Nieuwsarchief

2018

februari 1, 2018

Burgemeester Lippens blijft de twaalfde man achter R Knokke FC

De oppositie met in hoofde Luc Dieltiens (N-VA) hekelt dat er nogal wat onduidelijkheid is naar aanleiding van de mogelijke toetreding van RKFC tot de profliga en de geplande investeringen van de gemeente die niet voldoen aan de eisen van de Liga.
Dat zei hij tijdens de gemeenteraad.

Volgens het raadslid moeten RKFC en het college van burgemeester en schepenen die voor grote uitdagingen staan, duidelijke afspraken op papier maken om de toekomst voor te bereiden.
Een nefast scenario zoals met Molenhoek moet ten alle prijs vermeden worden.
Bovendien vroeg N-VA dat de gemeente de coördinerende rol opneemt voor een geïntegreerd voetbalbeleid, op maat van Knokke-Heist waar toptalent kan doorgroeien, waar plaats is voor een topploeg maar waar ook plaats is om jeugd en volwassenen kansen te geven te voetballen zonder competitiedruk.
Volgens burgemeester Lippens zijn er regelmatig contacten en overlegmomenten tussen het gemeentebestuur de gemeentelijke diensten en RKFC.
Ook zijn er recent nog gesprekken geweest tussen RKFC en de voetbalbond met het oog op de mogelijke stap naar de profliga als men zo blijft voetballen.

Wordt vervolgd . . .

juli 19, 2018

Gemeentebestuur blijft verder strijden tegen proefeiland

Op 1 oktober 2016 organiseerden Minister Ben Weyts en staatssecretaris van de Noordzee Philippe De Backer op eigen houtje en zonder enig overleg met het gemeentebestuur van Knokke-Heist, in Natuurpark het Zwin een persconferentie waarbij een langgerekt eiland gepresenteerd werd dat in 2020 op 1 km van de kust van Knokke-Heist gerealiseerd zou worden.
Door dit concrete voorstel zou praktisch de hele kust van Knokke-Heist gereduceerd worden tot een kanaal voor de estuaria scheepvaart tussen Zeebrugge en Antwerpen.
Na verontwaardigde reacties vanuit het Knokke-Heists gemeentebestuur, liet de Vlaamse overheid weten dat de komende planprocessen in een open dialoog zouden plaatsvinden waarbij de wetenschappelijke onderbouwing van de voorstellen van primair belang zijn.

Schriftelijk advies op Stakeholdersforum
Op 30 juni 2017 heeft het college van burgemeester en schepenen van Knokke-Heist aan de Afdeling Maritieme Toegang een uitgebreid schriftelijk advies op het Stakeholdersforum overgemaakt waarbij het gemeentebestuur stelde dat het realiseren van een proefeiland ter hoogte van Knokke-Heist een slechte locatie is gelet op de sterke stromingen en erosie-sedimentatiedynamiek onder meer door toedoen van de strekdam van de voorhaven van Zeebrugge.
Knokke-Heist heeft dan ook in het najaar 2017 het gespecialiseerde maritieme ingenieursbureau Royal Haskoning DHV (afdeling Rives & Coast en afdeling Environment & Industry Belgium) aangesteld om enerzijds de gemeentelijke diensten technisch inhoudelijk bij te staan bij het opvolgen van de projecten en processen Vlaamse Baaien, Masterplan Kustveiligheid en Langetermijnvisie Noordzee 2050 en anderzijds een analyse te maken van de beschikbare wetenschappelijke studierapporten van de Vlaamse Baaien.

