluiting van de bar bestraft voor de verkoop van kleding voor het goede doel.
De gemeente gaat er van uit dat het over contracten gaat tussen twee partijen en dat is bevestigd.
Er zijn afspraken gemaakt en iedereen moet ze naleven.
Dat de sanctie gevolgen zal hebben voor de vergunning van deze zomer, wordt ontkend.
Iedereen heeft een verlenging gevraagd. De gemeente doet geen heksenjacht, maar wil op een constructieve manier de samenwerking verder zetten. Het strand mag geen fuifstrand worden.
Het is het college van burgemeester en schepenen dat tegen begin maart zal beslissen.

september 16, 2017

Gemeente zet zich in tegen zwerfvuil

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist neemt vanaf maandag tot 24 september deel aan de derde Handhavingsweek tegen zwerfvuil.
Een team van 13 GAS-vaststellers, in uniform en/of in burgerkledij, gaan op pad om de netheid in de gemeente extra in het oog te houden.
Zij richten zich niet enkel op het uitschrijven van boetes, maar ook op het gepast aanspreken van overtreders en het aanzwengelen van de sociale controle.
Met deze actie wil het gemeentebestuur burgers erop wijzen dat op het openbaar domein niet zomaar afval kan achtergelaten worden.

2018

januari 26, 2018

Gemeente beschermt Westkapelle schoolkinderen

Tijdens de heropbouw van de afgebrande Sint-Niklaaskerk in Westkapelle zullen geen vrachtwagens door de Dorpstraat mogen rijden bij het begin en einde van de lessen.
Om de veiligheid bij de heropbouw van de afgebrande Sint-Niklaaskerk in Westkapelle te verhogen, neemt de gemeente maatregelen.
Bij het begin en einde van de school mogen er geen vrachtwagens passeren.
Er komt ook een extra voetpad naar de school.

Alle buurtbewoners konden woensdagavond terecht in een plaatselijk café voor een infomoment met de laatste stand van zaken.
Na vier jaar kan de heropbouw van de Sint-Niklaaskerk eindelijk van start gaan.
De plannen werden eerder al bekend gemaakt.
De nieuwe Sint-Niklaaskerk wordt een multifunctioneel kerkgebouw.
De 26 meter hoge torenspits komt terug in een moderne versie in staal met horizontale en verticale lijnen die vanop een afstand transparant lijken, maar van dichtbij steeds ondoorzichtiger worden.
De ledverlichting in de toren zal ook ’s nachts zorgen dat de Sint-Niklaaskerk opvalt.

Muur slopen

Om de veiligheid van de schoolkinderen maximaal te garanderen zal de gemeente een nieuw voetpad aanleggen naar de school.
Hiervoor wordt er een muur gesloopt ter hoogte van de Hoekestraat
De Vrije Basisschool krijgt zelf een nieuwe ingang.
Gevaarlijke toestanden, met vrachtwagens die tussen kleine kinderen laveren, zullen er in normale omstandigheden niet te zien zijn.
Voor de veiligheid van de tientallen leerlingen is dat een fikse verbetering.
De werf is bovendien zo ingericht dat de vrachtwagens in principe niet tussen de schoolgaande kinderen rijden.
De Vrije Basisschool juicht het initiatief toe.
Ook voor de ouders is het een opluchting.
Met deze aanpassingen zal het voor iedereen een pak veiliger zijn eenmaal de werken starten.

Extra parking

De lokale handelaars hoeven de komende twee jaar tijdens de werken niet te vrezen voor te weinig parking.
In de Dorpsstraat zijn zes bomen gerooid om extra parkeerplaatsen te creëren.
Aan café Driekoningen wordt bovendien de glasbol verplaatst en komt er een kortparkeerzone voor negen wagens waar je je voertuig één uur kan achterlaten.

december 17, 2018

Minder rode brievenbussen van Bpost in onze gemeente

Bpost is momenteel bezig met de aanpassing van hun netwerk van rode brievenbussen.
De postbedeler zag de voorbije vijf jaar het volume brieven met 20% dalen en vindt het niet langer verantwoord om het volledige netwerk van rode brievenbussen te behouden.
Daarom nemen ze de minst gebruikte brievenbussen weg.
De brievenbussen worden momenteel al weggehaald en zullen allemaal verwijderd zijn tegen eind maart 2019.

Concreet gaat het in onze gemeente om onderstaande rode brievenbussen die verdwijnen:

  • Graaf Jansdijk 162-166, Knokke
  • Graaf Jansdijk 42, Knokke
  • Kragendijk 124, Westkapelle
  • Lispannenlaan 6, Knokke
  • Maurice Lippensplein 25, Knokke
  • Rustoordstraat 1, Westkapelle
  • De Vrièrestraat 26, Heist
  • Vissershuldeplein, Heist

Brieven en poststukken kun je ook afgeven in postkantoren en postpunten.

2019

januari 7, 2019

Gemeente investeert 35.000 euro in extra veiligheid

Na een reeks ongevallen op balkonrotonde op het kruispunt van de Natiënlaan en de Dudzelestraat, investeert het gemeentebestuur van Knokke-Heist in extra veiligheidsmaatregelen aan de balkonrotonde.
In het verleden gebeurden er al tal van ongevallen door de beperkte zichtbaarheid. 

Begin 2018 maakte het Agentschap Wegen en Verkeer bekend dat er op de rotonde extra signalisatie zou komen.
De aanleiding was een reeks ongevallen die volgens de bestuurders te wijten waren aan de slechte zichtbaarheid.
De balkonrotonde werd mee aangelegd met de A11 en krijgt heel wat autoverkeer te verwerken die van de autosnelweg komen gereden.
Mede door de hoge snelheden zorgde dat voor gevaarlijke verkeerssituaties.
Er is ondertussen al extra signalisatie geplaatst, maar toch was dat voor het gemeentebestuur van Knokke-Heist niet genoeg.
De gemeente is voorstander om op elk van de vertakkingen ‘verlooplichten’ te plaatsen, die chauffeurs aanmanen om hun snelheid te matigen.
Het Agentschap wegen en Verkeer, dat verantwoordelijk is voor die beslissing en plaatsing, wil echter alleen maar aan de uitloop N49/Antwerpen ‘verlooplichten’ voorzien.
“De andere op- en afritten van de rotonde zijn volgens hen overbodig omdat die niet in het verlengde van de autosnelweg liggen, maar wel van lokale wegen”, klinkt het bij de gemeente.
In Knokke-Heist zijn ze echter van oordeel dat alle vier de aftakkingen van de balkonrotonde dezelfde maatregelen moeten krijgen.
“Met het college hebben we uiteindelijk beslist om zelf 35.000 euro uit te trekken om de kosten voor de andere ‘verlooplichten’ op ons te nemen.
Het AWV ging daarmee akkoord”, klinkt het nog.
Binnen afzienbare tijd moet de onveilige verkeerssituatie dus definitief van de baan zijn.