Onderhoud met Staatssecretaris van de Noordzee Philippe De Backer

Burgemeester Graaf Leopold Lippens had in Brussel ook een persoonlijk onderhoud met Minister Staatssecretaris Philippe De Backer waarbij hij zijn grote bezorgdheid uitte dat de studies tot dusver enkel de effecten op het vlak van scheepvaart, kustveiligheid en morfologische ontwikkelingen onderzoeken. In alle studies zijn de havensector, baggersector, offshore energiesector en de natuursector sterk aanwezig. Bijna nergens komt de sector toerisme en recreatie in de wetenschappelijke rapporten ten gronde aan bod.
Een groot aantal relevante toeristisch-recreatieve effecten (aanslibbing van het strand, lucht- en waterpollutie, zwemveiligheid, watersportrecreatie, visuele beleving van de open zee en het kustlandschap….) zijn tot dusver niet in beschouwing genomen.
Aangezien Knokke-Heist per definitie een toeristisch-recreatieve badplaats is, zouden deze factoren uitgebreid wetenschappelijk onderzocht moeten worden.
De hele economie van Knokke-Heist is opgebouwd rond het toerisme en de recreatie

Mensen komen naar de zee voor het open zeezicht en de rust, om weg te zijn van de dagelijkse files en de drukte van de steden.
Het creëren van een druk bevaren Noordzeekanaal met vracht- en baggerschepen op amper 1 km van het strand, staat haaks op deze vakantie- en ontspanningsbeleving.

In Knokke-Heist alle hens aan dek om bezwaren in te dienen

Nu de federale overheid van 29 juni tot 28 september 2018 een openbaar onderzoek over de Herziening van het Marien Ruimtelijk Plan 2020 - 2026 is gestart, zet het gemeentebestuur van Knokke-Heist alle middelen in om inwoners, tweede verblijvers en toeristen bewust te maken dat het voor de toekomst van Knokke-Heist als toeristische trekpleister, vijf voor twaalf is om te reageren en een halt toe te roepen aan het opspuiten van een proefeiland voor de kust van Knokke-Heist.
Vergeet niet de verkiezingen komen eraan . . . nietwaar Burgemeester frown

Ondertussen voert het hefeiland De Vagant van de baggerfirma DEME in opdracht van de Vlaamse overheid Maritieme Toegang vlak voor de kust van Knokke-Heist verder bodemonderzoek uit.
Alles wijst er dus op dat de concrete uitvoering van een proefeiland al tot in de puntjes voorbereid wordt.
Talrijke bureaus werken ook verder aan de uitvoering van Complex Project Kustvisie nog voor het Marien Ruimtelijk Plan is goedgekeurd.
Redenen genoeg voor het gemeentebestuur van Knokke-Heist om aan de alarmbel te trekken en de bevolking te overtuigen dat een proefeiland de doodsteek van Knokke-Heist betekent.
Aan de hand van een gefundeerd en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek door consultants van Royal Haskoning DHV, een Nederlands studiebureau dat wereldwijd zijn strepen verdiend heeft met studiewerk omtrent maatregelen rond kustveiligheid en die ook voor de Nederlandse overheid marien studiewerk heeft uitgevoerd voor de veiligheid aan de Nederlandse kusten, zal Knokke-Heist efficiëntere alternatieven die minder nefast zijn voor het toerisme aan de hogere overheid overmaken.
Het gaat daarbij om ingrepen die duinen en strand natuurlijk versterken tegen de stijging van de zeespiegel en extreem zware stormen.

Wat een heisa was er niet toen enkele jaren geleden het windmolenpark op de Thorntonbank er ging komen. Lippens stond ook luid te brullen dat het zicht één grote puinhoop zou worden.
Intussen is Vlaanderen één van de koplopers geworden wat windenergie betreft.
Tussen haakjes het gaat hier niet over het aanleggen van een eiland, het zijn boringen om de ondergrond verder te onderzoeken.

Het is hoog tijd dat Leopold Lippens op pensioen gaat, zijn ideeën stroken niet meer met deze tijd.

september 12, 2018

Roemeen blijft in cel voor moord en verkrachting Sofie Muylle

Alexandru C. (23) blijft twee maanden langer in de cel in het dossier rond de moord op Sofie Muylle.
Dat heeft de Brugse raadkamer gisterenmorgen beslist.

Het lichaam van de Roeselaarse werd op 22 januari vorig jaar aangetroffen op het strand van Knokke. Zeven maanden later werd de Roemeense hoofdverdachte aangehouden voor moord.
Afgelopen zomer hield de onderzoeksrechter hem ook aan voor verkrachting.
Om de doodsoorzaak van Muylle te onderzoeken, stelde de onderzoeksrechter een college van tien deskundigen aan.
Over de inhoud van hun verslag, liggen de meningen uiteen.
Volgens de verdediging toont het aan dat hun cliënt de jonge vrouw niet vermoordde.
Het parket is een andere mening toegedaan.
Het onderzoek naar de moord en verkrachting is nog steeds lopende.
Het blijft wachten op de reconstructie.
Die zal normaal nog dit jaar plaatsvinden.

oktober 20, 2018

Vrij, maar contact met zoontje blijft verboden

Een jonge moeder uit Knokke-Heist is door de Brugse onderzoeksrechter voorwaardelijk vrijgelaten na een poging tot gifmoord op haar zoontje van 7 maanden.
Hoewel Eline D. (21) de feiten nog steeds ontkent, mocht ze toch de gevangenis verlaten.
Met haar kind mag ze voorlopig geen contact hebben.

De vrijlating van Eline D. (21) uit Knokke dateert al van 16 augustus, maar raakte gisteren pas bekend na de zitting van de raadkamer in Brugge.
De jonge vrouw vroeg er haar voorwaarden aan te passen, zodat ze haar zoontje O. zou kunnen zien onder begeleiding.
De raadkamer wees haar verzoek evenwel meteen af.
Het contactverbod was één van de voorwaarden die de onderzoeksrechter Eline D. oplegde bij haar vrijlating afgelopen zomer.
De vrouw zou ook therapie volgen, al weigert haar advocaat dat te bevestigen.

De vrijlating van D. komt eerder als een verrassing.
Ze ontkent immers nog steeds dat ze haar zoontje dit voorjaar probeerde om het leven te brengen. Op 12 maart bracht de moeder haar kind zelf binnen op de spoedafdeling van het AZ Zeno in Knokke. O. was onderweg bewusteloos geraakt en leek niet meer te ademen.
De spoedartsen dachten in eerste instantie aan het shakenbabysyndroom en beslisten het jongetje ’s nachts nog naar het UZ in Gent te brengen.
Daar troffen de artsen sporen van Haldol aan in z’n bloed: een product dat onder meer in rusthuizen en gevangenissen wordt gebruikt om psychoses te behandelen.
Zowel Eline D. als haar ex-vriend werden opgepakt.
Het koppel ging in januari uit elkaar.
De man mocht beschikken, maar de moeder van het kind werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot gifmoord.
Als verzorgster in een rusthuis kon ze makkelijk aan het product geraken.

Münchhausen?

Bij een huiszoeking in het woonzorgcentrum konden de speurders daar evenwel geen bewijzen voor terugvinden.
Cruciaal in het verdere onderzoek wordt het tijdstip waarop de Haldol aan het kind werd toegediend. Baby O. was tot twee dagen voor z’n opname in het ziekenhuis bij z’n vader.
De moeder beweert dat haar kindje bij z’n thuiskomst al “raar” deed.
De speurders hechten vooralsnog weinig geloof aan dat verhaal, maar wachten de uitkomst van het verdere toxicologische onderzoek af.
Daarnaast blijft het wachten op de resultaten van de leugendetectortest die Eline D. voor de zomer nog op haar eigen vraag onderging.
Een psychiater onderzoekt daarnaast nog of de vrouw eventueel lijdt aan het syndroom van Münchhausen by proxy, waarbij een ouder zijn of haar kind bewust ziek maakt om zelf meer aandacht te krijgen